รู้จัก ‘กระจกอัจฉริยะ’ เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็น Wi-Fi นวัตกรรมซาอุดิอาระเบีย

รู้จัก ‘กระจกอัจฉริยะ’ เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็น Wi-Fi นวัตกรรมซาอุดิอาระเบีย

ทีมวิจัยจาก King Abdullah University of Science and Technology ในซาอุดิอาระเบียคิดค้น ‘กระจกอัจฉริยะ’ เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็น Wi-Fi ช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มประโยชน์การใช้สอย

ทีมนักวิจัยจาก King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) ในซาอุดีอาระเบีย ผุดไอเดีย “กระจกอัจฉริยะ เปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นสัญญาน Wi-Fi แทนการใช้ Wi-Fi เสียบเต้าปลั๊กแบบเดิม ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน และเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้กับกระจกของหน้าต่างทั้งตึกบริษัท 

นวัตกรรมดังกล่าวใช้หน้าต่างกระจก ซึ่งติดตั้งด้วย Dual-cell Liquid Crystal Shutters (DLSs) เปลี่ยนขั้วของแสงอาทิตย์ เพื่อส่งข้อมูลแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทน Wi-Fi แบบเดิม 

ระบบสองส่วนนี้ประกอบด้วยโมดูเลเตอร์ (Modulator) คือ อุปกรณ์ควบควบคุมสัญญาณ ที่ใช้ระบบฝังตัวในกระจก เช่น ในหน้าต่างสำนักงานขนาดใหญ่

รู้จัก ‘กระจกอัจฉริยะ’ เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็น Wi-Fi นวัตกรรมซาอุดิอาระเบีย

กระจกทำหน้าที่เป็นตัวกรองเพื่อเข้ารหัสสัญญาณไปยังแสงที่ส่องผ่าน จะใช้พลังงานเพียงหนึ่งวัตต์ในการทำงาน และระบบนี้สามารถส่งข้อมูลในอัตรา 16 กิโลบิตต่อวินาที ซึ่งยังไม่ได้ทดสอบใช้งาน

ในอนาคต ทีมวิจัยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลจากกิโลบิตต่อวินาทีเป็นเมกะบิตต่อวินาที และกิกะบิตต่อวินาที ตามลำดับ  

ทั้งนี้ ปัญหาคือ ถ้าความถี่ของการเปลี่ยนแปลงต่ำเกินไป สายตามนุษย์จะรับรู้ได้ ผ่านการกระพริบตาถี่ ๆ แต่ในขณะเดียวกัน ทีมวิจัยมุ่งไปที่โพลาไรเซชัน (Polarization) เป็นปรากฏการณ์การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง แสดงสมบัติความเป็นคลื่นของแสง ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทำให้พนักงานในออฟฟิศทำงานได้โดยที่ไม่ต้องถูกรบกวนจากแสง 

และทั้งหมดนี้คือ ไอเดียสุดเจ๋งของกระจกอัจฉริยะ ที่สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็น Wi-Fi ได้ หากกระจกนี้ถูกพัฒนาจนสำเร็จและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่มีตึกขนาดใหญ่อย่างมาก

เนื่องจากในปัจจุบันตึกใหญ่ ๆ มักใช้กระจกบานใหญ่ติดตั้งทั้งตึก เพื่อประหยัดค่าโครงสร้าง เพิ่มความสวยงามด้านออกแบบ และช่วยลดความร้อนภายในตึก กระจกอัจฉริยะจะเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ธุรกิจสามารถประหยัดต้นทุนในการบริหารธุรกิจได้ไม่มากก็น้อย 

 

ที่มา: designtaxi