นิวซีแลนด์เล็งเพิ่มยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า

นิวซีแลนด์เล็งเพิ่มยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า

รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศมาตรการจูงใจลดโลกร้อน ให้เงินช่วยเหลือประชาชนขายรถใช้น้ำมันเพื่อหันมาซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

รัฐบาลนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรี จาซินดา อาร์เดิร์น ประกาศแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนแผนแรก งบประมาณเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (1.88 พันล้านดอลลาร์) 

สำหรับสี่ปีข้างหน้า ที่จะช่วยให้ประเทศบรรลุแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ได้ภายในปี 2050 (พ.ศ.2593)

โครงการนำร่อง “ยกเลิกแล้วแทนที่” เบื้องต้นให้ความช่วยเหลือทางการเงินครอบครัวรายได้ต่ำ 2,500 ครอบครัวที่ต้องการขายรถยนต์ใช้น้ำมันไปซื้อรถพลังงานไฟฟ้าหรือไฮบริด

นายไมเคิล วูด รัฐมนตรว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า รายละเอียดโครงการยังไม่ได้ข้อสรุป แต่เขาเชื่อว่าจะขยายโครงการอย่างรวดเร็วครอบคลุมชาวนิวซีแลนด์หลายหมื่นคน เป้าหมายสุดท้ายของรัฐบาลคือพึ่งพารถทุกชนิดให้น้อยลงภายในพ.ศ.2578 โดยให้ประชาชนเปลี่ยนไปใช้รถสาธารณะหรือทางเลือกอื่นๆ

นอกจากนี้รัฐบาลยังจัดสรรงบประมาณ 650 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ช่วยภาคอุตสาหกรรมลดการใช้พลังงานฟอสซิลตลอดสี่ปีข้างหน้า รวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีการเกษตรที่กำลังพัฒนา เนื่องจากเศรษฐกิจนิวซีแลนด์พึ่งพาการส่งออกสินค้าเกษตรอย่างมาก

ด้านนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตว่า การกำหนดช่วงเวลาของการลงทุนเกิดขึ้นวันเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประกาศว่า พบฟองน้ำทะเลฟอกขาวในน่านน้ำนิวซีแลนด์เป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ คลื่นความร้อนในมหาสมุทรสร้างความเสียหายให้กับฟองน้ำนอกน่านน้ำฟยอร์ดแลนด์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งเป็นน่านน้ำเย็น เพิ่มความกังวลถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศทางทะเลในแถบนี้