เปิด 5 ปม ‘ดีอีเอส’ โต้ ‘ไทยคม’

เปิด 5 ปม  ‘ดีอีเอส’ โต้ ‘ไทยคม’

ดีอีเอส เปิดข้อมูลอีกด้าน ปมปัญหาดาวเทียมไทยคม 5

1.

-ไทยคม5หมดอายุวิศวกรรม ไตรมาส 3/2563 (ดีอีเอส)

-ไทยคม5หมดอายุวิศวกรรมสิ้นปี 2561 (ไทยคม)

2.

-ตามสัมปทานต้องส่งดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นไปทดแทนไทยคม 5 (ดีอีเอส)

-ทำตามสัมปทานครบถ้วนไม่ต้องดาวเทียมใหม่แทนไทยคม 5 (ไทยคม)

3.

-ไทยคม 5 ชำรุดแบบเฉียบพลัน เพราะระบบแจ้งเตือนสถานะไม่ส่งสัญญาณลงมายังโลก (ดีอีเอส)

-ไทยคม 5 ชำรุดเพราะการใช้งานอย่างหนักและดาวเทียมหมดอายุตามที่กำหนด (ไทยคม)

4.

-ตามสัมปทานดาวเทียมต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีก่อนที่จะส่งมอบให้รัฐไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนดาวเทียม (ดีอีเอส)

-ตลอดเวลาที่ดำเนินธุรกิจสัมปทานได้ยิงดาวเทียมขึ้นไป 6 ดวงมากกว่าที่ระบุในสัมปทาน (ไทยคม)

5.

-การชำระส่วนแบ่งรายได้ต้องต้องจ่ายเป็นร้อยละของรายรับรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีก่อนหักค่าใช้จ่าย (ดีอีเอส)

-โอนกรรมสิทธิ์และจ่ายส่วนแบ่งรายได้ครบถ้วน จนถึงปัจจุบันเป็นเงิน 13,792.23 ล้านบาทขณะที่จำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญาคือ 1,415 ล้านบาท (ไทยคม)