อว.เผยฉีด "วัคซีนโควิด" นักศึกษาทั่วประเทศครบแล้ว 95%

อว.เผยฉีด "วัคซีนโควิด" นักศึกษาทั่วประเทศครบแล้ว 95%

หลังจากที่ อว. เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดให้นักศึกษาทั่วประเทศล่าสุดครบแล้ว 95% รวมกว่า 1,783,468 คน เหลือที่ยังไม่ฉีดเพียง 8 หมื่นคน ซึ่งเบื้องต้นด้าน ปลัด อว.เผยจะเร่งฉีดให้เร็วและครบที่สุดตามนโยบาย “เปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย” ของรัฐบาล

อว.เผยฉีด "วัคซีนโควิด" นักศึกษาทั่วประเทศครบแล้ว 95%

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อว. ได้ตรวจเช็คความพร้อมการดำเนินงานตามนโยบาย “เปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย” ของรัฐบาล สนับสนุนการเปิดประเทศ โดยในด้านการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้ฉีดไปแล้วเป็นจำนวนกว่า 1,783,468 คน หรือกว่าร้อยละ 95 แล้ว ถือว่าดำเนินการได้ครบถ้วน โดยจากรายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในฐานข้อมูลการอุดมศึกษาของ อว. รายงานว่า มีผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม จำนวน 1,474,362 คน หรือเท่ากับ 83% ของจำนวนนิสิตนักศึกษาทั้งหมดของประเทศ 
 

ทั้งนี้มีผู้ได้ฉีดวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 219,253 คน ฉีด 2 เข็ม จำนวน 1,268,101 คน ฉีด 3 เข็ม จำนวน 204,908 คน และฉีด 4 เข็ม จำนวน 1,353 คน โดยวัคซีนสูตรที่ได้รับมากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 467,745 คน อันดับที่ 2 คือ แอสตร้าเซนเนก้า-แอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 390,562 คน อันดับที่ 3 คือ ซิโนฟาร์ม-ซิโนฟาร์ม จำนวน 266,486 คน  
 

ปลัด อว. กล่าวต่อว่า หากแบ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัย จะมีนิสิตนักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐฉีดไปแล้ว จำนวน 563,848 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎฉีดไปแล้ว จำนวน 406,681 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐฉีดไปแล้ว จำนวน 348,734 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนฉีดไปแล้ว จำนวน 295,071 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉีดไปแล้ว จำนวน 127,040 คน

นอกจากนี้ยังได้ฉีดให้กับนักศึกษาในสถาบันนอกสังกัด อว. อีกเป็นจำนวน 42,094 คน ปัจจุบันยังเหลือนิสิตนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 88,927 คน ซึ่ง อว. ได้เร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้นิสิตนักศึกษาและบุคลากรมีความปลอดภัยสูงสุด และสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ตามปกติ เป็นไปตามนโยบาย “เปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย” ของรัฐบาลต่อไป