อนุทิน ชี้ ‘แรงงานทักษะสูง’ สำคัญ พร้อมหนุน อว. นำวิจัย - นวัตกรรมพัฒนาประเทศ

อนุทิน ชี้ ‘แรงงานทักษะสูง’ สำคัญ พร้อมหนุน อว. นำวิจัย - นวัตกรรมพัฒนาประเทศ

อนุทิน เผย ต้องทำให้แรงงานทักษะสูงมีมากขึ้น สนับหนุนกระทรวง อว. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นำวิจัย นวัตกรรมพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมอบนโยบาย GISTDA ใช้ THEOS-2 เชื่อมโยงทุกภารกิจ ปั้นให้เทคฯ ไทยแข่งขันกับต่างประเทศได้

(13 พ.ย.2566) อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับกระทรวง อว.

โดยรองนายกฯ ได้กล่าวว่า กระทรวง อว. ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ตลอดจนของโลก และต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่ดําเนินการภายใต้หลักการเอกชนนํา-รัฐสนับสนุน

นอกจากนี้แล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับแรงงานทักษะสูง เพราะเป็นแรงงานขั้นสำคัญที่จะทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ทำให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

ทั้งนี้ วาระเร่งด่วนที่กระทรวง อว. ต้องดำเนินการทันทีคือ การลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยการให้กระทรวง อว. และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ในการสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบการรับสมัครสอบกลาง ประจําปี 2567 หรือ “TCAS 67” ในรอบแอดมิชชั่น (รอบที่ 3) ซึ่งเป็นรอบที่มีนักเรียนจํานวนมากที่สุดจำนวนกว่า 125,000 คนต่อปี

“กระทรวง อว. และ ทปอ. จะนํางบประมาณมาอุดหนุนการสมัครในรอบแอดมิชชั่น โดยจะเริ่มตั้งแต่ TCAS 67 เดือนพ.ค.2567 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยให้นักเรียนแต่ละคน สามารถสมัครเลือกคณะ 1 - 10 อันดับได้ฟรี เป็นเงินสูงสุดคนละ 900 บาท

ถือเป็นหนึ่งในความพยายามระยะสั้นในการลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงการศึกษา ขณะที่รัฐบาลกําลังพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตอย่างแข็งแรง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้มีทางเลือกในการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น” อนุทิน กล่าว 

ตนในฐานะกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย กระทรวง อว. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งเหตุผล และสังคมแห่งปัญญา

โดยกระทรวง อว. มีองค์ความรู้มากมายที่พร้อมจะถ่ายทอดให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ แต่การถ่ายทอดนั้นยังเป็นไปอย่างจำกัด องค์ความรู้เหล่านั้นจึงอยู่ในกระทรวงแต่ไม่ได้รับการนำเสนอ และถ่ายทอดไปถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

ดังนั้น กระทรวง อว. ต้องปรับเป็นนโยบายให้ความสำคัญกับการเผยแพร่องค์ความรู้ ในรูปแบบ และช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม

“ตอนนี้ทาง GISTDA เองก็ได้ส่งดาวเทียมธีออส-2 ในฐานะผู้ออกแบบพัฒนาที่มาจากไทยสู่วงโคจรอวกาศแล้ว ซึ่งเป็นความน่ายินดีอย่างยิ่ง ที่เทคโนโลยีประเทศไทยมีความก้าวหน้าเทียบเท่าต่างประเทศได้

จึงอยากฝากให้กระทรวง อว. และหน่วยงานภายในกระทรวงทำทุกภารกิจให้เต็มที่ นำวิจัยและนวัตกรรมออกมาเผยแพร่แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การนำของรมว.ศุภมาส อิศรภักดี กระทรวง อว. จะก้าวสู่ความ เป็นกระทรวงเศรษฐกิจที่จะเป็นเสาหลักทางปัญญา และนำพาโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชนต่อไป” 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์