ประชาชนเลี่ยงอ่านข่าวมากขึ้น-ไว้ใจน้อยลง

ประชาชนเลี่ยงอ่านข่าวมากขึ้น-ไว้ใจน้อยลง

ผลศึกษาชี้ ผู้คนเลี่ยงเสพข่าวสำคัญอย่างโควิดระบาด รัสเซียรุกรานยูเครน และวิกฤติค่าครองชีพมากขึ้น เหตุอ่านแล้วอารมณ์เสีย

รายงานข่าวดิจิทัล ซึ่งเป็นรายงานประจำปีจากสถาบันรอยเตอร์เพื่อการศึกษาวารสารศาสตร์สำรวจความคิดเห็นประชาชนทางออนไลน์ จำนวน 93,432 คน ใน 46 ตลาดระบุว่า แม้ประชาชนส่วนใหญ่ที่สำรวจอ่านข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ 38% กล่าวว่า บางครั้งก็ไม่อ่านข่าว เพิ่มขึ้นจาก 29% ในปี 2560 ราว 36% โดยเฉพาะกลุ่มอายุต่ำกว่า 35 ปี กล่าวว่า อ่านข่าวแล้วอารมณ์เสีย

ไม่เพียงเท่านั้นความไว้ใจในข่าวก็ลดลงด้วย ต่ำสุดในสหรัฐ ประชาชนเฉลี่ย 42% กล่าวว่า เชื่อข่าวเกือบทุกข่าวที่อ่านตัวเลข ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศที่สำรวจ และเพิ่มขึ้นในเจ็ดประเทศ

ราสมุส คลีส์ นีลเส็น ผู้อำนวยการสถาบันรอยเตอร์เขียนในรายงาน “ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าสื่อตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองอย่างไม่เหมาะสม มีเพียงส่วนน้อยที่เชื่อว่าองค์กรข่าวทำหน้าที่อย่างดีที่สุด สังคมมาก่อนผลประโยชน์ทางการค้า”

รายงานพบด้วยว่า ผู้อ่านอายุน้อยลงเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง TikTok มากขึ้น และไม่ค่อยผูกพันกับแบรนด์สำนักข่าว แต่ละสัปดาห์ คนอายุ 18-24 ปี 78% เข้าถึงข่าวผ่านตัวแทนจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เสิร์ชเอ็นจิน และโซเชียลมีเดีย 40% ในกลุ่มนี้ใช้ TikTok ทุกสัปดาห์ 15% กล่าวว่าใช้เพื่อค้นหา พูดคุย และแชร์ข่าว

จำนวนคนที่จ่ายเงินซื้อข่าวออนไลน์อาจเติบโตต่อเนื่อง การติดตามสื่อดิจิทัลสัดส่วนใหญ่มีให้กับแบรนด์ข่าวประจำชาติไม่กี่ราย ใน 20 ประเทศที่มีการซื้อข่าวอย่างกว้างขวาง ผู้ให้ข้อมูล 17% จ่ายเพื่อซื้อข่าวออนไลน์ ตัวเลขเท่ากับเมื่อปีก่อน การจ่ายเงินซื้อข่าวในประเทศกระจายกันไปในแต่ละตลาด