"โควิด" ยังพ่นพิษฉุด "ดัชนีดิจิทัลไทย” ทรงตัว!! ไม่โตตามคาด

"โควิด" ยังพ่นพิษฉุด "ดัชนีดิจิทัลไทย” ทรงตัว!! ไม่โตตามคาด

ดีป้า เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัลไตรมาส 3 ทรงตัวต่อเนื่อง วอนรัฐเร่งนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงฐานข้อมูลภาครัฐ ชี้ผลกระทบจากโควิด-19 ฉุดเศรษฐกิจชะลอ ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตฯ ดิจิทัลขาดความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวม

"โควิด" ยังพ่นพิษฉุด "ดัชนีดิจิทัลไทย” ทรงตัว!! ไม่โตตามคาด

ดีป้า เผย ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 3 ทรงตัวต่อเนื่อง ชี้ ผู้ประกอบการดิจิทัล วอนรัฐดำเนินนโยบายส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงฐานข้อมูลภาครัฐ เอื้อความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ชี้ผล กระทบจากโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว จีดีพีหดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ยังผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลขาดความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (21 ต.ค.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า แถลงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Sentiment Index) ไตรมาส 3 ประจำปี 2564 ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยดัชนีความเชื่อมั่นฯ อยู่ที่ระดับ 45.0 ทรงตัวจากระดับ 45.6 ของไตรมาส 2 ในเกือบทุกองค์ประกอบ ทั้งด้านปริมาณ การผลิต และการลงทุน

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ที่ระดับ 45.0 เป็นผลมาจากการผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง และขาดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนและตรงจุดจากภาครัฐ ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว จีดีพีหดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน กระทบต่ออุตสาหกรรมดิจิทัล เนื่องจากลูกค้าขาดกำลังซื้อ ชะลอการจ่ายเงิน ผู้ประกอบการดิจิทัลประสบภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ผู้ประกอบการดิจิทัลขาดความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวม
 

ทั้งนี้ หากแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมจะเห็นว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงจากผลประกอบการ และต้นทุนการประกอบการ มีเพียง

-กลุ่มอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ระดับ 52.9

-กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ อยู่ที่ระดับ 46.3

-กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อยู่ที่ระดับ 44.7

-กลุ่มอุตสาหกรรมที่ระดับความเชื่อมั่นปรับตัวลดลง คือ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อยู่ที่ระดับ 45.4

-กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์/อุปกรณ์อัจฉริยะ อยู่ที่ระดับ 41.6

“ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยคาดหวังให้ภาครัฐดำเนินนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งด้านการจ้างงานและเงินเดือน เพราะปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงทำให้ฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้น ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือการลงทุนของผู้ประกอบการ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบยังคงเป็นอุปสรรค ควรมีความผ่อนคลาย และมีความชัดเจนในการบังคับใช้ในการสนับสนุน ด้านการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกันควรเปิดโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลของภาครัฐ รวมถึงการแชร์ข้อมูล เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในอนาคต” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

 

พร้อมกันนี้ นายณัฐพล ระบุว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และดีป้าเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ โดยเฉพาะการมุ่งปลูกฝังความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงร่วมกับ 6 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศพัฒนาสื่อการสอนในบทเรียน “โลกแห่งอุปกรณ์อัจฉริยะ” ขึ้น เพื่อส่งต่อให้กับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าให้คุณครูสามารถดาวน์โหลดสื่อการสอนและเรียนรู้วิธีการใช้สื่อฯ ตัวเองผ่านทาง Youtube: depa Thailand ซึ่งคาดว่า บทเรียนนี้จะถูกนำไปใช้สอนจริงแก่เด็กและเยาวชนมากกว่า 100,000 คนทั่วประเทศ