เปิดระเบียบเดินทางเข้าไทย “ทางอากาศ” ใหม่เริ่ม 1 พ.ค.65

เปิดระเบียบเดินทางเข้าไทย “ทางอากาศ” ใหม่เริ่ม 1 พ.ค.65

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยระเบียบการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2565 ซึ่งเปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 29 เม.ย.เป็นต้นไป

กระทรวงการต่างประเทศ ออกประกาศระเบียบการเดินทางเข้าประเทศไทย ทางอากาศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2565 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ที่เว็บไซต์ tp.consular.go.th ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.เป็นต้นไป 

ส่วนเอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ 

กลุ่มยกเว้นการกักตัว

1.ผู้ได้รับวัคซีนตามกำหนด จะต้องมีหนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข) และหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สำหรับต่างชาติ

2.ผู้ไม่ได้รับวัคซีน / ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด จะต้องมีหนังสือเดินทาง ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ต้องลงใน Thailand Pass เท่านั้น) และหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สำหรับต่างชาติ

กลุ่มเข้ารับการกักตัว

ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามกำหนด จะต้องมีหนังสือเดินทาง หลักการการชำระเงินค่าโรงแรมสำหรับกักตัว (AQ) 5 วัน (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และพาหนะรับส่งจากสนามบิน) และหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สำหรับต่างชาติ *รับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางมาไทย 

อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางต้องปฏิบัติตามเอกสารดังนี้ 

 

เปิดระเบียบเดินทางเข้าไทย “ทางอากาศ” ใหม่เริ่ม 1 พ.ค.65