สสว.จับมือ​ ภูเก็ต พร้อมเป็นเจ้าภาพ APEC SME 

สสว.ระบุสสว.เป็นหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริม SME ของประเทศ และมีบทบาทในฐานะผู้แทนไทยในคณะทำงาน APEC SME ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯวันที่ 5-10 กันยายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ต

 

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) วีระพงศ์ มาลัย​ ระบุสสว.เป็นหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริม SME ของประเทศ และมีบทบาทในฐานะผู้แทนไทยในคณะทำงาน APEC SME ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯวันที่ 5-10 กันยายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดท่าทีที่จะรักษาผลประโยชน์ของไทยและธุรกิจ SME ในเวทีความร่วมมือพหุภาคี พร้อมกับเชื่อมโยง SME ไทยกับพันธมิตรธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก