Microsoft รุกยุโรป ‘ขยายฐาน AI-คลาวด์’ ในสเปน จ่อลงทุน 2.1 พันล้านดอลลาร์

Microsoft รุกยุโรป ‘ขยายฐาน AI-คลาวด์’ ในสเปน จ่อลงทุน 2.1 พันล้านดอลลาร์

ไมโครซอฟท์ประกาศขยายฐานเอไอและคลาวด์ในสเปน มูลค่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ หลังจากเพิ่งประกาศขยายฐานเอไอในเยอรมนีด้วยเงินลงทุน 3.45 พันล้านดอลลาร์

ยักษ์ใหญ่ซอฟต์แวร์สัญชาติอเมริกา อย่าง ไมโครซอฟท์ ประกาศขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และคลาวด์ ในสเปน ด้วยเงินทุน 2.1 พันล้านดอลลาร์ (ราว 75,873 ล้านบาท) คาดเตรียมการเสร็จอีก 2 ปีข้างหน้า หลังจากที่เพิ่งประกาศแผนการลงทุน 3.45 พันล้านดอลลาร์ (ราว 123,043 ล้านบาท) ด้านเอไอภายในประเทศเยอรมนี ระยะเวลา 2 ปีเช่นเดียวกัน

โดย แบรด สมิธ ประธานบริษัทไมโครซอฟท์ ประกาศผ่านโพสต์บน X (ทวิตเตอร์) ว่า การลงทุนครั้งนี้เป็นการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเฉพาะสองแห่งในสเปน โดยศูนย์ดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลด้านเอไอ ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของรัฐบาล ธุรกิจ และประชาชน

ส่งผลให้ธุรกิจในยุโรปจะมีความคล่องตัวและเข้าถึงบริการเอไอขั้นสูงของไมโครซอฟท์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของไมโครซอฟท์ที่ต้องการขยายธุรกิจเอไอไปทั่วโลก

ศูนย์กลางข้อมูลอัจฉริยะของไมโครซอฟท์จะทำประโยชน์มากมายแก่สเปน นอกเหนือจากการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว จะทำให้เกิดการจ้างงานที่มากขึ้น ธุรกิจในสเปนจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเอไอล้ำสมัยได้ง่ายขึ้น ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่นำเอไอมาใช้ได้ และยังช่วยเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน จนทำให้สเปนมีความสามารถในการแข่งขันด้านเอไอกับทั่วโลก

อ้างอิง: reuters geekwire