"จิสด้า" เผย "9 จังหวัดเหนือ-กลาง" ท่วมแล้วเกือบ 6 แสนไร่

"จิสด้า" เผย "9 จังหวัดเหนือ-กลาง" ท่วมแล้วเกือบ 6 แสนไร่

"จิสด้า" เผยข้อมูลภาพจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 ของวันที่ 28 กันยายน 2564 พบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของภาคเหนือ และภาคกลาง รวมทั้งสิ้น 595,133 ไร่

พื้นที่น้ำท่วมขังของวันที่ 28 กันยายน 2564  ประกอบด้วยสุโขทัย 222,431 ไร่, นครสวรรค์ 139,498 ไร่, พิจิตร 128,290 ไร่, พิษณุโลก 74,410 ไร่, กำแพงเพชร 25,711 ไร่, อุตรดิตถ์ 2,717 ไร่, อุทัยธานี 1,193 ไร่, เพชรบูรณ์ 693 ไร่

และตาก 190 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ริมตลิ่ง ทั้งนี้ มวลน้ำจากพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้จะไหลลงสู่ทุ่งรับน้ำ ในเขตภาคกลางตอนล่างต่อไป

อ่านข่าว : ไปรษณีย์ไทยแจงพัสดุล่าช้า 13 พื้นที่น้ำท่วม

\"จิสด้า\" เผย \"9 จังหวัดเหนือ-กลาง\" ท่วมแล้วเกือบ 6 แสนไร่

ทั้งนี้ GISTDA ได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th