ส่องงบ‘กสทช.’รายจ่ายพุ่ง-รายได้ทรงตัว จี้สนง.ถึงเวลาปรับโครงสร้างองค์กร

ส่องงบ‘กสทช.’รายจ่ายพุ่ง-รายได้ทรงตัว จี้สนง.ถึงเวลาปรับโครงสร้างองค์กร

ชำแหละงบรายได้-รายจ่าย 4 ปีย้อนหลัง พบรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต-เลขหมายวูบ ไร้ประมูเติมเงินเข้ากระเป๋า ขณะที่บอร์ดกสทช.ถกค่าจ้างบุคลากรตัวแบกค่าใช้จ่าย ด้านรักษาเลขาฯยัน เงินเดือนพนักงานต่ำกว่าหน่วยงานอื่นอย่างมากแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ (10 เม.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมตามความเห็นของนายศุภัช ศุภชลาศัย บอร์ดกสทช.ด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อประกอบการพิจารณารายงานการเงินของสำนักงาน กสทช. งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยประเด็นรายได้ของสำนักงาน กสทช. พบว่ามีแนวโน้มลดลง ซึ่งหากในอนาคตรายได้ของสำนักงานกสทช. ยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. และ

สำนักงาน กสทช. มีแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องรายจ่ายงบประมาณโดยมีแนวโน้มลดลงทุกปีตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2567 ซึ่งใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นอย่างประหยัด 

โดยรายละเอียดดังนี้ 

งบประมาณรายจ่ายปี 2564 อยู่ที่ 7,039.50 ล้านบาท 

งบประมาณรายจ่ายปี 2565 อยู่ที่ 6,765.78 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายปี 2566 อยู่ที่ 6,271.25 ล้านบาท 

งบประมาณรายจ่ายปี 2567 อยู่ที่ 5,212.70 ล้านบาท 

ด้านนายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ บอร์ดกสทช.ด้านโทรคมนาคม กล่าวว่า จากประเด็นดังกล่าวเห็นควรให้เสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา โดยมีความเห็น ดังนี้

รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย ปี 2566 อยู่ที่ 362 ล้านบาท ซึ่งต่างจากปี 2565 ซึ่งมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 106 ล้านบาทรายได้ลดลง สัดส่วนหลักจากการไม่มีรายได้เข้ามาเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ ยังพบว่าค่าใช้จ่ายปี 2566 เพิ่มมากในส่วนบุคลากรและบำเหน็จอีกด้วย

ผู้สื่อรายงานว่า จากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในปีที่ผ่านมา มีรายได้ 8,407.39 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,898.86 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 ที่มีรายได้ 8,646.36 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 5,588.07 ล้านบาท โดยในปี 2566 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 2,508 ล้านบาท ส่วนปี 2565 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 3,058 ล้านบาท 

โดนประเด็นเรื่องบุคลากรและบำเหน็จขององค์กรกสทช.นั้น นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า แม้ว่ารายได้ของสำนักงาน กสทช.จะลดลงแต่รายจ่ายก็ลดลงตามลงไปด้วย โดยในประเด็นเรื่องบุคลากรนั้น ขอยืนยันว่าไม่ได้สูงอย่างที่เข้าใจ และที่ผ่านมา ก็สอดคล้องค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และค่าใช้จ่ายโดยรวมด้านบุคลากรก็คิดเป็น 40% ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่หน่วยงานหรือองค์กรรัฐอื่นๆอยู่ที่ 42-43%

สำหรับประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายของกสทช.นั้น ถือเป็นอีกเรื่องที่ค้างอยู่ในวาระการประชุมบอร์ดตั้งแต่ปี 2566 เรื่องการปรับโครงสร้างสำนักงาน กสทช. ตามซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับการหลอมรวมทางเทคโนโลยีให้เป็นไปตามกฎหมายที่เปลี่ยนไป และมุ่งเน้นส่งเสริมผู้ประกอบการ รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่ดีขึ้น โดยให้มีสายงานตามฟังก์ชั่นการบริหารคลื่นความถี่ตามหลักสากลที่ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ไอทียู แนะนำ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณและบุคลากรเท่าเดิม

ประกอบกับสาเหตุ ที่การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานและปรับโครงสร้างยังไม่สามารถสำเร็จ เพราะมีความขัดแย้งในระหว่างบอร์ด ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช.ตัวจริงจึงทำให้การปรับโครงสร้างองค์กรของสำนักงานกสทช.ยังค้างอยู่ในวาระบอร์ดมาแล้วกว่า 10 เดือน