'Meta’ แชร์ไอเดียจุดพลัง ขับเคลื่อนโลก ‘เมตาเวิร์ส’

'Meta’ แชร์ไอเดียจุดพลัง  ขับเคลื่อนโลก ‘เมตาเวิร์ส’

เมตาเวิร์สนำเสนอโอกาสสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ขณะนี้ชาวไทยจากหลากหลายอุตสาหกรรมได้เริ่มพัฒนาและทดลองแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเตรียมตัวสู่โลกแห่งอนาคตนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทุกวันนี้ชาวไทยกำลังเติบโตในเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ ครีเอเตอร์ รวมไปถึงชุมชน

ไมเคิล บัค หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ เฟซบุ๊ก ประเทศไทย เปิดมุมมองว่า แต่ละวันผู้คนจำนวนมากใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง คนในครอบครัว และคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อเฟซบุ๊กได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น “Meta” ก็มุ่งสร้างอนาคตแห่งการเชื่อมต่อผ่านโซเชียลมีเดียผ่าน “เมตาเวิร์ส” โดยเชื่อมั่นว่าจะมีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน และเชื่อมต่อให้พวกเขาใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมา ชาวไทยนับเป็นส่วนสำคัญที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชุมชนระดับโลก ทั้งได้ช่วยกำหนดทิศทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ่านการบุกเบิกวิธีการใช้งานเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

ยก ‘ไทย’ ตลาดระดับแถวหน้า

เมตาเวิร์ส คือ ก้าวต่อไปของการเชื่อมต่อผ่านโซเชียลมีเดียโดยความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของชาวไทยจะยังคงโดดเด่นอยู่ในแถวหน้าอีกครั้ง

เช่นเดียวกับอีกหลายบริษัท รวมถึงนักพัฒนา ครีเอเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์อีกหลายคน Meta กำลังเดินหน้าสู่การพัฒนาเมตาเวิร์สด้วยการให้ความสำคัญกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังอนาคตของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย

“เรากำลังอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่เมตาเวิร์ส และชาวไทยจากหลากหลายอุตสาหกรรมได้เริ่มพัฒนาและทดลองแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเตรียมตัวสู่อนาคตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

หลังจากนี้ ชุมชนในประเทศไทยจะยังคงเติบโตในยุคต่อไปของยุคดิจิทัล แม้ว่าไม่มีสิ่งใดดีกว่าการได้พบหน้าหรือเจอตัวกันจริงๆ แต่ประสบการณ์ร่วมกันตลอดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีอย่างเมตาเวิร์สจะสามารถช่วยให้เชื่อมต่อกันได้ และสร้างความรู้สึกของการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริง  อีกทั้งยังนำเสนอโอกาสสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

ให้ความสำคัญ ‘ชุมชน’

Meta ไม่ได้เป็นผู้สร้างหรือดูแลเมตาเวิร์สเพียงลำพัง และไม่มีบริษัทใดที่ควรทำเช่นนั้น การสร้างสรรค์เมตาเวิร์สจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเชิงรุก การรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลเชิงลึก การสร้างสรรค์ด้วยจินตนาการ และแรงบันดาลใจจากชุมชนที่หลากหลาย ต้องแน่ใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ไม่ว่าจะเป็นบริษัท นักพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญ ประชาสังคม ผู้สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน ผู้ประกอบการ และผู้วางนโยบายของรัฐ จำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่ากลุ่มคนที่มักถูกมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้พิการ กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ชนกลุ่มน้อยทางด้านศาสนาและเผ่าพันธุ์ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ฯลฯ

“เราต้องการความคิดเห็นที่หลากหลายเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาาในอนาคต และนั่นคือเหตุผลที่เรากำลังเดินหน้าลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะ พัฒนาการเชื่อมต่อ และสร้างพลังให้กับชุมชนที่หลากหลายทั่วประเทศ”

ปักธงพัฒนา ‘คน’ ระยะยาว

Meta ไม่ได้สร้างเมตาเวิร์สขึ้นมาสำหรับตัวเองเท่านั้น แต่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้สร้างสรรค์อนาคตที่กำลังขยายตัว บทบาทของบริษัทคือช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานอย่างรวดเร็ว และสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นแรงบันดาลใจที่เอื้อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น 

โดยสิ่งสำคัญสำหรับความพยายามนี้ก็คือการแน่ใจว่าเทคโนโลยีของวันพรุ่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนความถูกต้อง การแก้ปัญหาคอนเทนต์ที่เป็นอันตราย ความมั่นใจได้ในความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการส่งเสริมความปลอดภัย

“ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมเป็นมาตรการที่จำเป็นต่อการสร้างความมั่นใจว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้เราทุกคนปลอดภัยและสามารถเข้าถึงประโยชน์ของมันได้”

สำหรับจุดโฟกัสหลักในประเทศไทย คือ การสร้างโอกาสให้แก่คนทุกกลุ่มในสังคมในทุกๆ ส่วนของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมีประสบการณ์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน

อยู่ร่วมกัน ‘อย่างเท่าเทียม’

สำหรับปี 2565 คาดหวังว่าจ ะได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ รวมถึงพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นมากขึ้น ทั้งภาครัฐบาล ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน โดยมองสิ่งเหล่านี้ในแง่การลงทุนระยะยาว เชื่อว่าเสียงของคนเหล่านี้ รวมถึงประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าเมตาเวิร์สจะสร้างโอกาสให้กับทุกคนได้อย่างแท้จริง

เมตาเวิร์สสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับทุกคนได้ก็ต่อเมื่อรวมเอาความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านประสบการณ์การใช้ชีวิต คุณสมบัติของมนุษย์โดยกำเนิด ความเชี่ยวชาญ และจินตนาการ เข้าไว้ด้วยกัน

ไม่มีบริษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถสร้างหรือควรเป็นผู้สร้างเมตาเวิร์สขึ้น และจะแน่ใจว่าเมตาเวิร์สสร้างขึ้นมาสำหรับทุกคนก็ต่อเมื่อเราได้ลงทุนในวิธีการแบบองค์รวมต่างๆ เพื่อสร้างทักษะความสามารถให้กับชุมชนอันหลากหลายที่มีอยู่ในปัจจุบัน