หลักสูตร สร้างแบรนด์ออนไลน์เพิ่มยอดขายด้วย Content & Tiktok For Business

หลักสูตร สร้างแบรนด์ออนไลน์เพิ่มยอดขายด้วย Content & Tiktok For Business

หลักการและเหตุผล
ธุรกิจจะอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง รวมทั้งเป็นการสร้างยอดขายให้ได้มากยิ่งขึ้น การพัฒนาแบรนด์บนโลกออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งในยุค New Normal ก็จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนทำเรื่อง New Marketing Online ด้วยเช่นกัน ด้วยเห็นความสำคัญของเรื่องการสร้างแบรนด์ และ บทบาทสำคัญของเครื่องมือออนไลน์ที่จะช่วยสร้างยอดขาย หลักสูตร “สร้างแบรนด์ออนไลน์เพิ่มยอดขายด้วย Content & Tiktok For Business” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การค้าขาย ทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายบนโลกของ Digital
2. สามารถสร้าง Content เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ และค้นหาเจอบน Google
3. สามารถวางแผนทำ Content บน Tiktok และ เริ่มต้นโฆษณาบน Tiktok ขั้นพื้นฐานได้

เนื้อหาหลักสูตร
1. เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคบนโลกออนไลน์
   1.1 ทำไมธุรกิจต้องสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ และทำ Digital Transform
   1.2 ทำความเข้าใจหลักการ 4S เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
   1.3 ทำความรู้จักเครื่องมือสำคัญในการทำ Digital Transform เพื่อเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและเหมาะสม
   1.4 ทำความเข้าใจเครื่องมือ Social Marketing ที่มีบทบาทสำคัญการการสร้างแบรนด์ เช่น Facebook, IG, Youtube, Twitter และ Tiktok

2. สร้างแบรนด์และยอดขายด้วย Content Marketing เน้น SEO
   2.1 หัวใจสำคัญของการสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจ และ ช่วยเพิ่มยอดขาย
   2.2 การตลาดแบบ Inbound Marketing ด้วยการใช้ Content เป็นเครื่องมือ
   2.3 ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ค้นหาเจอบน Google
   2.4 วิธีทำให้สินค้า บริการ หรือ คำค้นหา เพิ่มยอดขายมีอันดับดีๆ ภายในเวลา 1-3 เดือน

3. สร้างโอกาสใหม่ เพิ่มยอดขายด้วย Tiktok
   3.1 TikTok Ads กับการทำการตลาดออนไลน์
   3.2 การวางกลยุทธในการทำ TikTok Marketing
   3.3 วิธีเลือก #Hashtag ในการทำโฆษณา แบบมืออาชีพ
   3.4 การเตรียม Website เพื่อใช้ในการตั้งค่าบัญชี TikTok Ads

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าของบริษัท เจ้าของกิจการ และบุคคลทั่วไป

3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้

อัตราท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
*จำนวนจำนวนผู้เข้าอบรม
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/11.03-tiktok/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training

แชร์ข่าว :