เกินหูฟังไปมาก! เมื่อ “Apple” กำลังทำให้ “AirPods” อ่านความคิดเราได้

เกินหูฟังไปมาก! เมื่อ “Apple” กำลังทำให้ “AirPods” อ่านความคิดเราได้

“Apple” เพิ่งจดสิทธิบัตรที่ว้าวสุดครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ Gadget ที่ระบุถึงเซ็นเซอร์ที่ ทำให้ “AirPods” อ่านความคิดได้จากคลื่นสมอง

ล่าสุดสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐฯ เผยแพร่คำขอรับสิทธิบัตรจาก Apple ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบเซนเซอร์ AirPods เจเนอเรชันถัดไป ซึ่งตัวเรือนและส่วนก้านของ AirPods รวมถึงอิเล็กโทรดจำนวนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่วัดคลื่นสัญญาณและคลื่นไฟฟ้าของสมอง เทคโนโลยีที่ Apple กำลังพัฒนาจะทำให้ AirPods ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) การตรวจคลื่นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า (EMG) การบันทึกคลื่นไฟฟ้ากระจกตา (EOG) และอื่นๆ

เบื้องหลังสิทธิบัตรของ "Apple" ระบุว่า "AirPods" อาจวางอิเล็กโทรดไว้ด้านในหรือรอบๆ หูชั้นนอกของผู้ใช้ การวัดการทำงานของสมองโดยใช้อิเล็กโทรดที่ใส่อยู่รอบๆ หูชั้นนอกมีข้อดี คือ ความคล่องตัว แต่ก็อาจทำให้การตรวจวัดของอิเล็กโทรดมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อเทียบกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่วางอิเล็กโทรดบนบริเวณหนังศีรษะของผู้ใช้

เกินหูฟังไปมาก! เมื่อ “Apple” กำลังทำให้ “AirPods” อ่านความคิดเราได้

แต่ในเมื่อ "AirPods" จะเป็นหูฟังที่ตรวจวัดค่าเกี่ยวกับสมอง จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปรับให้เหมาะกับหูของผู้ใช้อย่างละเอียดที่สุด และต้องปรับให้แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้แต่ละราย เพื่อให้อิเล็กโทรดที่วางบนอุปกรณ์ EEG ยังคงสัมผัสกับร่างกายของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง

ในสิทธิบัตรของ "Apple" แสดงให้เห็นภาพผู้ใช้แตะ AirPods เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติการวัดคลื่นสัญญาณและคลื่นไฟฟ้าของสมอง เซ็นเซอร์ออปติคัลในหูฟังยังอาจตั้งค่าให้รับอินพุตจากผู้ใช้เพื่อเริ่มและ/หรือหยุดการวัดสัญญาณและคลื่นไฟฟ้าสมอง

เกินหูฟังไปมาก! เมื่อ “Apple” กำลังทำให้ “AirPods” อ่านความคิดเราได้

ยังเป็นไปได้ด้วยว่าแว่นตาอัจฉริยะอย่าง Apple Vision Pro จะได้รับการพัฒนาให้มีการวางอิเล็กโทรดบริเวณขมับของแว่น เพื่อตรวจจับสัญญาณและคลื่นไฟฟ้าสมองเช่นกัน

เกินหูฟังไปมาก! เมื่อ “Apple” กำลังทำให้ “AirPods” อ่านความคิดเราได้

นอกจากนี้สิทธิบัตรของ "Apple" ยังแสดงให้เห็นตัวอย่างมุมมองของสัญญาณและคลื่นไฟฟ้าสมองที่วัดโดยอิเล็กโทรด ที่อาจถูกนำมาใช้ให้อ่านค่าต่างๆ ของความคิดมนุษย์ได้ แล้วแปลออกมาเป็นคำสั่งต่างๆ ต่อไปในการใช้งานอุปกรณ์ของ Apple