"NOSTRA LOGISTICS" ชู MMS แอปฯ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

"NOSTRA LOGISTICS" ชู MMS แอปฯ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

"NOSTRA LOGISTICS" ชู MMS แอปพลิเคชันตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ ตอบโจทย์บริหารโลจิสติกส์เรียลไทม์ ตัวช่วยจัดการดูแลรถขนส่งครบวงจร

NOSTRA LOGISTICS (นอสตร้า โลจิสติกส์) ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติ หรือ NOSTRA LOGISTICS TMS เผยรายงานสถิติธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางถนนโตกว่า 3 - 5% เสริมด้วยข้อมูลการใช้การขนส่งของไทยในการขนส่งทางถนนมีสัดส่วนสูงถึง 79.7% ของปริมาณขนส่งสินค้ารวม นอกจากนั้นยังชี้ว่า การขนส่งทางถนนเป็นที่ต้องการสูงในธุรกิจต่างๆ แต่มาพร้อมความเสี่ยงปัจจัยต้นทุนด้านราคาน้ำมัน การดูแลรถ ฯลฯ พร้อมเสนอเทคโนโลยีจัดการโลจิสติกส์เข้ามาช่วย ชูแอปพลิเคชันบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรถขนส่งครบวงจร NOSTRA LOGISTICS Maintenance Management System หรือ MMS พร้อมจัดการงานขนส่งง่ายๆ ผ่านสมาร์ทโฟน รูปแบบออนไลน์ ลดค่าใช้จ่ายจัดการเอกสาร ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มความสะดวกสบาย พร้อมเสนอแนวทางวางแผนการซ่อมบำรุง ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในอนาคตได้ทันท่วงที 

"NOSTRA LOGISTICS" ชู MMS แอปฯ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด กล่าวว่า จากรายงานด้านสถิติแนวโน้มธุรกิจของศูนย์วิจัยกรุงศรี เปิดเผยว่า ธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางถนนมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 3 - 5% ต่อปี ในระหว่างปี 2565 - 2567 สอดคล้องไปกับข้อมูลการขนส่งของไทยในรูปแบบการขนส่งทางถนนพบว่า มีสัดส่วนสูงถึง 79.7% ของปริมาณขนส่งสินค้ารวมนอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการในบริการขนส่ง โดยเฉพาะรถพ่วงและรถกระบะบรรทุกสินค้าทั่วไป โดยกระทรวงคมนาคมคาดการณ์ว่า ปี 2565 จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่จะเพิ่มขึ้น 3 - 4% เทียบกับ 6% ในปี 2564 และคาดว่าจะขยับขึ้นเฉลี่ย 4 - 5% ในปี 2566 - 2567 ในขณะที่การแข่งขันด้านราคามีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากจำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นไปพร้อมกัน 

นางวรินทร กล่าวต่อว่า แม้ว่าการขนส่งทางถนนจะมีข้อดีในด้านความสะดวก แต่พบว่า การขนส่งทางถนนยังมีต้นทุนที่สูงกว่าการขนส่งแบบอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านต้นทุนค่าน้ำมันที่จะส่งผลให้ต้นทุนขนส่งสินค้าโดยรวมสูงขึ้นตามไปด้วย 

อย่างไรก็ดี การปรับขึ้นค่าบริการขนส่งกลับทำได้อย่างจำกัด จากสาเหตุที่กล่าวไปข้างต้นนี้ ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจบริการขนส่งต่างมองหากลยุทธ์ทางธุรกิจ พร้อมแนวทางในการปรับตัวให้ธุรกิจอยู่รอด พร้อมทั้งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญที่นำมาใช้คือ การลงทุนนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานขนส่ง นอกจากจะช่วยปรับปรุงการขนส่ง ยังช่วยลดต้นทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่นๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น การซ่อมบำรุงรถบรรทุก ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นทุนการขนส่งที่มีมูลค่าสูง เนื่องจากรถขนส่งมีลักษณะการใช้งานทุกวันอย่างหนักและมีระยะเวลาการใช้งานเป็นเวลานาน การลดต้นทุนการซ่อมบำรุงให้น้อยลง จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อลดต้นทุนโดยรวม และป้องกันความเสียหายทางธุรกิจในภาพรวมอีกด้วย

