หลักสูตร การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษพร้อมคู่มือใช้งาน

หลักสูตร การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษพร้อมคู่มือใช้งาน

เรียนรู้จากงานเขียนอีเมลที่ผิดบ่อยๆ วิธีแก้ไข พร้อมฝึกเขียนอีเมลในวาระต่างๆ อาทิ การนัดหมาย การแจ้งเตือน การติดตามงาน การจองห้องพัก

หัวข้ออบรม:
หลักและวิธีการเขียนอีเมลที่ถูกต้องตามหลักสากลนิยม
• ศิลปะการเขียนอีเมลอย่างมีหลักจิตวิทยา
• เรียบเรียงเนื้อหาและเลือกวิธีการเขียนอีเมลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
• เรียนรู้สำนวนการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และทันสมัย

การส่งอีเมลเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
• การแสดงความชื่นชม แสดงความยินดี การแสดงความเสียใจ และขอบคุณ

ฝึกเขียนอีเมลในวาระต่างๆ อาทิ การนัดหมาย การแจ้งเตือน การติดตามงาน การจองห้องพัก

หลักและวิธีการตรวจงานเขียน ขั้นตอนสำคัญที่มักถูกละเลย

เรียนรู้จากงานเขียนอีเมลที่ผิดบ่อยๆ พร้อมวิธีแก้ไข

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 70% เวิร์คช็อป 30%

บรรยายโดย: อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
อาจารย์ประจำภาคภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอบรมมากว่า 200 รุ่น

9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00-12:00 น.
>> อบรมผ่านระบบออนไลน์ <<
อัตราท่านละ 1,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/02.09email/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)