เหตุใดอะไร ๆ ก็ QR Code | วรากรณ์ สามโกเศศ

เหตุใดอะไร ๆ ก็ QR Code | วรากรณ์ สามโกเศศ

สิ่งหนึ่งที่เป็นยาดำแทรกอยู่ในแทบทุกเรื่องในปัจจุบัน ทั้งในหนังสือ คลิปวิดีโอ ข้อมูลในโซเชียลมีเดีย บนตราหรือตัวสินค้า บนธนบัตรหรือแม้แต่เหรียญของบางประเทศ ฯลฯ นั่นก็คือ QR code ซึ่งเป็นภาพหรือตราขนาดเท่าแสตมป์มีตารางขาวดำสลับไปมา เหตุใดอะไร ๆ ก็ QR code ทั้งนั้น

Barcode เป็นภาพหรือตราขนาดแสตมป์ดวงเล็ก     มีเส้นตรงลากยาวลงมาโดยมีแถบความหนาต่าง ๆ กัน และมีแถบตัวเลขอยู่ข้างล่าง     บางตราก็เป็นเส้นตรงคล้ายคลื่นวิทยุ หรือเป็นแท่งตามแกนนอนก็มี    เป็นสี ๆ ก็มี    หลากหลายกันไปตามมาตรฐานของแต่ละประเทศ  

ผู้คนรู้จักไอเดีย barcode กันมาตั้งแต่ ค.ศ. 1930’s-1940’s   ไอเดียก็คือต้องการใช้เป็นตัวบอกข้อมูลที่เกี่ยวพันกับสิ่งที่มันแปะติดอยู่หรือพิมพ์ไว้ ในทศวรรษ 1940’s มีการใช้ barcode เป็นวงกลมคล้ายเป้าปืน และเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายปัจจุบันในทศวรรษ 1950 

ในทศวรรษ 1960 และ 1970 มีการใช้ barcode กันกว้างขวางขึ้น    โดยพยายามสร้างมาตรฐานกลางสำหรับทุกแหล่งที่ประดิษฐ์ใช้  

ในทศวรรษ 1980-1990 barcode ก็พัฒนาขึ้นเพื่อให้บรรจุข้อมูลได้มากขึ้น    มิได้มีเพียงเส้นตรงลากยาวเท่านั้น หากมีตัวหนาและมีระยะห่างของเส้นด้วย  

ในเวลาต่อมามีการใช้กันในหลากหลายอุตสาหกรรม หากติดไว้บนสินค้าก็จะบอกราคา  ส่วนประกอบของวัตถุดิบ   ที่มา และข้อมูลอื่น ๆ 

QR ซึ่งย่อมาจาก Quick Response code    ปรากฏตัวในทศวรรษ 1990’s   โดยประดิษฐ์ขึ้นมาในปี 1994 เพื่อให้สามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่า barcode และใช้ได้หลากหลายรูปแบบกว่า  

จะว่าไปแล้ว QR code ก็เป็นลักษณะหนึ่งของ barcode ดังที่เรียกว่า matrix barcode  กล่าวคือสารพัดข้อมูลบรรจุอยู่ในตราช่องสี่เหลี่ยม    ข้างในคล้ายตาหมากรุกดำบ้างขาวบ้าง    บ้างก็มีเส้นเป็นมุมฉากขาวดำแทรกอยู่ 

เหตุใดอะไร ๆ ก็ QR Code | วรากรณ์ สามโกเศศ

QR แต่ละอันมาจากการผสมปนเปอย่างเป็นเป็นระบบของ 4 ข้อมูล คือ

(1) ตัวเลข              

(2) ตัวหนังสือ  

(3) byte หรือ binary คือ ระบบตัวเลข 0 และ 1   (

4)  ตัวอักษร Kanji ของญี่ปุ่น    

QR code สามารถอ่านโดยเครื่องมือที่รับภาพได้   เช่น   กล้องถ่ายรูป   โทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง    เครื่องอ่าน    ฯลฯ ตราแบ่งออกเป็น 5 พื้นที่    ตั้งแต่ข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของมัน    รูปแบบการวางข้อมูล (format)   แบบแผนซึ่งกำหนดไว้   เช่น  ในเรื่องตำแหน่งของข้อมูล    ระยะเวลาการปรับวางข้อมูล  ฯลฯ    

และสุดท้ายคือบริเวณขอบของตราที่เป็น zone ให้รู้ว่าเป็นเขตสิ้นสุด  การผสมเครื่องหมายต่าง ๆ ดังกล่าวเข้าด้วยกันทำให้สามารถสร้าง QR code ได้เป็นจำนวนมหาศาล  มีการคำนวณว่าจำนวนสูงสุดคือ  10 ยกกำลัง 7089 (จำนวนที่เกินจินตนาการ)

ระบบ QR code ประดิษฐ์โดยบริษัท Denso Wave ของญี่ปุ่น ใน ค.ศ. 1994   โดยมีวัตถุประสงค์ในตอนแรกเพื่อติดตามรถคันที่ผลิตในกระบวนการว่าไปถึงจุดใดแล้วโดยเน้นการอ่านที่รวดเร็ว

