‘โนวี่’ ไต่เพดานบิน ส่ง 'โดรน' เร่งเครื่องเกษตร4.0

‘โนวี่’ ไต่เพดานบิน ส่ง 'โดรน' เร่งเครื่องเกษตร4.0

ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่โลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่ภาคการเกษตรที่นำ “โดรน” หรือ “อากาศยานไร้คนขับ” มาประยุกต์ใช้ในทุกด้าน

จนเกิดเป็นกระแสในปัจจุบันและกำลังกลายเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่เข้ามากระเพื่อมวงการเกษตรโลกในอนาคตอันใกล้นี้ จึงไม่แปลกที่จะมีผู้ประกอบการทยอยเข้าสู่ธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับ กฤตธัช สาทรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนวี่ (2018) จำกัด ได้พัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร รองรับภารกิจทั้งการสำรวจและฉีดพ่นสารน้ำทางการเกษตรต่างๆ

ผู้ช่วยอัจฉริยะเกษตรกรไทย

จุดเริ่มต้นของ “โนวี่โดรน” กฤตธัช กล่าวว่า เกิดจากการมองเห็นปัญหาของต้นมะพร้าวหัวโล้น ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สาเหตุจากหนอนหัวดำกัดกินใบจนทำให้ยืนต้นตาย ถือเป็นปัญหาใหญ่ของเจ้าของสวนมะพร้าวที่ดูแลแก้ไขไม่ทั่วถึงและไม่ทันการณ์ เพราะความสูงของต้นมะพร้าว 12 เมตร

160441785454


ด้วยเหตุผลนี้ จึงรวบรวมนักเทคโนโลยีแล้วก่อตั้งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่มุ่งใช้เทคโนโลยีโดรนเป็นตัวช่วยแก้ไขปัญหา ประเดิมงานแรกด้วยค่าจ้างหลักหมื่นในการสำรวจสวนมะพร้าวเพียงไม่กี่สิบไร่ จากนั้นได้ขยับขยายสู่ไร่อ้อย นาข้าวและสวนปาล์มในโครงการ Inno4farmer จนปัจจุบันมีลูกค้าจ้างสำรวจสวนปาล์มและสวนสับปะรดนับหมื่นไร่ สร้างรายได้หลักแสน

เกษตรแปลงใหญ่ตั้งแต่ 3 หมื่นไร่ขึ้นไปนั้น หากใช้คนสำรวจต้องใช้ระยะเวลาหลายวันจึงจะเสร็จสิ้น อีกทั้งไม่สามารถการันตีได้ว่าจะแม่นยำ 100% เพราะสวนปาล์มต้องใช้เวลากว่า 3 ปี กว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือสวนมะพร้าวต้องใช้เวลาถึง 8 ปีในบางสายพันธุ์ ระหว่างนั้นอาจเกิดความเสียหายจากแมลงศัตรูหรือโรคระบาดต่างๆ เพราะฉะนั้น รายได้ที่สูญเสียจากการตรวจสอบที่ไม่แม่นยำ จึงส่งผลต่อภาพรวมของธุรกิจจำนวนมหาศาล”

ส่วนงานบริการของโนวี่โดรนมี 2 รูปแบบ คือ 1.โดรนฉีดพ่นปุ๋ย พ่นยา เป็นโดรนขนาดใหญ่ที่บรรทุกน้ำหนักได้มาก และ 2. โดรนสำรวจ ที่ใช้ตรวจหาโรคพืช ศัตรูพืชและวิเคราะห์สุขภาพพืช เช่น พืชเป็นโรคชนิดใด ขาดสารอาหารประเภทไหน ปัจจุบันมีข้อมูลพืชในระบบ 3 ชนิด คือ ปาล์ม มันสำปะหลังและมะพร้าว โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มต้นไม้สูงเป็นลำดับแรก เนื่องจากมีความยากเข้าไปดูแลจัดการโดยแรงงานคน

