ส่อง “เครื่องจักรกลสัญชาติไทย” ทรานส์ฟอร์มเมอร์สขับเคลื่อนประเทศ

ส่อง “เครื่องจักรกลสัญชาติไทย” ทรานส์ฟอร์มเมอร์สขับเคลื่อนประเทศ

กระทรวง อว.-สมาคมเครื่องจักรกลไทย มอบรางวัล “เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์” ประจำปี 65 หนุนใช้เทคโนโลยีคนไทยเพื่อคนไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย มอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2565 (Technology for Equipment and Machinery Awards 2022) จำนวน 12 ผลงาน 

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทคนไทยที่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ สามารถผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ เป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมพัฒนาเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์ มีความทันสมัยและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น และยังสามารถช่วยสร้างชุมชนของผู้ผลิตเครื่องจักรกลในประเทศไทย 

ทางกรุงเทพธุรกิจจึงอาสาพาชมรายละเอียดของเครื่องจักรแต่ละประเภท ดังนี้

  • สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป 

รถเก็บเกี่ยวข้าวโพดและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ซังและใบข้าวโพด) ผลิตโดยบริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด รถเก็บเกี่ยวข้าวโพด และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนี้ ติดตั้งอุปกรณ์เสริมในการลำเลียง คัดแยก และเก็บวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลงสู่ถังเก็บ ใช้พัดลมความเร็วสูงแบบ 2 ห้อง ในการลำเลียงซังและเปลือกลงสู่ถังเก็บ รวมทั้งยังช่วยคัดแยกซัง และเปลือกข้าวโพดออกจากกัน

นอกจากนี้ ตัวเครื่องได้ติดตั้งระบบไฮดรอลิก ในการยกถังเก็บซังและเปลือกข้าวโพดเทใส่รถบรรทุก เพื่อนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนี้ไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสามารถลดปัญหาการเผาขยะของเกษตรกรได้ 

เครื่องจักรทำปุ๋ยหมัก ผลิตโดย บริษัท แอสโซซิเอชั่น ออฟ ทรี จำกัด เครื่องจักรทำปุ๋ยหมักขนาดใหญ่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพ มีกำลังการผลิตสูง ต้นทุนต่ำทดแทนปุ๋ยเคมี โดยนำวัสดุมาย่อยให้มีขนาดเล็ก กว่า 75 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องสับย่อย 

จากนั้น ผสมคลุกเคล้า และตั้งกองปุ๋ยหมัก แบบ windrow composting เป็นเวลา 10 วัน และพลิกกลับกอง ระบายอากาศด้วยเครื่องพลิกกลับกองปุ๋ยพร้อมปรับความชื้น เมื่อกระบวนการหมักเสร็จสมบูรณ์ นำไปร่อนแยกด้วยเครื่องร่อนปุ๋ย เพื่อคัดแยกวัสดุชิ้นใหญ่ไปหมักต่อและส่วนที่เป็นผงจะนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยหมัก 

หุ่นยนต์ทำนา ผลิตโดย บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด หนูนา เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ไร้คนขับ ที่รวมขั้นตอนการทำงาน 5 ขั้น คือ ตีดิน ลูบเทือก หว่านเมล็ดพันธุ์ พ่นยาคุมหญ้า หว่านปุ๋ย ไว้ในขั้นตอนเดียว โดยสามารถกำหนดมาตรฐานการเตรียมดินเพาะปลูกให้เหมาะสมกับพันธุ์ข้าวนั้น ๆ และทำได้เร็วกว่าเดิม 3 เท่า ทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรนั้นลดลงถึง 20% และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

  • สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม 

ยูนิบอต ผลิตโดย บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด ยูนิบอตคือ หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม เป็นหุ่นยนต์ที่มีข้อต่อเคลื่อนที่แบบหมุน 6 แกน ประกอบด้วย ช่วงเอวท่อนแขนบน ท่อนแขนล่าง และข้อมือ ทำงานคล้ายกับแขนของมนุษย์ จึงสามารถเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ได้ดี 

และสามารถเข้าถึงชิ้นงานได้หลากหลายทิศทาง สามารถนำมาใช้ทดแทนแรงงานมนุษย์ รวมถึง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบ 

หุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติ (AGV & AMR) ผลิตโดย บริษัท ทริปเปิ้ล เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด หุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติ เป็นหุ่นยนต์เคลื่อนที่รับและไปส่งสินค้าแบบอัจฉริยะ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพิ่มความแม่นยำ และลดความผิดพลาดในการขนส่ง ส่งผลให้เพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมาพร้อมกับระบบตรวจจับสิ่งกีดขวาง และมีการป้องกันการชนเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 

เครื่องห่อขนมจีบกึ่งอัตโนมัติ ผลิตโดย บริษัท เอ็นซี เบเกอรี่ อีควิปเมนท์ จำกัด เครื่องห่อขนมจีบ 1 อัตโนมัติ เป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารที่ช่วยในกระบวนการผลิตขนมจีบ ออกแบบให้ใช้งานและทำความสะอาดง่าย อะไหล่น้อย น้ำหนักแม่นยำ ลดแรงงาน เพิ่มกำลังผลิต เครื่องไม่ทำให้ไส้ขนมจีบแข็งเป็นก้อน และไม่มีเสียงดังขนาดทำงาน 

เมื่อวางแผ่นเกี๊ยว เครื่องจะทำหน้าที่ฟีดไส้ลงบนแผ่นเกี๊ยว และส่งออกไปยังสายพานลำเลียง เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องสามารถเปลี่ยนแม่พิมพ์เพื่อปรับขนาดและความสูงของขนมจีบได้ ซึ่งเครื่องนี้สามารถห่อขนมจีบได้ถึง 1500 ถึง 1800 ชิ้นต่อชั่วโมง และสามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  • สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

เครื่องย่อยเศษอาหารเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพขนาดครัวเรือน ผลิตโดย บริษัท ที. ซี. เอ็ม. เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด เครื่องย่อยเศษอาหารเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพ ภายใน 24 ชั่วโมง ขนาดรับขยะ 5 กิโลกรัมต่อวัน เหมาะสำหรับการจัดการขยะประเภทเศษอาหาร ในบ้านเรือนหรือร้านอาหารขนาดเล็ก

โดยสามารถใส่เศษอาหารได้สูงสุด 5 กิโลกรัม ใช้เทคโนโลยีการบดย่อยเศษอาหาร ควบคู่ไปกับการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ ในช่วงอุณหภูมิสูง ไม่มีกลิ่น ย่อยสลายได้เร็ว ใช้สารปรับปรุงดินชีวภาพที่แห้งภายในเวลา 24 ชั่วโมง สามารถนำสารปรับปรุงดินที่ได้มาเป็นหัวเชื้อสำหรับย่อยสลายเศษอาหารต่อไปเรื่อยๆได้ ระบบทำงานอัตโนมัติ ใช้งานง่ายใช้งานง่าย ไม่มีเสียงดังรบกวน ขนาดกระทัดรัด ประหยัดพลังงาน 

ระบบควบคุมอัตโนมัติในฟาร์มและโรงงาน ผลิตโดย บริษัท จีอี เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ระบบควบคุมอัตโนมัติในฟาร์มและโรงงาน สามารถควบคุมการทำงานในระบบโรงงาน เช่น มอเตอร์ ระบบ แสงสว่าง ระบบบำบัดน้ำเสียในภาคการเกษตร สามารถควบคุมด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ความเชื่อ เซ็นเซอร์วัดคุณภาพน้ำและปุ๋ยน้ำแบบออนไลน์ และสามารถตั้งค่าควบคุมได้ผ่านมือถือ ใช้งานกับกล่องควบคุม WiFi IOT :GE MODELA SMART CONTROL

เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ ผลิตโดย บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เครื่องผลิตน้ำจากอากาศจะดึงน้ำจากอากาศผ่านระบบกรองฝุ่นและสารปนเปื้อนขนาดใหญ่เข้ามาเก็บในถังเก็บ ก่อนจะนำไปเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ ประกอบด้วย คาร์บอนฟิลเตอร์, เซรามิกฟิลเตอร์, UV, REVERSE OSMOSIS เพื่อทำให้ได้น้ำสะอาดพร้อมดื่มโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกเป็นน้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำดื่มปกติตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

  • สาขาโปรแกรมสำเร็จรูป ภาคการผลิตและบริการ

แพลตฟอร์มการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม SMEs พัฒนาโดย บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด Dashboard สำหรับดูภาพรวมการทำงานสถานะของ LINE Machine การผลิตของเสีย และผลรวมต่าง ๆ รวมถึงกำหนดแผนการตั้งค่าสำหรับ LINE Machine ให้เหมาะกับแต่ละโรงงาน 

แอปพลิเคชันออลทิกเก็ท (Allticket) พัฒนาโดย บริษัท แอพพลิเคชั่น ออน เน็ต จำกัด แพลตฟอร์มซื้อตั๋วโดยสารหลากหลายเส้นทาง เช่น รถไฟ รถทัวร์ เครื่องบิน ใช้งานสะดวกง่ายผ่านการโหลด Application Android และ iOS โดยทำให้ตั๋วการเดินทางต่าง ๆ เข้ามาอยู่ในมือถือเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส

ตู้ออม พัฒนาโดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตู้ออม ตอบโจทย์ผู้ประกอบการเรื่องการจัดการ การเบิกอุปกรณ์สำนักงานหรืออุปกรณ์อื่น ได้เป็นอย่างดี โดยพนักงานสามารถทำการเบิกของได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

นอกจากนี้ ยังมีระบบที่สามารถตรวจสอบสิทธิและบันทึกการเบิกจ่ายได้ทันที การตรวจสอบทำได้โดยง่าย และป้องกันอุปกรณ์สูญหายจากออฟฟิศ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการจัดการ อีกทั้ง ยังลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากการสัมผัส ตอบโจทย์ในยุค covid-19 ได้เป็นอย่างดี