"จิสด้า" รุกจัดทำแผนภาพดาวเทียม วิเคราะห์พื้นที่ "น้ำท่วม"

"จิสด้า" รุกจัดทำแผนภาพดาวเทียม วิเคราะห์พื้นที่ "น้ำท่วม"

GISTDA เดินหน้าวิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 พร้อมดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ปี 2564 โดย GISTDA ได้เดินหน้าวิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 05.58 น.

"จิสด้า" รุกจัดทำแผนภาพดาวเทียม วิเคราะห์พื้นที่ "น้ำท่วม"

“พบพื้นที่น้ำขังบริเวณบางส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น เพชบูรณ์ นครราชสีมา และบุรีรัมย์ รวมประมาณ 492,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ ”

จึงได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

 

"จิสด้า" รุกจัดทำแผนภาพดาวเทียม วิเคราะห์พื้นที่ "น้ำท่วม"

ด้าน ท้ายอ่างลำเชียงไกรอ่วม ท่วมแล้วกว่า 7,600 ไร่

โดย GISTDA ได้เปรียบเทียบข้อมูลภาพจากดาวเทียม COSMO-Skymed ของวันที่ 24 กันยายน 2564 (ภาพซ้าย) และวันที่ 27 กันยายน 2564 (ภาพขวา) พบพื้นที่น้ำท่วม (สีฟ้า) ทางตอนล่างของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กว่า 7,600 ไร่ ส่งผลให้พื้นที่ที่อยู่ทางตอนท้ายของอ่างฯ ซึ่งประกอบด้วยลำน้ำสาขา พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมตลิ่ง มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

พร้อมได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนัก

"จิสด้า" รุกจัดทำแผนภาพดาวเทียม วิเคราะห์พื้นที่ "น้ำท่วม"