Techsauce เตรียมปั้น 10 สตาร์ตอัปสายเทคฯ สู่ตลาดทุนระดับเอเชีย

Techsauce เตรียมปั้น 10 สตาร์ตอัปสายเทคฯ สู่ตลาดทุนระดับเอเชีย

Techsauce Media จัดโครงการ “Thailand Accelerator” ช่วยระดมทุน-เร่งการเติบโตของผู้ประกอบการ พร้อมผนึก 25 พันธมิตร ผลักดันสตาร์ตอัปสู่เวทีระดับภูมิภาค

โครงการ “Thailand Accelerator” มุ่งเน้นช่วยให้สตาร์ตอัปไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระดมทุนได้ และเร่งให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ภายใต้การผนึกกำลังความร่วมมือจากพันธมิตรภาคเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม

รวมถึงหน่วยงานจากภาครัฐ และ Mentor ระดับโลก เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงสตาร์ตอัปไทยที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เวทีระดับภูมิภาคอย่างแข็งแกร่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนพ.ย. - ธ.ค. 2565 พร้อมประกาศผลการคัดเลือก 10 บริษัทผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ ในเดือนม.ค. 2565

Techsauce เตรียมปั้น 10 สตาร์ตอัปสายเทคฯ สู่ตลาดทุนระดับเอเชีย

อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Techsauce Media ได้เผยว่า การลงทุนในธุรกิจสตาร์ตอัปมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสตาร์ตอัปเติบโตและไปต่อได้

จากข้อมูลของ Techsauce Startup Directory บ่งชี้ว่าทิศทางการลงทุนในสตาร์ตอัปไทยในปี 2022 เมื่อเทียบกับปี 2021 แม้ยอดเงินระดมทุนจากดีลทั้งหมดนั้นสูงขึ้น เพราะมีดีลใหญ่เกิดขึ้น แต่ในภาพรวมจำนวนดีลนั้นกลับลดลง และจากข้อมูลจะเห็นได้ว่า นักลงทุนส่วนใหญ่เลือกลงทุนในสตาร์ตอัปที่โตในระดับหนึ่งแล้ว 

Techsauce ในฐานะผู้ร่วมขับเคลื่อนวงการเทคโนโลยีและสตาร์ตอัป (Tech Ecosystem Builder) เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้จัดตั้งโครงการ Thailand Accelerator ขึ้นเพื่อช่วยให้สตาร์ตอัปทั้งไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถระดมทุนได้ และสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนผ่านทรัพยากรและเครือข่ายระดับโลก

ชาล เจริญพันธ์ Program Director โครงการ Thailand Accelerator เผยว่า Accelerator เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการสร้างระบบนิเวศของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในทุกประเทศทั่วโลก เพราะจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจที่เข้าร่วมสามารถเติบโตได้เร็วขึ้น ทั้งในเชิงของฐานลูกค้าและรายได้ 

สำหรับสตาร์ตอัปที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องเป็นสตาร์ตอัปที่ต้องการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หรือบริการอยู่แล้ว และอยู่ในการระดมทุนระดับ Seed หรือ Pre Series-A

โดยกลุ่มธุรกิจที่โครงการ Thailand Accelerator มุ่งเน้น ใน Batch 1 คือ สตาร์ตอัปด้าน Impact & Climate Tech , Software as a service (SaaS) , และกลุ่มเทคโนโลยีด้าน AI & Machine Learning

Techsauce เตรียมปั้น 10 สตาร์ตอัปสายเทคฯ สู่ตลาดทุนระดับเอเชีย

ซึ่งในโครงการ Thai Accelerator สตาร์ตอัปจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก (Mentor) ที่จะมาให้คำปรึกษา อาทิ 

  • William Bao Bean General Partner at SOSV และ Managing Director of Orbit Startups
  • Michelle Duval Founder และ CEO FingerPrint 4 Success
  • Marvin Liao Partner of Diaspora Ventures และ Former Partner 500 Startups
  • Chris Yeh ผู้แต่ง Blitzscaling และ Co-Founder  Blitzscaling Academy
  • Neal Cross Co-founder และ Chairman of Picture Wealth
  • Jacob Greenshpan UX Strategy Consultant, GreenShpan Innovation

สำหรับสตาร์ตอัปที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ thailandaccelerator.com ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2565 และจะประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ราย ในเดือนมกราคม 2565

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และเติมเต็มศักยภาพเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน พร้อมทั้งได้นำเสนอผลงานในงาน Techsauce Global Summit 2023

นอกจากนี้ โครงการ Thailand Accelerator ยังได้ผนึกกับพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศกลุ่มแรก กว่า 25 รายเพื่อร่วมขับเคลื่อน Startup Ecosystem ได้แก่ กองทุน 500 Tuktuks, Amazon Web Services, Baker & Mckenzie Thailand,  Beacon Venture Capital, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), Disrupt Technology Venture, ECG Venture Capital, Krungsri Finnovate, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Openspace Ventures, ORZON Ventures, PeerPower, SCB 10X, Singha Ventures, True Digital Park, Technode Global, สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย, True Incube, สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA), Fingerprint for Success, Hello Tomorrow Asia Pacific, Jumpstart, Orbit Startups และ WHub