โซลโฟกัส ดึง ‘Bioscan’ ช่วยฟื้นสุขภาพใจคนไทย

โซลโฟกัส ดึง ‘Bioscan’ ช่วยฟื้นสุขภาพใจคนไทย

เผยสุขภาพจิตคนไทยได้รับผลกระทบจากสภาวะความกดดันทางการเมือง เศรษฐกิจ และวิฤกติโรคโควิด 19 เกิดสภาวะเครียดสะสมจนเกิดปัญหาสุขภาพและป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ดัน 3 บริการ ป้องกัน ฟื้นฟู พัฒนา ดูแลสุขภาพจิต ชูจุดแข็งการสแกนลายนิ้วมือด้วย “Bioscan”

ดร.ชนิตาพันธ์ ธนะวัฒนกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โซล โฟกัส ไทยแลนด์ จำกัด (Soul Focus Thailand) กล่าวว่า ปัจจุบันสุขภาพจิตของคนไทยมีแนวโน้มเครียดมากขึ้น จากภาวะสังคมต่างๆ ประกอบกับปัจจุบันต้องเผชิญกับวิกฤติโรคโควิด 19 ส่งผลให้ผู้คนมีสภาวะเครียดจนนำไปสู่โรคเครียดสะสมจนเกิดปัญหาสุขภาพและป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น 

ข้อมูลขององค์กรอนามัยโลกระบุว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากกว่า 300 ล้านคนคิดเป็น 4% ของจำนวนประชากรทั้งโลก 7,500 ล้านคน ในทุกๆ ปีจะมีอัตราผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายราว 800,000 คน โดย 78% เกิดในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง 

ด้านข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตพบว่า ในประเทศไทยมีผู้ป่วยด้านจิตเวชมากถึง 3.3 ล้านคน แบ่งเป็น โรคจิตเภท 455,118 คน โรคซึมเศร้า 370,885 คน โรควิตกกังวล 485,621 คน พยายามฆ่าตัวตาย 31,610 คน ในขณะที่ประชากรที่สามารถเข้าถึงบริการด้านโรคจิตเวช คิดเป็น 61.21% ของจำนวนผู้ป่วยเท่านั้น 

ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล โฟกัส จำกัด นักจิตวิทยาด้านความสัมพันธ์และครอบครัว กล่าวว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนเกิดความเครียด กังวลไม่สบายใจ มักมาจากประสบการณ์ของความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน

ดังนั้นการมีผู้ช่วยรับฟังปัญหาที่ดี ช่วยให้เข้าใจตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันคนไทยสนใหญ่หันมาให้ความสนใจดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ทั้งภายในและภาพนอก นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากโลกภัยไข้เจ็บ

โซล โฟกัส ไทยแลนด์มุ่งให้คำปรึกษาช่วยเหลือ พร้อมรับฟังและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 3 ด้านประกอบด้วย 1.ฟื้นฟู 2.ป้องกัน และ 3.พัฒนา ทำให้คนดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างมั่นใจ

160621409981

ด้านการให้บริการครอบคลุมการดูแลสุขภาพจิตใจ 3 บริการหลัก ได้แก่ 1.การปรึกษาตัวต่อตัวกับนักจิตวิทยามืออาชีพ (Counseling) โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ลายนิ้วมือ “Bioscan” เพื่อตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคน 

ขณะที่ 2.อบรมสัมมนาฝึกการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ และ 3.การสัมมนาให้กับองค์กร ในเรื่องการสื่อสาร ลดความขัดแย้ง การลดความเครียด ซึมเศร้า สับสนของคนในองค์กร ดึงศักยภาพด้านเด่นของบุคลากรในองค์กร รวมถึงเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกบุคลากรของผู้บริหาร

พร้อมกันนี้ มีบริการผ่าน hotline สายด่วน 02-821-6888 เวลา 13.00-20.00 และบริการผ่านโซเซียลมีเดียอื่นๆ เช่น แชท,วีดิโอคอล บริการปรึกษาตัวต่อตัว หรือ กลุ่ม ซึ่งสามารถนัดปรึกษาร่วมกับแฟนคู่แต่งงานและครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ดีขึ้น