มหกรรม "ภูมิพลังแผ่นดิน” ฉายภาพพิพิธภัณฑ์ทางการเกษตรเสมือนจริง

มหกรรม "ภูมิพลังแผ่นดิน” ฉายภาพพิพิธภัณฑ์ทางการเกษตรเสมือนจริง

สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เดินหน้าจัดมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” พร้อมนำเสนอเรื่องราว 6 วิถีแห่งการพึ่งพาตนเอง ทั้งเปิดม่านชูพิพิธภัณฑ์ทางการเกษตรในรูปแบบเสมือนจริง ฉายภาพการเกษตรวิถีใหม่ยุคนิวนอร์มอล

พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า มหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร ที่ทรงตระหนักถึงปัญหาและความเสื่อมโทรมของดิน ไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยว ดินเค็ม เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ “ผืนดิน” อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านคลังอาหาร

มหกรรม "ภูมิพลังแผ่นดิน” ฉายภาพพิพิธภัณฑ์ทางการเกษตรเสมือนจริง

จึงเห็นได้ว่าโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการเกษตรกว่า 4,000 โครงการ ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ปรับปรุงดิน และด้านการเกษตร ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ทำให้ราษฎรได้มีความอยู่ดี กินดี มากยิ่งขึ้น

 

ด้านนายอร่าม  แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวเพิ่มเติมว่า “วิถีเกษตรไทย ภูมิใจในแผ่นดิน” นำเสนอเรื่องราว 6 วิถีแห่งการพึ่งพาตนเอง อาทิ  ดินดี เพราะจุลินทรีย์อุดม พันธุกรรมไทย กิน-ใช้ ได้ไม่รู้จบ สุขภาพดีวิถีไทยด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน แปรรูป เปลี่ยนร่าง สร้างมูลค่า ปล่อย ปั่น เผา อัด ประหยัดจริง ตลาดชุมชน บุคคลต้นแบบ นิทรรศการดินดี ด้วยจุลินทรีย์ กิจกรรมปั้นก้อนจุลินทรีย์ นำไปปรับปรุงดินที่บ้าน พร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ตามวิถีแห่งตน

มหกรรม "ภูมิพลังแผ่นดิน” ฉายภาพพิพิธภัณฑ์ทางการเกษตรเสมือนจริง

ด้าน นางสาวจุฑามาศ  ทองชมพูนุช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมภายในงานว่า พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ มีการเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์ดินดล พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ทั้งยังสามารถรับชมทาง Virtual Museum ได้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดให้ ชม ช้อป จุใจ เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพ ทั้งของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์ แปรรูป ไม้ดอก ไม้ผล กว่า 150 ร้านค้าโดยเกษตรกรผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต นำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพ

ด้าน ธวัชชัย กุณวงษ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.สกลนคร ผู้นำแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพรรณท้องถิ่นแห่งเทือกเขาภูพาน กล่าวว่า ทางศูนย์ก็จะมีการนำ 3 ประเด็น เด่นๆ คือ ประเด็นแรกจะเป็นเรื่องพันธุกรรมพืช เช่น พันธุ์หมากเม่าท้องถิ่น ต้นคอนแคน มีความพิเศษคือดอกจะเหมือนหน่อไม้ฝรั่งกินยอดกินดอกได้ ตามด้วยผ้าคราม องค์ความรู้เรื่องการย้อมผ้า ส่วนสุดท้ายจะเป็นสมุนไพรในการสร้างภูมิคุ้มกัน และดูแลสุขภาพในช่วงนี้


ทั้งนี้ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ  เวลา 08.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน 59 รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา 17.00 น. เพลิดเพลินกับตลาดยามเย็น และเวลา 19.19 น. ร่วมพร้อมใจกันจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมรับฟังบทเพลงเพื่อพ่อ และรับฟังเสียงขลุ่ยบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยอาจารย์ ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี  ขวัญข้าว  ธิดารินทร์ และศิรินทรา  นิยากร  พร้อมเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ตลอดทั้งวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการอบรมวิชาของแผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจัดหนักจัดเต็มตลอด 4 วัน กว่า 16 หลักสูตร ในรูปแบบ Onsite จำกัดผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คนต่อวิชา เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19    และสามารถรับชมการถ่ายทอดสด ได้ทาง Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยการจัดงานในครั้งนี้ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด หรือสามารถรับชมบรรยากาศภายในงานผ่านรูปแบบออนไลน์ได้ทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดทั้ง 4 วัน อีกด้วย