"วัฒน์ชัย" ปลุกกลุ่มสามารถฯ เดินเกมลุย "ดิจิทัล เซอร์วิส"

"วัฒน์ชัย" ปลุกกลุ่มสามารถฯ เดินเกมลุย "ดิจิทัล เซอร์วิส"

“สามารถดิจิตอล” ฉายความคืบหน้าธุรกิจหลังเขย่าโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ คว้าดีลโครงการภาครัฐ- รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ เดินหน้าเปิดตัวบริการใหม่ช่วงปลายปี ปีหน้าต่อยอดสู่การให้บริการดิจิทัลเซอร์วิสเต็มรูปแบบ

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สามารถดิจิตอล หรือ SDC กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมาได้ปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัล พร้อมๆ ไปกับปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับและคล่องตัวในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ

โดยขอบข่ายธุรกิจมุ่งเน้น “Digital Network & Digital Services” ส่วนของดิจิทัลเน็ตเวิร์คนั้นได้เป็นพันธมิตรกับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที) ในการให้บริการระบบสื่อสาร Digital Trunked Radio System(DTRS) ซึ่งปัจจุบันมีการติดตั้งโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว

ล่าสุด องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ไว้ใจใช้บริการ ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เซ็นสัญญาเช่าใช้บริการ DTRS กับ NT ครอบคลุมพื้นที่ 9 เขตในภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้ รวมระยะเวลา 4 ปี เริ่มตั้งแต่ เดือนส.ค. 2564 ถึงส.ค.2568 โดยจะมีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 9,000 ราย 

นอกจากนี้ เอ็นทียังได้เซ็นสัญญากับกระทรวงมหาดไทยในการเช่าใช้บริการระบบ DTRS เพื่อสนับสนุนการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมระยะเวลา 38 เดือน เริ่มให้บริการเดือนเม.ย. 2565 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการจำนวนถึง 77,000 ราย

เขากล่าวว่า ในฐานะพันธมิตรในการให้บริการระบบสื่อสารดังกล่าวกับเอ็นทีจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากค่าบริการเป็นรายเดือนตลอดอายุสัญญา ซึ่งถือเป็นรายได้ประจำในระยะยาว ทั้งยังมีโอกาสรับรู้รายได้เพิ่มจากการจำหน่ายและ/หรือการให้เช่าเครื่องลูกข่าย Digital Trunked Radio เบื้องต้นรายได้ของบริษัทจากการให้บริการ DTRS แก่ลูกค้าองค์กรทั้งสองรายจะมีมูลค่า 1,500 ล้านบาท ยังไม่นับรวมมูลค่าเครื่องลูกข่ายที่รอการประมูลอีกกว่า 2,000 ล้านบาท และบริษัทจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป

ขณะที่ ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 64 เตรียมการเปิดตัวดิจิทัลเซอร์วิสที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างรายได้ประจำในอนาคตอีก 2 บริการ ได้แก่  บริการ Horoworld Mobile Application ต่อยอดความสำเร็จศูนย์รวมนักพยากรณ์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมุ่งสู่การเป็น Life Consultant ที่สามารถตอบสนองและเข้าถึงผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัลมากขึ้น

นอกจากนี้ บริการ Mobile Security Application ตอบโจทย์การป้องกันภัยไซเบอร์บนมือถือ เพื่อให้คนไทยใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

นายวัฒน์ชัย กล่าวว่า การอยู่รอดและเติบโตในยุคปัจจุบันและอนาคตอยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวและความรวดเร็วในการนำเสนอสินค้าและบริการ ดังนั้นการลดขนาดองค์กร ลดขั้นตอนการทำงาน และเน้นการเพิ่มผลิตภาพจึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บริษัท

หลังจากนี้ สิ่งที่ต้องทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาศักยภาพด้วยการพัฒนาทีมงานรุ่นใหม่ พร้อมเปิดโอกาสให้คิดและทำงานในรูปแบบสตาร์ทอัพ รวมทั้งสานสัมพันธ์กับพันธมิตรทั้งด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ ส่วนต้นปีหน้าจะมีการเปิดตัวบริการ ดิจิทัลเซอร์วิสใหม่ๆ เพื่อตอกย้ำทิศทางธุรกิจและสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป