นักวิจัย ม.อ.ติดอันดับ 'บุคคลที่น่าจับตา' ขับเคลื่อนเอเชียสู่โลกอนาคต

นักวิจัย ม.อ.ติดอันดับ 'บุคคลที่น่าจับตา' ขับเคลื่อนเอเชียสู่โลกอนาคต

อาจารย์หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ เจ้าของผลงาน “ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ใช้สืบสวนแบบพกพา” PSU-VisDNA kit ติดอันดับบุคคลที่น่าจับตาทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเอเชียไปสู่โลกแห่งอนาคต โดย Gen.T Asia

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โชว์ศักยภาพด้านวิชาการ บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดันนักวิจัยวิทยาศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ติดอันดับ 1 ใน 50 บุคคลที่น่าจับตามอง สาขา Science & Healthcare จากเว็บไซต์ชื่อดัง  Blue Mango Publishing และเป็น  1 ใน 400 บุคคลที่มีบทบาทสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเอเชียไปสู่โลกแห่งอนาคต จัดขึ้นโดยเว็บไซต์ Gen.T Asia พร้อมเตรียมนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาถ่ายทอดและบ่มเพาะนวัตกรทางด้านวิทยาศาสตร์ ป้อนสู่ประเทศไทยต่อไปในอนาคต

 

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ในยุคปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์อยู่เสมอ แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหน ซึ่งนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ นับว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันและในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม..) มีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยการส่งเสริมคณะอาจารย์และบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และก้าวสู่นวัตกรเชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล

160483391199

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร

ล่าสุดนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม..) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับ 1 ใน 50 บุคคลที่น่าจับตามองใน The Future-list สาขา Science & Healthcare  จัดขึ้นโดย Blue Mango Publishing ซึ่งเป็นการคัดเลือกบุคคลจากหลากหลายอาชีพที่เด่นและน่าจับตามอง ที่มีการคาดการณ์ว่าจะประสบความสำเร็จด้านการเติบโตในระยะยาวเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังถูกจัดอันดับใน Gen.T Asia  เว็บไซต์ชื่อดังในภูมิภาคเอเชีย ติดอันดับ Gen.T List 2020 หรือเป็น  1 ใน 400 บุคคลที่มีบทบาทสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเอเชียไปสู่โลกแห่งอนาคต

ทั้งนี้ Gen.T List 2020 ได้กล่าวชื่นชมในเว็บไซต์ ถึงการเป็นอาจารย์หรือประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตลอดจนการสอนและการวิจัยซึ่งได้รับรางวัลมากมายรวมถึงรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นอกจากนี้ในปี 2562 ยังได้รับคัดเลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562  จากผลงานวิจัย นวัตกรรมนิติพันธุศาสตร์ แก้ไขปัญหาความมั่นคง สำหรับ ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร มีดีกรีจบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ในสาขานิติวิทยาศาสตร์ จาก University of Strathclyde สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร โดยได้รับทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาต่างชาติ

160483393163

PSU-VisDNA kit

สำหรับผลงานวิจัยที่โดดเด่น ชุดน้ำยาสเปรย์เรืองแสงและอุปกรณ์ใช้สืบสวนแบบพกพา ในชื่อ “PSU-VisDNA kit” มีประสิทธิภาพการตรวจดีเอ็นเอจากวัตถุพยานชีวภาพ ทั้งจากคราบเลือด น้ำลาย อสุจิและดีเอ็นเอ และไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้ รวมทั้งไม่สร้างความเสียหายให้ดีเอ็นเอที่นำไปใช้เป็นหลักฐานพยานในชั้นศาล มีประสิทธิภาพพิสูจน์ดีเอ็นเอที่รวดเร็วและแม่นยำสำหรับการปฏิบัติภารกิจภาคสนาม โดยผลงานวิจัยดังกล่าว ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติระดับดีมาก ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นตอบโจทย์กับศูนย์พิสูจน์หลักฐานทางภาคใต้ ที่มีสถานกาณ์ความไม่สงบและเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ แต่การลงพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานและดีเอ็นเอพิสูจน์ได้เพียง 10 - 20 % ทำให้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อ่อน นำไปสู่การตัดสินการฟ้องในชั้นศาลที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ และตอกย้ำศักยภาพด้านวิชาการในระดับภูมิภาคเอเชีย ที่ทาง ม..มุ่งส่งเสริมนักวิจัยทุกมิติ ทั้งในระดับบุคลากรคณาจารย์และบัณฑิตภายในมหาวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์

160483400316

ชุดน้ำยาสเปรย์เรืองแสงและอุปกรณ์ใช้สืบสวนแบบพกพา

“ในฐานะเป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์ พร้อมนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาถ่ายทอดและบ่มเพาะ เพื่อร่วมสร้างนวัตกรทางด้านวิทยาศาสตร์ป้อนสู่ประเทศไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจุบันสาขาทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีความต้องการนักวิจัยเป็นจำนวนมาก เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น เมดิคอล ฮับ แห่งเอเชีย (Medical Hub) สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐต่อไป” ผศ.ดร.ภูวดล กล่าวว่า