เลื่อนส่งดาวเทียม THEOS-2 สู่อวกาศ พบการแจ้งเตือน "เรด สเตตัส"

เลื่อนส่งดาวเทียม THEOS-2 สู่อวกาศ พบการแจ้งเตือน "เรด สเตตัส"

ดาวเทียม THEOS-2 เลื่อนวันเวลาขึ้นสู่อวกาศ จิสด้าให้เหตุผลเบื้องต้นในเรื่องความปลอดภัยของดาวเทียม เนื่องจากพบการแจ้งเตือน "เรด สเตตัส" ก่อนการปล่อยจรวด 14 วินาทีสุดท้าย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA แจ้งเหตุฉุกเฉินทำให้ทาง ท่าอวกาศยานเฟรนช์เกียนา  (Guiana Space Center) จำเป็นต้องระงับการส่งดาวเทียมธีออส-2 ขึ้นสู่อวกาศ 

 facebook ของจิสด้า โพสต์แจ้งข้อความสั้นๆว่า ...

กรณีเลื่อนการนำส่งดาวเทียม เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ความปลอดภัยต้องมาก่อน ทั้งนี้ รอติดตามความคืบหน้าจากทาง Airbus และ GISTDA จะประกาศกำหนดการนำส่งดาวเทียม THEOS-2 ให้ทราบต่อไปครับ

เลื่อนส่งดาวเทียม THEOS-2 สู่อวกาศ พบการแจ้งเตือน "เรด สเตตัส"

เหตุผลที่เลื่อนส่งดาวเทียม THEOS-2 เนื่องจากพบการแจ้งเตือน "เรด สเตตัส" ก่อนการปล่อยจรวด 14 วินาทีสุดท้าย

ทั้งนี้ GISTDA ได้ฤกษ์ส่งดาวเทียม “ธีออส-2” (THEOS-2) ขึ้นสู่อวกาศในวันที่ 7 ต.ค. 2566 เวลา 8.36 น. ณ ท่าอวกาศยานเกียนา (Guiana Space Center) ฝรั่งเศส

จากนั้นจะใช้เวลาอีก 5-7 วันในการปรับตัวเองให้เข้าสู่วงโคจรที่แท้จริง และจะใช้เวลาอีกประมาณ 6 เดือนที่จะทดสอบระบบต่างๆ ก่อนเปิดให้บริการ

ธีออส-2 เป็นดาวเทียมสำรวจโลก หรือ Earth observation satellite มีศักยภาพถ่ายภาพและผลิตภาพสีรายละเอียดสูงมากในระดับ 50 เซนติเมตร สามารถถ่ายภาพและส่งข้อมูลกลับมายังสถานีภาคพื้นดินได้ไม่ต่ำกว่า 74,000 ตารางกิโลเมตรต่อวัน 

เลื่อนส่งดาวเทียม THEOS-2 สู่อวกาศ พบการแจ้งเตือน "เรด สเตตัส"

ที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2560 มีมติอนุมัติโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) วงเงิน 7,800 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 เพื่อทดแทนดาวเทียมธีออส-1 หรือดาวเทียมไทยโชต ซึ่งควรจะหมดอายุการใช้งานตั้งแต่ 2556 แต่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีกระทั่งใช้งานได้จนถึงทุกวันนี้ 

ธีออส-2 สามารถใช้ในการวิเคราะห์ และประเมินพื้นที่เพาะปลูก การจำแนกประเภทพืชเกษตร สุขภาพพืช และการคาดการณ์ผลผลิตที่จะเกิดขึ้น คุณสมบัติเหล่านี้จะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจหลักอย่างน้อย 13 ชนิด

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการคาดการณ์ผลผลิตล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ครอบครัวเกษตรกร