"NOSTRA LOGISTICS" ชู MMS แอปฯ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

นางวรินทร กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า NOSTRA LOGISTICS เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาโซลูชัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านกลยุทธ์ดังกล่าว โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านการบริหารโลจิสติกส์ของเรา นำสู่การพัฒนา ระบบจัดการงานซ่อมบำรุงรถขนส่งด้วยสมาร์ทโฟน หรือ NOSTRA LOGISTICS Maintenance Management System (MMS) ซึ่งเป็นรูปแบบโมบายแอปพลิเคชันรองรับทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android เชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ ใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยออกแบบมาสำหรับการทำงานหน้างานโดยเฉพาะ จึงเหมาะสำหรับพนักงานขับรถ พนักงานซ่อมบำรุง พนักงานตรวจสอบคุณภาพ หัวหน้าแผนกคนขับรถ และหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง มีฟังก์ชันบริหารการซ่อมบำรุงอย่างมีระบบและรองรับครบทุกด้าน เช่น การวางแผนจัดการงานซ่อมบำรุงรถสำหรับตรวจสอบสภาพรถตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนด ส่งแจ้งนัดหมายการซ่อมหรือตรวจเช็กสภาพรถ, ตรวจเช็กสภาพรถก่อนและหลังวิ่ง, ตรวจเช็กความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนวิ่งงาน, การแจ้งซ่อมหรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน, การอนุมัติการซ่อมบำรุง ตลอดจนรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารเพื่อดูสถานะการซ่อมแซมรถ ประวัติการซ่อมบำรุง และค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง โดยมีระบบจัดการหลังบ้านให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกจัดการแบบฟอร์มเช็กลิสต์ต่างๆ ให้เหมาะกับการทำงานของธุรกิจ

"เนื่องจากรถขนส่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง รวมถึงมูลค่าซ่อมบำรุงเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเช่นเดียวกัน การดูแลรักษาเพื่อป้องกันการเสียหายก่อนอายุการใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งการดูแลภายนอกตัวรถจนถึงเครื่องยนต์รวมถึงการใช้งานและการขับขี่ที่ถูกวิธีด้วย การดูแลรักษารถขนส่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของรถเพื่อให้เหมาะสมกับชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ ทั้งนี้การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการดูแลรักษารถให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และลดความเสี่ยงของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนต่างๆ ที่จะเสียหายได้ เพราะการตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนวิ่งและสภาพการใช้งานหลังวิ่ง จะช่วยให้ผู้ดูแลตรวจพบความผิดปกติของรถได้ก่อน และช่วยเพิ่มความมั่นใจว่ารถขนส่งจะสามารถทำงานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด" นางวรินทร กล่าว

"NOSTRA LOGISTICS" ชู MMS แอปฯ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

นางวรินทร กล่าวทิ้งท้ายว่า การใช้ NOSTRA LOGISTICS MMS ในรูปแบบแอปพลิเคชันนี้ มีความสามารถสำคัญในการเข้ามาตอบโจทย์ การดูแลงานซ่อมบำรุง สะดวกด้วยสมาร์ทโฟน ทำงานได้จบในแอปฯ เดียว จัดการและจัดเก็บข้อมูลงานซ่อมบำรุงแบบออนไลน์ ไม่ต้องยุ่งยากกับเอกสาร มีรายงานผู้บริหาร เห็นข้อมูลเชิงลึก ช่วยประเมินและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่าย การใช้โปรแกรมช่วยบริหารการซ่อมบำรุงจะทำให้งานซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างมีระบบและง่ายต่อการตรวจสอบควบคุม การวางแผนการซ่อมบำรุงยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันปัญหารถเสียที่ไม่คาดคิดอันส่งผลต่อความเสียหายทางธุรกิจ รวมถึงการดูแลรถให้ใช้ประโยชน์ได้ยาวนานไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NOSTRA LOGISTICS MMS ได้ที่เว็บไซต์ โดย คลิกที่นี่ 

หมายเหตุ : *อ้างอิงข้อมูลล่าสุดปี 2563 จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