กสอ.ส่ง "THAI LGBT CONNECT" รับท่องเที่ยวเพศทางเลือก

กสอ.ส่ง "THAI LGBT CONNECT" รับท่องเที่ยวเพศทางเลือก

กสอ.โชว์ผลผลิตตกผลึก "THAI LGBT CONNECT" ผู้ประกอบการเพศทางเลือก ดีไซน์แพลตฟอร์มธุรกิจท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่ออกแบบมาเฉพาะ 'LGBT' ตอบโจทย์ดีมานด์อุตฯบริการกลุ่มท่องเที่ยวเพศทางเลือกโตต่อเนื่อง ตั้งเป้าเล็งรับนักท่องเที่ยวช่วงเปิดประเทศปี 64 นี้

กสอ. เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการพัฒนา THAI LGBT CONNECT ทางเลือกใหม่ที่เข้าใจความต้องการของกลุ่มเพศทางเลือก ผลผลิตจากโครงการ Challenge Project by DIProm ใช้โอกาสช่วงวิกฤติโควิด-19 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับเพศทางเลือกรายแรกของไทย รวมฐานข้อมูลโรงแรม ร้านอาหาร พร้อมดึงสินค้าชุมชนขายออนไลน์ เพื่อเข้าถึงโอกาสจากการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรม
นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมบริการกลุ่มท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็นที่น่าจับตา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ เพศทางเลือก เนื่องจากประเทศไทยถือเป็น 1 ใน 3 ประเทศเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวกลุ่มเพศทางเลือก หรือ แม้แต่นักท่องเที่ยวทั่วไปให้ความสนใจ เนื่องจากผลจากค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่ไม่สูงนัก ประกอบกับมาตรการด้านสาธารณะสุขที่เข้มแข็ง  


160536658168
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กสอ. ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการผ่าน “กิจกรรมเปิดทาง-สู่ธุรกิจหลัง COVID 19” ค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการ Challenge Project by DIProm เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีทีมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเชิงลึก เพื่อให้โมเดลธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนวิกฤติที่ภาคอุตสาหกรรมเผชิญ เป็นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถอย่างเต็มที่
ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ มาตรการฟื้นฟูผู้ประกอบการให้ดีพร้อมทันทีใน 90 วัน โดยหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมคือเป็นผู้ประกอบการที่นำเที่ยวในกลุ่มเพศทางเลือก ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อาศัยโอกาสในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากเดิม ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดประเทศ พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล THAI LGBT CONNECT ทางเลือกใหม่
"สำหรับนักท่องเที่ยว แม้ปัจจุบันการท่องเที่ยวยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบ แต่พบว่ายังมีความต้องการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยงานวิจัยจาก International Gay and Lesbian Travel Association ทำการวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด-19 พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มเพศทางเลือก มีความพร้อมและต้องการท่องเที่ยวมากถึงร้อยละ 66 ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะสามารถสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดี" ณัฐพล กล่าว
160536686885
 
ด้าน ศกุณภัทร มโนกนกพานิช กรรมการผู้จัดการ หจก. เอเชี่ยน พลัส ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส ระบุว่า การเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการส่งเสริมจาก กสอ. ในการปรับโมเดลธุรกิจให้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมคำแนะในการการจัดทำแพลตฟอร์ม THAI LGBT CONNECT เครื่องมือเพื่อการนำเที่ยว เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการในประเทศ ฐานข้อมูลสินค้าและบริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเพศทางเลือก (LGBT) ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ รายแรกของไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องการสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทย หรือ Thainess ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกแปลกแยก
โดย แพลตฟอร์ม THAI LGBT CONNECT ประกอบด้วย 1.บริการนำเที่ยว 2.ข้อมูลการด้านการท่องเที่ยว และ 3.บริการด้านการจำหน่ายสินค้าออนไลน์  หรือ E-Market Platform สำหรับนักท่องเที่ยว
160536688676
อย่างไรก็ดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชน และการมีงานทำของคนในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม และ เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน