หลักสูตร เทคนิคการทำโครงสร้างเงินเดือนภาคปฏิบัติ

หลักสูตร เทคนิคการทำโครงสร้างเงินเดือนภาคปฏิบัติ

รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น

หัวข้ออบรม:
• โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร/ความสำคัญของโครงสร้างเงินเดือน/สมมุติฐานเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง
• หลักการบริหารค่าจ้าง
• ที่มาและขั้นตอนในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
• หลักการทำโครงสร้างเงินเดือนสูตรและศัพท์ทางเทคนิคต่างๆ ที่ผู้บริหารโครงสร้างเงินเดือนควรทราบ
• เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบค่าตอบแทนในองค์กร
• การวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ของโครงสร้างเงินเดือนและความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละกระบอกเงินเดือน
• Workshop ออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
• สรุปผลการทำโครงสร้างเงินเดือนภาคปฏิบัติ
• ถาม-ตอบ ข้อสงสัยในการบริหารค่าตอบแทน

8-9 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้
อัตราท่านละ 15,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*จำนวนจำนวนผู้เข้าอบรม
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

หมายเหตุ
มีจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงแรมและห้องอบรม พร้อมจุดบริการเจลล้างมือให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน ห้องอบรมจัดที่นั่งเว้นระยะห่างบุคคล 1- 2 เมตร (ระยะปลอดภัย) และรับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  bangkokbiznews.com/kt/media/training/10.8-9-salary/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training

แชร์ข่าว :