เปิดรายชื่อ ซีอีโอ เอ็นที คนใหม่ เข้ารอบ 5 คน!- ลุยภารกิจหนัก ธุรกิจดาวเทียม

เปิดรายชื่อ ซีอีโอ เอ็นที คนใหม่ เข้ารอบ 5 คน!- ลุยภารกิจหนัก ธุรกิจดาวเทียม

ดีอีเอส เซ็นตั้ง บอร์ดเอ็นที เพิ่มอีก 3 คนหวังครบองค์พร้อมเปิดประชุมนัดแรกต้นปี65 ถกรายชื่อผู้สมัคร กรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใหม่ หลังรายชื่อสรุปแล้วเข้าวิน 5 คน มาจากหลากหลายอุตสากรรมรอให้มารับไม้ต่อเดินหน้า ธุรกิจดาวเทียม

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ภายในสิ้นเดือนนี้จะได้รายชื่อคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที ครบถ้วนอีกจำนวน 3 คน คือ นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ, พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ, นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา คาดว่าจะเริ่มประชุมได้ภายในเดือน ม.ค. 2565 โดยนายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา ไม่ผ่านการคัดเลือก ทำให้คณะกรรมการเอ็นทีมี 8 คน จากเดิมที่มีอยู่ 5 คน คือ นายสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ,นายอำนวย ปรีมนวงศ์,นายจำเริญ โพธิยอด ,นายธงทิศ ฉายากุล และนายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ โดยพ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ต้องมีการเสนอรายชื่อคณะกรรมการเอ็นทีเพิ่มเติมอีก

สำหรับการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่เอ็นทีหลังจากปิดสมัครไปแล้วนั้น แหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงดีอีเอส กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้สมัคร 5 คน โดย 1 ใน 5 คนนั้นมี

นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา ซึ่งนายพีรกันต์ คือ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ และผู้อำนวยการฝ่ายขนส่งทางอากาศของ สายการบินไทยแอร์เอเชีย
 

ส่วนอีก 4 คนที่เหลือ ได้แก่

1. นพ.พลวรรธน์ วิฑูรกลชิต จากธนาคารกรุงไทย ซึ่งอดีตเคยนั่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(สดช.) และตำแหน่งสุดท้ายคือผู้ตรวจกระทรวงดีอีเอส ก่อนจะลาออกไปอยู่ธนาคารกรุงไทย ในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน

2.พ.ต.ท.ปิยวิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ อดีตรองผู้อำนวยการ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

3.นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ กรรมการเซ็ทเทรดดอทคอม

4.นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ อดีตผู้บริหารบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และหัวหน้าคณะผู้บริหารฝ่ายการตลาด สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3

สำหรับการประกาศรับสมัครกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพิ่งปิดรับสมัครไปเมื่อ วันที่ 21 ธ.ค. 2564 โดยประกาศว่าผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ‘พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ’ ใน 3 ด้าน ได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเพิ่มเติม และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อาทิ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการและด้านการเงินในธุรกิจโทรคมนาคม หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สามารถบริหารควบคุม กำกับดูแลและดำเนินการตามแผนธุรกิจและแผนการเงิน เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
 

ทั้งนี้ แผนงานของเอ็นที ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่รอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เข้ามาบริหารจัดการได้แก่ การบริหารทรัพย์สินที่ได้รับมาจากบมจ.ไทยคม หลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานไปเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้ไทยมีความมั่นคงด้านการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมมากยิ่งขึ้น และดาวเทียมสื่อสารถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการสาธารณะ และจะเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสำหรับเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการติดต่อสื่อสาร และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการดาวเทียมของไทย

นอกจากนี้ การมอบสิทธิให้เอ็นทีเข้ามาบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการดาวเทียมสื่อสารในประเทศ ที่จะมีการโอนคืนมาให้กับรัฐ หลังการสิ้นสุดสัมปทานไทยคม จะสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการ รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิในตำแหน่งวงโคจรของประเทศไทย ทั้งดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ตำแหน่ง 119.5 องศาตะวันออก และดาวเทียมไทยคม 6 ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงไว้ได้