ดิจิทัลคอนเทนท์ไทย อาจโตถึง 7.2 หมื่นล.!! - ลุ้น "แอนิเมชั่น เกม คาแรคเตอร์"

ดิจิทัลคอนเทนท์ไทย อาจโตถึง 7.2 หมื่นล.!! - ลุ้น "แอนิเมชั่น เกม คาแรคเตอร์"

"ดีป้า" ฉายภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย พร้อมคาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ภาพรวมขยายตัว 26.55% มูลค่า 39,332 ล้านบาท อานิสงส์แรงขับเคลื่อนจากอุตสาหกรรม "เกม" ที่เติบโตมาก คาดดิจิทัลคอนเทนท์ไทย จะขยายตัวต่อเนื่องถึงปี 2566 อาจสร้างเม็ดเงินได้กว่า 72,703 ล้านบาท!!

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ และ บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จำกัด ดำเนินการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประจำปี 2563 และคาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ครอบคลุม 3 สาขาหลัก ประกอบด้วย อุตสาหกรรม แอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร์

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยปี 2563 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 26.55% มีมูลค่าอุตสาหกรรมอยู่ที่ 39,332 ล้านบาท ได้รับอานิสงส์จากอุตสาหกรรมเกมที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมเกมขยายตัวจากการเติบโตของผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มโมบาย

อุตสาหกรรมเกมมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ที่ 13.78% ปี 2562 ขยายตัว 15.96% และในปี 2563 ขยายตัว 34.89% โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 34,316 ล้านบาท ผลจากการเติบโตของผู้ให้บริการเกมบนแพลตฟอร์มโมบาย จากทั้งไอโอเอส และแอนดรอยด์ โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 21,049 ล้านบาท คิดเป็น 61.34% ของมูลค่าอุตสาหกรรมเกมปี 2563
 

จากผลการสำรวจสถานภาพและคาดการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ ดีป้า ต้องเร่งทบทวนนโยบายและมาตรการสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกมที่ควรมุ่งเน้นไปที่ผู้พัฒนาเกม (Game Developer) เพื่อตีตลาดเกมและเก็บส่วนแบ่งจากประเทศอื่น ๆ ที่เป็นประเทศผู้พัฒนาเกมชั้นนำของโลก

อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น  - อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ควงแขนหดตัว อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นหดตัวเฉลี่ย 12.54% มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 3,056 ล้านบาท สาเหตุสำคัญมาจากการที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับชมแอนิเมชั่นจากโทรทัศน์ผ่านช่องทางฟรีทีวี หรือเพย์ทีวี ไปสู่แพลตฟอร์มสตรีมมิงออนไลน์จากต่างประเทศ อาทิ Netflix, Disney+ ฯลฯ

ขณะที่ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงภาพยนตร์ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ จึงส่งผลให้รายได้จากภาพยนตร์แอนิเมชั่นลดลง 50.51% เมื่อเทียบกับปี 2562 เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ที่หดตัว 8.67% มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1,960 ล้านบาท เนื่องจากผลพวงทางเศรษฐกิจของวิกฤติ COVID-19 ทำให้สภาพคล่องทางการเงินของคนไทยหลายกลุ่มลดลง ทำให้การบริโภคสินค้าในกลุ่มคาแรคเตอร์ที่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าเพื่อการสะสมมีปริมาณลดลง

คาดอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยโตต่อเนื่องถึงปี 2566

จากความเปลี่ยนแปลงของตลาดดิจิทัลคอนเทนท์ที่เกิดขึ้น ดีป้า คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย จะยังคงเติบโตต่อเนื่องอีก 3 ปี โดยจะมีมูลค่าอุตสาหกรรมอยู่ที่ 49,649 และ 59,136 ล้านบาท ในปี 2564 - 2565 ซึ่งมูลค่าอุตสาหกรรมอาจพุ่งทะยานถึง 72,703 ล้านบาทในปี 2566 โดยมีปัจจัยหนุนมาจากตลาดเกมที่ประเมินว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นมากจากสถานการ์การแพร่ระบาดของ COVID-19