ฟรีแลนซ์ไทยสะเทือน!! ‘Paypal’ ออกกฎใหม่ ‘ยืนยันตัวตน จดทะเบียนบัญชีธุรกิจ’

ฟรีแลนซ์ไทยสะเทือน!! ‘Paypal’ ออกกฎใหม่ ‘ยืนยันตัวตน จดทะเบียนบัญชีธุรกิจ’

Paypal ประเทศไทย ออกคำเตือน สะเทือนฟรีแลนซ์ ต้องจดทะเบียนเป็นบัญชีธุรกิจ ยืนยันตัวตน รับกฎใหม่ Paypal เตรียมหวนคืนตลาดไทย ระบุไว้ชัด "PayPal กำลังเตรียมเปิดให้บริการอีกครั้งในไทย หากคุณเปิดบัญชีก่อนวันที่ 7 มีนาคม 2021 ต้องยืนยันตัว จดบัญชีธุรกิจภายใน 18 ก.พ. 2022

Paypal  ออกคำเตือน อาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ในประเทศไทย ต้องจดทะเบียนเป็นบัญชีธุรกิจ ยืนยันตัวตน รับกฎใหม่ของ Paypal และการหวนคืนตลาดไทย โดยระบุไว้ในหน้าเวบว่า "PayPal กำลังเตรียมเปิดให้บริการอีกครั้งในไทย หากคุณเปิดบัญชีก่อนวันที่ 7 มีนาคม 2021 ต้องดำเนินการใช้บัญชีคุณในประเทศไทยได้ต่อไป โดยต้องยืนยันภายใน 18 ก.พ.2022 ไม่เช่นนั้น ความสามารถของบัญชีจะถูกจำกัด ไม่สามารถส่ง จ่าย หรือรับการชำระเงินผ่าน PayPal ได้

Paypal ระบบชำระเงินออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมมากในตลาดไทย ตั้งแต่ในยุคดอทคอมเริ่มต้น และรุ่งเรือง ล่าสุด Paypal ได้ออกข้อตกลงผู้ใช้งาน PayPal ประเทศไทย ฉบับใหม่ ซึ่งมีผลครอบคลุมทั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิมในประเทศไทย กฎใหม่นี้ จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ที่ทำอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ 

ทั้งนี้ กฎใหม่ที่ Paypal สรุปไว้ ที่อาชีพอิสระต้องรู้ ได้แก่ 

-หากคุณเปิดบัญชีก่อนวันที่ 7 มีนาคม 2021 จำเป็นต้องดำเนินการยืนยันตัวตน เพื่อใช้ดำเนินการชำระเงินต่างๆ ได้ตามปกติในประเทศไทย คุณจะต้องยืนยันชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ ตามที่ปรากฏในเอกสารประจำตัวที่หน่วยงานรัฐออกให้รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เกี่ยวข้อง

-เจ้าของบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีธุรกิจ PayPal ที่ไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจในประเทศไทย จะไม่สามารถรับการชำระเงินหรือพักเงินตามยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ใน PayPal ประเทศไทย

 

-หากเป็นองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศไทย และผ่านมาตรการยืนยันตัวตน KYB คุณจะยังคงสามารถพักยอดเงินคงเหลือไว้ในบัญชี PayPal ประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณจะถอนยอดเงินคงเหลือเป็นสกุลเงิน THB เข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้สำหรับธุรกิจเดียวกับที่ใช้บัญชีธุรกิจ PayPal ของคุณเท่านั้น หากในปัจจุบันนี้คุณยังไม่มีบัญชีธนาคารประเทศไทย ที่ผูกไว้กับบัญชีธุรกิจ PayPal โปรดเพิ่มโดยทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงเงินของคุณที่ล่าช้า

-หากไม่ใช่ธุรกิจจดทะเบียนในประเทศไทย หรือเป็นธุรกิจจดทะเบียนในประเทศไทย ที่ไม่ผ่านมาตรการยืนยันตัวตน KYB ก่อนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2022 โปรดใช้จ่ายหรือถอนยอดคงเหลือทั้งหมดในบัญชีของคุณก่อนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2022

ไม่เช่นนั้น อาจมีการโอนยอดเงินคงเหลือของคุณโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีธนาคารที่ผูกไว้ (และถ้าสำเร็จ บัญชีของคุณจะเกิดการโอนย้ายไปยัง PayPal ประเทศไทย) หรืออาจไม่มีการโอนย้ายบัญชีของคุณไปยัง PayPal ประเทศไทย ซึ่งในกรณีนี้ ความสามารถของบัญชีของคุณจะถูกจำกัด โปรดรอรับการแจ้งเตือนเพิ่มเติมจาก PayPal เกี่ยวกับกรณีนี้

Paypal ย้ำว่า  ธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่ต้องการรับเงิน หรือพักเงินตามยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ต้องผ่านมาตรการยืนยันตัวตน “Know your Business” (KYB)

