SCG ชวนชมนวัตกรรม Solar Roof พลังงานสะอาด ผ่านนิทรรศการศิลปะ

SCG ชวนชมนวัตกรรม Solar Roof พลังงานสะอาด ผ่านนิทรรศการศิลปะ

SCG Solar Roof Solutions ชูครีเอทีฟไอเดีย ‘พลังงานสะอาด’ ผ่านงานแสดงศิลปะ Solar Kaleidoscope ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘SOLAR LIFE’ ในงาน ‘WOW Festival 2022 อัศจรรย์เมืองน่าอยู่’

WOW Festival 2022 อัศจรรย์เมืองน่าอยู่ เทศกาลจัดแสดง Wisdom & Fun Experience Festival ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลปลายปีที่เหมาะสมที่สุด งานดี ๆ กับบรรยากาศดี ๆ ที่อยากชวนคน “เมือง” ได้สัมผัสกับไอเดียการพัฒนาเมืองในหลากหลายแง่มุม

ตามแนวคิดหลัก “Well-being City” สร้างประสบการณ์ สะท้อนความหวัง ความฝันของผู้คน เพื่อเมืองที่น่าอยู่ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่มุ่งเน้นให้ทุกคนมีส่วนพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน 

ตั้งแต่การวางแผนระบบโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนสาธารณูปโภค โดยเอสซีจี โซลาร์ รูฟ โซลูชัน ชวนมาเปิดมุมมองพลังงานสะอาด ผ่านงานแสดงศิลปะ Solar Kaleidoscope ด้วยคอนเซ็ปต์ “SOLAR LIFE” สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มต้นที่พลังงานสะอาด

SCG ชวนชมนวัตกรรม Solar Roof พลังงานสะอาด ผ่านนิทรรศการศิลปะ

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มต้นที่พลังงานสะอาด

SOLAR LIFE เป็นการนำเอานวัตกรรมโซลาร์ รูฟ มาจัดแสดงผ่านงานแสดงศิลปะเพื่อให้เข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น พร้อมชูจุดเด่นด้านเทคโนโลยีที่สอดแทรกเนื้อหาด้วยการเล่าเรื่องผ่านอาคารที่จัดแสดง

และเพื่อทำความรู้จักกับระบบการทำงานของโซลาร์เซลล์ที่มีทั้งระบบ On-Grid การผลิตและการนำไฟฟ้าไปใช้ในเวลากลางวันได้อย่างทันที และระบบ Hybrid การกักเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมเน้นย้ำเรื่องการติดตั้งโซลาร์ รูฟ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย ทั้งยังสามารถลดค่าไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 60% 

สำหรับอุโมงค์ Solar Kaleidoscope ถูกออกแบบและสร้างจากแรงบันดาลใจผ่านกระจกใสรอบด้าน ที่สะท้อนให้เห็นภาพสิ่งแวดล้อม ความเป็นธรรมชาติที่แวดล้อมด้วยต้นไม้สีเขียว ให้ความรู้สึกถึงความสดชื่น การได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างอิสระ โดยมีรูปแบบของอาคารที่ให้อารมณ์ที่แตกต่างตามสภาพแสง ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าสนใจ

SCG ชวนชมนวัตกรรม Solar Roof พลังงานสะอาด ผ่านนิทรรศการศิลปะ

โดยภายในอาคารจะพบกับมุมจัดแสดงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น จุดไฮไลท์ คือ การได้ถ่ายภาพกับห้อง Solar Kaleidoscope ห้องที่นำเสนอไอเดียและแรงบันดาลใจจากกล้องคาไลโดสโคป เนรมิตพื้นที่ทรงกระบอก

ประกอบด้วยกระจกเงาหลายแผ่นหันหน้าเข้าหากัน สะท้อนภาพแนวใหม่ได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้เห็นมุมมองภาพถ่ายที่แตกต่างออกไป สอดคล้องไปกับแนวคิดเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองมิติใหม่ของการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ 

นอกจากนี้ แสงในห้องที่จัดแสดงและแสงไฟโดยรอบส่วนหนึ่ง ยังมาจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์ บริเวณด้านข้างของงาน สามารถนำไฟฟ้ามาใช้ในช่วงกลางวันได้ทันที อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่สามารถกักเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในช่วงกลางคืน ด้วยแบตเตอรี่กักเก็บไฟอีกด้วย

‘เมือง’ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องมาคู่กับการเลือกสิ่งที่ดีและคุ้มค่า

ปัจจุบันทิศทางการใช้พลังงานสะอาด หรือ พลังงานแสงอาทิตย์มีแนวโน้มที่คนส่วนใหญ่ทั่วโลกหันมาใช้และใส่ใจในเรื่องของพลังงานทดแทนกันเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกัน หากต้องการให้เมืองที่เราอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต้องมาคู่กับการเลือกสิ่งที่ดีและคุ้มค่าให้กับเมือง เพราะการพัฒนาเมืองเป็นเรื่องของทุกคน 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลัก ด้านการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมของ SCG Solar Roof Solutions ที่ต้องการขับเคลื่อนมุมมองและแนวคิดในเรื่องการใช้พลังงานสะอาดในทุก ๆ มิติ ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น

มุ่งเน้นในการพัฒนาโซลูชันเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของที่อยู่อาศัยในปัจจุบันได้อย่างสูงสุด พร้อมเดินหน้าในยุคที่ต้องการปรับเปลี่ยนไปสู่การยกระดับมิติ และความต้องการมีเมืองที่ดี ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

SCG Solar Roof Solutions ชวนให้มาสัมผัส Solar Kaleidoscope ได้ที่งาน WOW Festival 2022 “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ที่สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