หลักสูตร การขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรธุรกิจด้วย ระบบ OKRs

หลักสูตร การขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรธุรกิจด้วย ระบบ OKRs

เข้าใจภาพรวมแนวทางการขับเคลื่ององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย สไตล์ OKRs พร้อมฝึกการทำแผนปฏิบัติการให้ตอบโจทย์ OKRs

หัวข้ออบรม

ภาพรวมแนวทางการขับเคลื่ององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย สไตล์ OKRs

 • ความแตกต่างของ PMS(KPIs) กับ OKRs และการเลือกหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับองค์กร
 • ภาพรวมความเข้าใจที่ถูกต้อง และแนวทางการทำ OKRs ให้ประสบความสำเร็จในองค์กร
 • หลักการกำหนดเป้าหมายสไตล์ OKRs
 • ขับเคลื่อน OKRs ให้สำเร็จด้วย Action Plan & CFR Model

การกำหนด OKRs ระดับต่างๆ โดยทุกคนมีส่วนร่วมในองค์กร

 • การกำหนด OKRs องค์กร ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์, พันธกิจ, ปัจจัยสำเร็จ และเป้าหมายของธุรกิจ
 • การกำหนด OKRs หน่วงานให้สอดคล้องกับองค์กร และสร้าง Value ให้หน่วยงาน
 • การกำหนด OKRs ระดับบุคลคลแบบสร้างสรรค์ ตอบโจทย์หน่วยงานและองค์กร

การทำแผนปฏิบัติการให้ตอบโจทย์ OKRs

 • การจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อตอบโจทย์ OKRs อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การใช้ OKRs และแผนปฏิบัติการเป็นครื่องมือ ติดตามขับเคลื่อน OKRs ให้ประสบความสำเร็จ

การขับเคลื่อน OKRs ให้ประสบความสำเร็จด้วย CFR Model

 • CFR Model คืออะไรทำไมคือหัวใจความสำเร็จของระบบ OKRs
 • เทคนิคการ Communication สื่อสาร พูดคุย สนทนา ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จ
 • เทคนิคการ Feedback & Coaching การโค้ชและสะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
 • เทคนิคการ Recognition ชื่นชม ให้ความสำคัญ เห็นคุณค่าทีมงานเพื่อสร้างพลังทีม

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 40%
• เวิร์คช้อป 60%

บรรยายโดย: อาจารย์ราเชนทร์ พันธุ์เวช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)

อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พิเศษ!
• สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ลด 10%
• สมาชิก i-news ลดทันที 5%

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/05.25okrs/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ >> bangkokbiznews.com/training

สอบถามรายละเอียดโทร: 0-2338-3705-7, 086-313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

**จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมและรักษาระยะห่างตามมาตรการของรัฐฯ**