เตรียมตัวให้พร้อม รับโอกาสจาก "เมตาเวิร์ส"

เตรียมตัวให้พร้อม รับโอกาสจาก "เมตาเวิร์ส"

ถึงแม้โอกาสจะมาพร้อมกับความเสี่ยง ดังนั้นจึงอยู่ที่การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยภาครัฐเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยได้โอกาสจากโลกเมตาเวิร์สมากที่สุด

โลกเสมือนจริง หรือ เมตาเวิร์ส เป็นเทรนด์ที่มาแรง ซึ่งแม้จะยังไม่เห็นภาพชัดเจนเพราะจำนวนผู้เข้าถึงเมตาเวิร์สยังมีไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต แต่บรรดาบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศไทยหลายแห่งต่างบรรจุเมตาเวิร์สไว้ในแผนธุรกิจแล้ว โดยมีทั้งในระดับการศึกษาความเป็นไปได้และระดับเริ่มทดลองลงทุนแล้ว

ในธุรกิจการเงิน มีไทยพาณิชย์ที่เปิดตัวชัดเจนถึงการตั้งสำนักงานใหญ่บนโลกเสมือน ในขณะกลุ่มเดอะมอลล์มีการพัฒนาห้างพารากอนบนโลกเสมือนจริง

การเข้าถึงเทคโนโลยีและการเข้าถึงทุนของผู้ประกอบการแต่ละขนาดจะมีความแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการรายใหญ่มีความสามารถในการเข้าถึงที่มากขึ้น ซึ่งรวมถึงโอกาสทางธุรกิจจากเมตาเวิร์สจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรายใหญ่ก่อนเป็นลำดับแรก

แม้จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่บางส่วนก็ยังไม่มีความสามารถในการเข้าถึงเมตาเวิร์ส ดังนั้นการเตรียมพร้อมรองรับเมตาเวิร์สที่กำลังจะมาถึงคงต้องมองในประเด็นโอกาสการเข้าถึงของบริษัทแต่ละขนาดด้วย

ในขณะที่เมตาเวิร์สจะมีส่วนช่วยยกระดับด้านสังคมด้วย โดยมีหลายกิจกรรมที่สามารถดำเนินการผ่านเมตาเวิร์ส เช่น การศึกษา การแพทย์ และในด้านการแพทย์จะตอบโจทย์การรักษาทางไกลที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่

โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนด้านการศึกษา มีการประเมินถึงโอกาสการเรียนรู้ที่จะหลากหมายมากขึ้นจากเมตาเวิร์ส แต่สิ่งสำคัญ คือ การเข้าถึงเมตาเวิร์สของประชาชนที่ในปัจจุบันอุปกรณ์ยังมีราคาสูง

ช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยเจอปัญหาอาชญากรรมบนอิเล็กทรอนิกส์หลายรูปแบบ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับองค์กรและประชาชน ในขณะที่การใช้งานของเมตาเวิร์สที่เชื่อมต่อกับทั้งโลกยังไม่มีกฎหมายใดที่กำกับดูแล เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้

โดยกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องจะบังคับใช้ได้เฉพาะในประเทศไทย เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าให้ทัน ไม่เช่นนั้นจะเหมือนกับการกำกับคริปโทเคอร์เรนซี ที่ภาครัฐยังวิ่งตามหลังเทคโนโลยี

ถึงแม้โอกาสจะมาพร้อมกับความเสี่ยง ดังนั้นจึงอยู่ที่การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยภาครัฐเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ความพร้อมกฎหมาย ความพร้อมด้านบุคลากรภาครัฐและบุคลากรที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ความพร้อมด้านความปลอดภัยข้อมูลขององค์กรรัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน รวมถึงประเด็นสำคัญ คือ ความพร้อมของประชาชนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเทศไทยได้โอกาสจากโลกเมตาเวิร์สมากที่สุด