NIA รับสมัครสตาร์ทอัพอวกาศ 10 ทีมเข้าโครงการ Space Economy: Lifting Off 2023

NIA รับสมัครสตาร์ทอัพอวกาศ 10 ทีมเข้าโครงการ Space Economy: Lifting Off 2023

NIA ต่อยอดธุรกิจอวกาศและอากาศยาน เปิดรับสตาร์ทอัพไทยตั้งแต่ระยะแนวคิดไปจนถึงระยะเติบโต จำกัด 10 ทีมเท่านั้น เข้าร่วมโครงการ Space Economy: Lifting Off 2023 บ่มเพาะตั้งเป้าดันสู่อุตสาหกรรมระดับโลก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเทคโนโลยีอวกาศและอากาศยาน (Space Economy: Lifting Off 2023) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ บริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

เพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานของประเทศไทย โดยเปิดรับสตาร์ทอัพตั้งแต่ระยะแนวคิดไปจนถึงระยะเติบโต เพื่อผลักดันผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเข้าสู่การเติบโตในอุตสาหกรรมระดับโลก 

นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า NIA เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก ที่สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และไอโอที เทคโนโลยีหุ่นยนต์และโดรน วัสดุใหม่และนาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีชีวภาพ

NIA รับสมัครสตาร์ทอัพอวกาศ 10 ทีมเข้าโครงการ Space Economy: Lifting Off 2023

จึงได้พัฒนาโครงการ Space Economy: Lifting Off 2023 ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานของประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และพันธมิตรจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่จะมาร่วมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพ ให้สามารถต่อยอดทางธุรกิจและเติบโตในอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานในระดับโลก 

จะเห็นได้ว่า การเร่งพัฒนาสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีด้านอวกาศและอากาศยาน เป็นกุญแจสำคัญหนึ่งที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมมูลค่าสูง และสร้างโอกาสให้กับสตาร์ทอัพไทยในการเติบโตสู่ตลาดโลก

นอกจากโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain) ด้านอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานแล้ว เทคโนโลยีอวกาศและอากาศยาน ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอีกหลากหลายอุตสาหกรรม

เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อาหาร เกษตรกรรม เหมืองแร่ทรัพยากรและพลังงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฯลฯ 

สำหรับโครงการ Space Economy: Lifting Off 2023 จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 โดยเปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ นักวิจัย และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่ระยะพัฒนาแนวคิดไปจนถึงระยะพัฒนาต้นแบบและระยะเติบโต ครอบคลุมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

•    Upstream สร้างดาวเทียม ดาวเทียมขนาดเล็ก อุปกรณ์และวัสดุหรืออื่นที่เกี่ยวข้อง
•    Downstream การนำข้อมูลจากอวกาศมาใช้ เช่น ด้านข้อมูลดาวเทียม การนำข้อมูลมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือทำนายสภาพอากาศ ฯลฯ
•    Aerospace อากาศยานไร้คนขับ การสร้างวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงโซลูชั่น เทคโนโลยี AI และการใช้ IoT ในอุตสาหกรรมการบิน 
•    Others เทคโนโลยีอื่นๆ ที่อาจนำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานได้ 

NIA รับสมัครสตาร์ทอัพอวกาศ 10 ทีมเข้าโครงการ Space Economy: Lifting Off 2023

ทั้งนี้ สตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ และเติมเต็มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งในปีนี้ได้ขยายกรอบครอบคลุมทั้งกลุ่มเทคโนโลยีอวกาศและอากาศยาน โดยเปิดรับทั้งสิ้น 10 ทีม ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงผู้ที่มีเทคโนโลยีที่พร้อมใช้งาน หรือมีการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์แล้ว

สำหรับผู้ที่ผ่านเข้าโครงการ จะได้รับคำแนะนำเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานหลัก ที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงได้รับคำแนะนำแบบทีมต่อทีมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

พร้อมโอกาสทำงานและรับโจทย์จากหน่วยงานพันธมิตร และเชื่อมต่อกับนักลงทุนและภาคธุรกิจที่สนใจจะสร้างความร่วมมือเพื่อนำเทคโนโลยีไปประยุกต์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ร่วมกัน

สามารถสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 พร้อมกันนี้ยังเตรียมพบกับงาน Open House สำหรับแนะนำโครงการฯ ได้วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจเฟซบุ๊ค NIA  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ณัฐกาญจน์ พรหมศิริ โทรศัพท์ 02-017-5555 ต่อ 544 มือถือ 097-161-5193