โดยต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ และได้รับการยืนยันจาก PayPal

ข้อมูลธุรกิจ
-เลขทะเบียนพาณิชย์ประเทศไทย 13 หลัก

-ชื่อกิจการอย่างเป็นทางการ หมายเลขโทรศัพท์และที่ตั้งธุรกิจ (พร้อมรหัสสาขา หากมี)

-เอกสารการจดทะเบียนธุรกิจของประเทศไทย (จำเป็นต้องอัพโหลด)

-หลักฐานที่ตั้งธุรกิจ (โปรดอัพโหลดใบเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคล่าสุด เอกสารภาษี รายการเดินบัญชีบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารล่าสุดที่ปรากฏที่ตั้งธุรกิจ)

ข้อมูลตัวตนสำหรับผู้ใช้งานหลักที่ได้รับอนุญาต รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทที่ครอบครองหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไปและรายชื่อผู้บริหารหรือผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต 

-ชื่อและนามสกุลตามกฏหมาย (สะกดเป็นภาษาอังกฤษ)

-วัน เดือน ปี เกิดสัญชาติ

-หมายเลขประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวไทย) หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง/รหัสประเทศ (สำหรับชาวต่างชาติ)

-หลักฐานที่อยู่ของแต่ละบุคคล (โปรดอัพโหลดใบเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคล่าสุด เอกสารภาษี รายการเดินบัญชีบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารล่าสุดที่ปรากฏที่อยู่ของแต่ละบุคคล)

หนังสือมอบฉันทะ
กรอกรายละเอียด ลงชื่อ และอัพโหลดหนังสือมอบฉันทะ โดยใช้กระดาษที่มีหัวจดหมายของบริษัทหรือตราประทับ โดยจะมีการเตรียมแม่แบบหนังสือมอบฉันทะให้คุณในกระบวนการยืนยันบัญชีธุรกิจ

ข้อควรทราบอื่นๆ ที่ Paypal ระบุไว้ :  

การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
-เฉพาะธุรกิจจดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้นที่สามารถถอนเงินจากบัญชี PayPal ประเทศไทย โดยต้องเป็นการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเทศไทยในสกุล THB และบัญชีธนาคารประเทศไทยที่ผูกเอาไว้จะต้องมีการลงทะเบียนไว้สำหรับธุรกิจเดียวกับที่ใช้บัญชีธุรกิจ PayPal ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้บริการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกา 

-ส่วนบัญชีส่วนตัว PayPal จะไม่สามารถพักเงินตามยอดคงเหลือในบัญชีหรือถอนเงินได้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
-จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามกำหนดของประเทศไทยจากค่าธรรมเนียม PayPal ทั้งหมด โดยเจ้าของบัญชีจะได้รับใบแจ้งหนี้ภาษีรายวันที่ระบุจำนวนภาษีตามที่เก็บ 

-ตัวอย่าง VAT: หากคุณได้รับการชำระเงินผ่าน PayPal จำนวน 2,564 THB โดยมีค่าธรรมเนียม PayPal 100 THB จะมีการเก็บ VAT เท่ากับ 7 THB (7%)

บริการการชำระเงิน
-ทั้งบัญชีธุรกิจและบัญชีส่วนตัวจะไม่สามารถส่งหรือรับการชำระเงินระหว่างประเทศจากเพื่อนและครอบครัว

-บัญชีธุรกิจจะไม่สามารถส่งหรือรับการชำระเงินผ่านผลิตภัณฑ์ Payouts (การชำระเงินให้ผู้รับหลายคน) ได้อีกต่อไป

-การชำระเงินภายในประเทศระหว่างบัญชี PayPal ประเทศไทยสองบัญชีจะต้องเป็นสกุลเงิน THB เท่านั้น ส่วนการชำระเงินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศยังคงเป็นสกุลเงินต่างๆ ได้เช่นเดิม

-การชำระเงินผ่าน PayPal จากบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารประเทศไทย จะไม่สามารถใช้เพื่อการชำระเงินภายในประเทศไทย ทั้งนี้ จะไม่มีข้อบังคับใหม่เกี่ยวกับการชำระเงินผ่าน PayPal ด้วยบัตรเครดิต

ทั้งนี้ PayPal นับเป็นหนึ่งในเครือธุรกิจของอีเบย์ (eBay) อีคอมเมิร์ซชื่อดัง มีหน้าที่เป็นตัวกลาง คอยรับ-ส่งเงินออนไลน์จากผู้ใช้ทั่วโลก PayPal ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่อาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ กลุ่มซื้อสินค้าออนไลน์ เพราะได้เปิดช่องทางให้ผู้ใช้สามารถรับเงินจากคนที่ไม่ใช่ผู้ใช้ PayPal แต่มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์