สิงห์บุรี ระดมกำลังป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ แหล่งเสบียงอาหาร

สิงห์บุรี ระดมสรรพกำลังจากหลายหน่วยงาน เร่งทำคันป้องกันตลาดเมืองสิงห์บุรี ซึ่งเป็นแหล่งเสบียงอาหารสำคัญของจังหวัด

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานจากการที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ได้ระบายน้ำเพิ่มจากเดิมระบายน้ำที่ 2,500 ลบ.ม./วินาที เป็น 2,631 ลบม/วินาที เมื่อเวลา 06.00 น.ของวันที่ 28 ก.ย. 64 และยังระบายน้ำเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ทำให้เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ต้องขอความร่วมมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น ตำรวจ ทางหลวงชนบท และกำลังจากกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี ส่งกำลังมาช่วยกรอกทรายสำหรับทำแนวกันพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด เป็นแหล่งจำหน่ายอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งหากประสบกับอุทกภัยจะทำให้ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับผลกระทบมากขึ้นจากการขาดอาหารและข้าวของเครื่องใช้

นอกจากนี้ยังช่วยกันทำแนวกันพื้นที่ชุมชนบางแค โดยนำกระสอบทรายไปวางบนถนนตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนจำนวนกว่า 1,200 ครัวเรือนด้วย

สำหรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดใช้นาท น้ำที่ระบายจะใช้เวลาประมาณ 15 ชั่ว ถึงจะมาถึงอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งหากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม 100 ลบม/วินาที จะส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอเมืองสิงห์บุรี ยกตัวสูงขึ้นอีกจำนวน 30-40 เซนติเมตร ดังนั้นจึงทำให้เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ต้องระดมกำลังมาช่วยทำแนวกัน เพื่อป้องกันแหล่งเสบียงอาหารขอจังหวัดเอาไว้