ผลศึกษาจีนชี้ วัคซีนซิโนฟาร์มป้องกัน BA.4-BA.5 ไม่ได้

ผลศึกษาจีนชี้ วัคซีนซิโนฟาร์มป้องกัน BA.4-BA.5 ไม่ได้

การศึกษาชิ้นหนึ่งของจีนพบว่า หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของซิโนฟาร์มไปแล้ว ส่วนใหญ่ไม่พบแอนติบอดีลบล้างฤทธิ์ต่อสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนบางตัว แม้ฉีดเข็มกระตุ้นก็ฟื้นฟูได้บางส่วน

ผลการศึกษาชิ้นเล็กของจีนตีพิมพ์ในวารสารโรคติดเชื้อแลนเซ็ต ศึกษาจากประชาชน 25 คน ที่ได้รับวัคซีน BBIBP-CorV จำนวนสองโดส วัคซีนตัวนี้เป็นหนึ่งในสองตัวของซิโนฟาร์มที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในจีน และเป็นตัวหลักที่รัฐวิสาหกิจรายนี้ส่งออกไปต่างประเทศผลศึกษาพบว่า ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยอย่าง BA.2.12.1 และBA.4/BA.5 ไม่พบ หรือพบเพียงเล็กน้อย ส่วนคนที่ฉีดวัคซีนBBIBP-CorV เข็มกระตุ้นพบภูมิต้านทานต่อสายพันธุ์ย่อยเหล่านั้นแค่ 24-48%

ข้อมูลอีกชุดหนึ่งจากประชาชน 30 คน พบว่าอัตราภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 30-53% ในคนที่ฉีดวัคซีนเข็มสามที่ผลิตโดยบริษัทในเครือฉงชิ่งจี้เฟย ไบโอโลจิคอลโปรดัคท์ วัคซีนอีกตัวที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในจีน

การศึกษาไม่ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพของเข็มกระตุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สะท้อนว่าเข็มกระตุ้นสามารถลดความเสี่ยงติดเชื้อหรือเสียชีวิตได้ดีแค่ไหน ส่วนใหญ่จะสังเกตในการทดลองทางคลินิกขนาดใหญ่

 

ผลการศึกษาเกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศจีนอนุมัติให้ใช้วัคซีนพัฒนาในท้องถิ่นเท่านั้นรวมทั้งซิโนฟาร์ม

พยายามเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีน เดินหน้านโยบายโควิดเป็นศูนย์อย่างมีพลวัต เป้าหมายขจัดการระบาดทุกชนิดขณะที่ประเทศอื่นเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับโควิดกันแล้ว