ประกวด“เมนูอาหารอนาคต”รับผู้นำ APEC ชิงรางวัลชนะเลิศ 1 ล้านบาท

ประกวด“เมนูอาหารอนาคต”รับผู้นำ APEC ชิงรางวัลชนะเลิศ 1 ล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม “ประกวด Startups ด้านอาหารอนาคต” โชว์ศักยภาพ Soft Power ของไทยพร้อมนำเสนอ 21 เมนู ให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจ (APEC) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Plate to Planet” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคปี 2565 ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “Open Connect Balance” จึงเป็นโอกาสสำคัญที่คนไทยและเยาวชนคนรุ่นใหม่จะได้เเสดงศักยภาพ และความพร้อมในฐานะเจ้าภาพผ่านการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศให้ผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจ 

ซึ่งอาหารไทยจัดเป็น Soft Power ที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ อีกทั้งไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกอาหารอันดับที่ 12 ของโลก และเพิ่งได้รับการยกย่องจาก UN ว่าเป็น “Role Model” ในเรื่องสาธารณสุข การเกษตร ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียน

ด้วยเหตุนี้ กรมประชาสัมพันธ์จึงเห็นโอกาสอันดีที่คนไทยจะได้เเสดงศักยภาพให้ทั่วโลกได้รับรู้ ผ่านกิจกรรม “Future Food for Sustainability” หรือ “การประกวดเมนูอาหารอนาคต” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Plate to Planet” เพื่อนำเสนอ 21 เมนูอาหารแห่งอนาคต ให้กับ 21 สุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจ ซึ่งมีเงินรางวัลรวมดังนี้

ประกวด“เมนูอาหารอนาคต”รับผู้นำ APEC ชิงรางวัลชนะเลิศ 1 ล้านบาท

รางวัลประกวดการแข่งขันรอบแนวคิด 

 • แบ่งเป็น 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลประกวดการแข่งขันรอบ Final  

 • รางวัลชนะเลิศ: ทุนการศึกษาหรือทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจ 600,000 บาท ทุนสำหรับการวิจัยต่อยอดธุรกิจร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือเอกชน 400,000 บาท รวมมูลค่า 1,000,000 บาท 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ทุนการศึกษาหรือทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจ 300,000 บาท ทุนสำหรับการวิจัยต่อยอดธุรกิจร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือเอกชน 200,000 บาท รวมมูลค่า 500,000 บาท 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ทุนการศึกษาหรือทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจ 120,000 บาท ทุนสำหรับการวิจัยต่อยอดธุรกิจร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือเอกชน 80,000 บาท รวมมูลค่า 200,000 บาท 
 • รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote): ทุนการศึกษาหรือทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจ 100,000 บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท 

ใครสามารถเข้าประกวดได้บ้าง 

 1. นิสิต นักศึกษา startups ด้านอาหาร เชฟ เกษตรกร หรือ ผู้ที่มีความสนใจ Future food
 2. สมาชิกในกลุ่มมีอายุตั้งแต่ 18 - 45 ปี
 3. สามารถสมัครได้ตั้งแต่ 1 - 4 คน/ทีม 
 4. สามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาทั่วไปได้ 1 ท่าน (ไม่จำกัดอายุ)

ประกวด“เมนูอาหารอนาคต”รับผู้นำ APEC ชิงรางวัลชนะเลิศ 1 ล้านบาท

ขั้นตอนการแข่งขัน 

 • สมัครเข้าร่วมโครงการที่ www.futurefoodAPEC.com
 • เข้าร่วมฟังบรีฟรายละเอียดโครงการผ่าน Online Orientation Forum 
 • ส่งแนวคิดผลงานตามหัวข้อที่กำหนด
 • ประกาศรางวัลพิเศษ ผู้ชนะรอบแนวคิด จำนวน 3 รางวัล 
 • คณะกรรมการคัดเลือก 60 ทีมประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook โครงการ
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 60 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุน 5,000 บาท เพื่อดำเนินการสร้างสรรค์เมนูตามแผนของโครงการ และได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Incubation Camp กับ Tastebud Lab และเชฟชุมพล แจ้งไพร เจ้าของร้านมิชลินสตาร์ และทูตอาหารเพื่อความยั่งยืนของ UN 
 • ผู้เข้ารอบ 21 ทีม จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Plate to Planet Competition ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด เพื่อทดลองขายจริงและนำเสนอแนวคิดต่อหน้าคณะกรรมการ/นักลงทุน และเข้าร่วม Event เพื่อทำอาหารเสิร์ฟให้กับผู้นำหรือตัวแทนจาก 21 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารแห่งอนาคต TASTEBUD LAB ทีมเชฟ ทีม food Stylist ทีมนักการตลาด เป็นที่ปรึกษาตลอดโครงการ

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้สมัครทั้งหมดต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่โครงการกำหนด 
 • ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อนเท่านั้น 
 • สามารถเปิดเผยสูตรเพื่อเป็นการยืนยันการเป็นเจ้าของและสามารถส่งมอบได้จริง (แต่ไม่ต้องเปิดเผยความลับทางการค้า)
 • โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการประกวด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหาในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าประกวดทั้งหมด หากมีผู้ร้องเรียน ผู้เข้าประกวดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพิสูจน์ทราบที่มาของเนื้อหานั้น 
 • หากพบข้อมูลและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางและเป็นการละเมิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ทางผู้จัดจะสามารถดำเนินคดีผู้ที่ทำผิดตามกฎหมาย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าประกวดส่งมาเพื่อใช้ในการเเข่งขันจะถือว่าผู้เข้าประกวดได้ยินยอมในการให้ใช้ข้อมูลได้โดยไม่ละเมิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ทางผู้จัดจะไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าแข่งขันไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ 
 • ลิขสิทธิ์ผลงานจะเป็นของผู้ประกวดเมื่อจบโครงการ ทั้งนี้ ผู้จัดจะยังคงได้สิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของโครงการดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงินรางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน  ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบภาษีตามที่กฎหมายกำหนด 
 • ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดจะถูกตัดสิทธิ์การประกวดทันที และแม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการก็สามารถเรียกคืนรางวัลได้เต็มจำนวน
 • ทางโครงการสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การส่งผลงาน

เมนูอาหารอนาคต 1 เมนู สามารถเป็นคาว หรือหวานก็ได้ (ไม่นับเมนูเครื่องดื่ม) และแนวคิดของเมนูอาหารแห่งอนาคตจำนวน 1 เมนู โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชื่อเมนู (ทีมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 เมนูเท่านั้น)
 • แนวคิดของเมนูอาหารที่ตรงกับ Concept การประกวด / เรื่องราวที่น่าสนใจ / จุดขาย
 • รายละเอียดส่วนประกอบ จุดเด่นวัตถุดิบ และขั้นตอนในการปรุงอาหาร
 • ภาพถ่ายของเมนูอาหารที่ใช้ส่งเข้าประกวด 
 • วิดีโอแนะนำผลงาน (ตามความสมัครใจ) 
 • สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 60 ทีม จะต้องมีการเขียนแผนธุรกิจ โดยคะแนนตัดสินในรอบนี้จะวัดคะแนนที่แผนธุรกิจด้วย