 เมื่อเห็นว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพก็มีการนำเอามาใช้นอกอุตสาหกรรมและข้ามประเทศ  ประโยชน์ของ QR code ก็คือให้ข้อมูลแก่ผู้อ่านผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าถึง URL หรือ email address   ตลอดจนอีเมลหรือข้อความ    

ส่วนผู้ใช้ก็สามารถสร้างตราของ QR code ขึ้นเพื่อให้คนอื่นสแกนเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลและแอพพลิเคชั่นได้เช่นเดียวกัน

 QR code แพร่หลายและเป็นที่นิยมกันมาก เพราะสะดวกในการใช้ (ไม่ต้องพิมพ์อีเมลแอดเดรส หรือชื่อเว็บไซต์) สามารถเข้าถึงเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง  

เช่น  เก็บสารพัดข้อมูล    อีเมลแอดเดรส     ที่อยู่เบอร์ติดต่อ   พาสเวิร์ดเพื่อเข้าใช้ไวไฟ  ฯลฯ  และสะดวกต่อการใช้แอพพลิเคชั่นอย่างยิ่ง    นอกจากนี้การเปลี่ยนข้อมูลเป็น QR code ก็ทำได้อย่างสะดวกง่ายดาย   ผ่านการใช้แอพพลิเคชั่นชนิดที่เรียกว่า QR generator

เหตุใดอะไร ๆ ก็ QR Code | วรากรณ์ สามโกเศศ

QR code ได้กลายเป็นเครื่องมือที่สะดวกยิ่งในการจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงสแกนQR code เท่านั้นก็จ่ายเงินได้เลย  

ดังนั้นเราจึงเห็นร้านค้าจำนวนมากที่มีแผ่นกระดาษระบุ QR code ติดไว้หน้าร้าน หรือตรงที่จ่ายเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า   โดยเฉพาะในโครงการ “คนละครึ่ง” และการใช้          “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”    อย่างไรก็ดีความสะดวกนี้แหละที่กำลังเป็นหอกกลับมาทิ่มแทง

 เมื่อสแกน QR code ก็จะได้รับทั้งข้อความที่เป็นอักษรและตัวเลข  ตลอดจนเครื่องหมาย     ต่าง ๆ และลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเสียงและการเคลื่อนไหวได้    ดังนั้น QR code จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์

 นอกจากนี้บุคคลอาจใส่ข้อมูลส่วนตัว    อัลบั้มภาพ    คลิปส่วนตัว   เอกสารต่าง ๆ ไว้ในรูป QR code ก็ได้    อาจเป็นหนึ่ง QR code สำหรับหนึ่งชนิดของข้อมูลที่ต้องการเก็บ

 สาเหตุที่ความสะดวกของ QR code กำลังเป็นหอกเป็นดาบก็เพราะโจรออนไลน์แอบเอา QR code ของแอพพลิเคชั่นที่ต้องการให้เหยื่อดาวน์โหลดไปปรากฏอยู่บนกระดาษ   บนเสาไฟฟ้า    ในที่สาธารณะต่าง ๆ  หรือหน้าร้านขายของ

ซึ่งเมื่อดาวน์โหลดแล้วโปรแกรมพิเศษก็จะเข้ามาควบคุมมือถือของเหยื่อที่ใช้ดาวน์โหลด    สามารถเจาะเข้าไปในบัญชีธนาคารสบาย ๆ ด้วยการสร้างพาสเวิร์ดใหม่และโอนเงินออกไปอย่างเร็ว    

ปกติการพูดจาหลอกล่อเหยื่อทางโทรศัพท์ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่เขาต้องการนั้นไม่ง่ายโดยจำเป็นต้องมีตัวละครหลายตัวหลอกล่อด้วยเรื่องโกหกต่าง ๆ  

เหตุใดอะไร ๆ ก็ QR Code | วรากรณ์ สามโกเศศ

แต่สำหรับ "คนมือซน" ทั้งหลายที่ชอบดาวน์โหลดสารพัด QR code ที่ใกล้มือนั้นมันหวานหมูกว่ามาก    เพราะไม่ต้องพูดอะไรก็สามารถเจาะเข้าบัญชีได้โดยง่าย

การใช้ QR code นั้นสะดวกก็จริงอยู่ แต่เต็มไปด้วยภัยจากโจรออนไลน์ที่อาจแฝงเข้ามา

ดังนั้นการสแกน QR code จึงควรกระทำด้วยสติและพึงระลึกเสมอในการใช้ทุกครั้งว่ามีความเสี่ยง   

 นอกจากนี้ กระดาษหรือบัตรที่มี QR Code บรรจุข้อมูลส่วนตัวอยู่ด้วย  เช่น  boarding pass หรือใบเสร็จที่การจ่ายเงินต้องใช้บัตรประชาชนประกอบ  จงอย่าทิ้งไปโดยไม่ฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนเป็นอันขาด.