ลอกข้อความมาจาก ChatGPT ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

ลอกข้อความมาจาก ChatGPT ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา กลุ่มการค้าผู้เขียน(Authors Guild)ในสหรัฐฯ ได้ฟ้องบริษัท OpenAI เป็นเจ้าของปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันในนามของนักเขียนที่มีชื่อเสียงหลายคน   

Authors Guild ได้ใช้สิทธิในนามของนักเขียนหลายคน ซึ่งที่เรารู้จักกันดีก็เช่น John Grisham นักประพันธ์นวนิยายเรื่อง “The Firm” นิยายเรื่องตื่นเต้นแนวกฎหมาย ที่ตอนหลังเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์มี Tom Cruise เป็นดาราแสดงนำ

George R.R. Martin นักประพันธ์เรื่อง "Game of Thrones" ซึ่งมีการเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์ซีรีย์หลายตอน Michael Connelly ผู้เขียนเรื่อง "The Lincoln Lawyer" ที่ฉายอยู่บน Netflix หรือ Scott Turow

ผู้เขียนนวนิยายเรื่อง ”One L” ที่พูดถึงชีวิตนักศึกษากฎหมายปี 1 ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

นอกจากนี้ก็ยังมีนักเขียนที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนที่ Authors Guild เป็นตัวแทนให้ในครั้งนี้ได้แก่ Jonathan Franzen, George Saunders, Jodi Picoult 

การฟ้องครั้งนี้เป็นการฟ้องร้องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ดังเป็นที่ทราบกันดีว่า ตัว AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั้นที่มีความสามารถตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ ก็เนื่องจากได้อ่านข้อมูลของเรื่องต่างๆ เป็นจำนวนมากแล้วนำข้อมูลนั้นมาประมวลผลและตอบปัญหาที่เราถาม 

คราวนี้ถ้าหากว่า AI ที่ชื่อ ChatGPT อ่านข้อมูลต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลนั้นมาตอบเหมือนกับต้นฉบับที่ตัวเองได้รับรู้มา ก็อาจจะกลายเป็นการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

นี่คือเหตุผลของการที่ ChatGPT ถูกฟ้องเป็นคดีอยู่มากมายหลายคดีในศาลสหรัฐขณะนี้ ในขณะที่บริษัท OpenAI จะพยายามอ้างว่าเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม (Fair Use) ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

อย่างคดี Tremblay v. OpenAI Inc นักเขียนสองคนได้ยื่นฟ้องโดยกล่าวหาว่า ChatGPT คัดลอกและใช้หนังสือของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยโจทก์อ้างว่า ChatGPT สามารถสรุปนิยายวิทยาศาสตร์และหนังสือสยองขวัญของผู้แต่งได้อย่างถูกต้อง

ลอกข้อความมาจาก ChatGPT ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

แสดงว่า ชุดข้อมูลการฝึกอบรมการเรียนรู้ของ ChatGPT มาจากหนังสือและข้อความอื่น ๆ ที่คัดลอกมาโดยไม่ได้รับความยินยอม 

มีความเป็นไปได้ว่า อาจจะเกิดคดีเช่นเดียวกันนี้ในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 การ “ทำซ้ำ” หมายความรวมถึง “คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทำสำเนา ทำแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับจากสำเนา หรือจากการโฆษณาในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ 

ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้หมายความถึง คัดลอกหรือทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ  โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่  ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน”

ดังนั้น หากข้อความที่ ChatGPT ตอบออกมา เป็นข้อความเหมือนกับของต้นฉบับเดิมก็อาจจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้ 

ข้อความอันละเมิดลิขสิทธิ์นั้น จะกลายเป็นไม่ละเมิดขึ้นมาถ้าหากว่าผู้นำมาทำซ้ำอ้างอิงถึงที่มาของงานที่ตนทำซ้ำนั้นเช่น การอ้างข้อความจากตำราของผู้อื่นก็ใส่เชิงอรรถไว้ อย่างนี้ก็จะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะบอกโดยชัดเจนว่าไม่ได้เขียนเอง

แต่อ้างอิงมาจากของผู้อื่นใน Bing ซึ่งเป็น AI ของบริษัท Microsoft จะมีการอ้างอิงของแหล่งที่มาของข้อมูล

แต่ในส่วนของ ChatGPT นั้นดูเหมือนว่าจะยังไม่มีการอ้างอิง ผู้ที่ไปลอกข้อความเช่นว่านี้จาก ChatGPT มาโดยไม่มีการอ้างอิงก็จะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ไปกับ ChatGPT ด้วย