“มหัศจรรย์สีสันยางพารา” วิจัยโปรดักท์ใหม่หนุนอาชีพเกษตรกร

“มหัศจรรย์สีสันยางพารา” วิจัยโปรดักท์ใหม่หนุนอาชีพเกษตรกร

วว.โชว์ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์สีเพ้นท์ “มหัศจรรย์สีสันยางพารา” สร้างลวดลายได้บนหลากหลายวัสดุ หวังเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรจากน้ำยางพาราด้วย วทน. หนุนช่วยสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ พร้อมดันส่งต่อออกสู่เชิงพาณิชย์

ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า  วว.โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ ดำเนินโครงการการพัฒนากระบวนการเพ้นท์ผ้าทอพื้นเมืองด้วยสีเพ้นท์จากน้ำยางธรรมชาติ ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2561  โดยประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเพ้นท์จากน้ำยางพารา “มหัศจรรย์สีสันยางพารา” (The  Amazing  Rubber  Paint) ผลิตจากน้ำยางพาราเป็นองค์ประกอบหลัก

160614502951

สามารถเพ้นท์บนวัสดุได้หลายชนิด เช่น ผ้าใบแคนวาส ผ้าไหม ผ้าดิบ ผ้ามัสลิน ผ้าสาลู และกระดาษสา เป็นต้น  สามารถนำไปให้ผู้ต้องการฝึกปฏิบัติการเพ้นท์หรือการทำงานศิลปะได้อีกทางหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์งานที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการลดต้นทุนของการผลิต ลดมลพิษ และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

“วว.พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยมหัศจรรย์สีสันยางพาราสู่เชิงพาณิชย์ โดยผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ เป็นสีที่ผลิตจากน้ำยางพารา มีคุณสมบัติยึดติดบนผ้าได้ดี ยืดหยุ่น สามารถซักได้บ่อยครั้ง สีไม่ตก มีความทนทาน และมีเนื้อสี ทำให้สามารถเพิ่มลักษณะพิเศษของการเพ้นท์เป็นแบบนูน – เรียบ มีหลายเฉดสี สามารถใช้เพ้นท์ลวดลายบนผ้าสำหรับทำผลิตภัณฑ์ นับเป็นการสร้างองค์ความรู้เชื่อมกันระหว่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และงานศิลปะได้อย่างลงตัว” 

160614504372

ชุติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาผลงานวิจัยมหัศจรรย์สีสันยางพารา มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมสีภาพวาด  ตลาดของกลุ่มงานศิลปะที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบงานด้านศิลปะ เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ ต่องานศิลปะ และก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีการเชื่อมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะเข้าด้วยกัน  นอกจากนี้อาจเพิ่มช่องทางด้านตลาดออนไลน์ สำหรับกลุ่มที่ชอบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไปพร้อม ๆ กัน นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางพารา ช่วยสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรสวนยางเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มมิติในการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม 

160614506219

160614507538

โดยผลงานวิจัย “มหัศจรรย์สีสันยางพารา” ร่วมนำเสนอในกิจกรรม NSTDA  Investors, Day 2020  Investment  Pitching ภายใต้งาน “THAILAND TECH  SHOW  2020” ซึ่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม  2563  ผ่านนิทรรศการออนไลน์  นักลงทุน  นักธุรกิจ  นักอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบการ Startup ที่มองหานวัตกรรมและพร้อมลงทุนกับผลงานวิจัย วว. และผลงานวิจัยอื่นๆ