โดรนสำรวจสามารถสำรวจสภาพพื้นที่การเกษตร ลักษณะกายภาพ เช่น ความอุดมสมบูรณ์ จำนวนต้น ความสูงระดับน้ำ เป็นต้น จะติดตั้งกล้อง 5 ตัวทำหน้าที่บันทึกภาพแล้วส่งเข้าโปรแกรมวิเคราะห์ หรือทำแผนที่ 3 มิติ จึงมีความแม่นยำสูงถึง 90% โดย 1 รอบบินสามารถสำรวจได้ประมาณ 300 ไร่ต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง

160441787931

“การพัฒนาโซลูชั่นเพื่อการเกษตร เช่น โดรนบินสำรวจและทำแผนที่สวนปาล์มแบบสามมิติ ทำให้เห็นลักษณะทางกายภาพของสวนปาล์มได้ว่า บริเวณไหนมีลักษณะอย่างไรเพื่อช่วยวางแผนการปลูก และดำเนินการขั้นตอนต่อไป อีกทั้งการสำรวจระนาบและระดับความสูงต่ำของลำต้นจะสามารถนำไปคำนวณผลผลิตที่จะเกิดขึ้นได้ ส่วนข้อมูลพื้นระนาบของแหล่งน้ำก็สามารถนำไปคำนวณวางแผนให้ระดับน้ำสม่ำเสมอกับแปลงเพื่อสุขภาพที่ดีของพืช ตลอดจนพัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ศัตรูพืชหรือโรคที่อยู่ในแปลงได้ด้วย จึงสามารถคาดการณ์ได้ว่าบริเวณใดมีโอกาสที่จะเกิดโรค"

ทั้งนี้ โนวี่โดรนมีโอกาสร่วมงานกับภาคธุรกิจรายใหญ่คือ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มครบวงจร ทำการสำรวจต้นปาล์มและร่วมทำโมเดลธุรกิจเป็นโปรเจคนำร่องดูแลสวนอย่างครบวงจร ตั้งแต่สำรวจ เก็บข้อมูลแล้ววิเคราะห์ จากนั้นจะใช้โดรนพ่นสารทางการเกษตร พบว่าสามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและระยะเวลาได้ชัดเจน

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของตลาดโดรนสำรวจเพื่อการเกษตรคือ สวนยูคาลิปตัส สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน โดยมีมีพื้นที่ปลูกในไทยประมาณ 1 ล้านไร่ 19 ล้านไร่และ 6 ล้านไร่ (ตามลำดับ) ทั้งยังสามารถสเกลอัพถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ สู่แปลงเกษตรชนิดอื่นๆ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ

“ซับสคริปชั่น” สร้างรายได้

สิ่งสำคัญของสตาร์ทอัพที่จะพาธุรกิจดำเนินอย่างสำเร็จนั้น คือ “ข้อมูล” หากเก็บข้อมูลได้มากเพียงพอจะสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาโปรดักท์ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ฉะนั้น ในช่วงแรก กฤตธัช จึงเน้นการทำงานร่วมและเก็บข้อมูลทั้งหมด โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ที่มีความเข้าใจและหันมาใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเกษตรของตน รวมถึงผู้ที่สนใจใช้เทคโนโลยีช่วยพัฒนาเกษตรดั้งเดิมสู่สมาร์ทฟาร์ม

160441805985


ส่วนโมเดลธุรกิจของโนวี่จะเน้นการสร้างรายได้แบบต่อเนื่องจากการซับสคริปชั่น หรือการเป็นสมาชิกที่ใช้บริการในรูปแบบแพคเกจการสำรวจ
เช่น แพคเกจ 3 เดือนต่อครั้งสำหรับแปลงเกษตร 1-2 พันไร่ เป็นการสำรวจ 3 ด้านคือ 1.สำรวจความอุดมสมบูรณ์ 2.นับจำนวนต้น 3.ดูระนาบ ทั้งนี้ เสมือนเป็นบริการดูแลการเกษตรครบวงจร ครอบคลุมทั้งการสำรวจดูความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีการจัดจำหน่ายตัวโดรนการเกษตรสำหรับพ่น เพื่อตอบโจทย์ในการดูแลรักษาพืช

“ระยะเวลา 3 เดือนต่อการสำรวจ 1 ครั้งเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม เพราะเป็นช่วงเวลาที่พืชเจริญเติบโตและปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกันออกไป ส่วนการสำรวจตรวจสุขภาพพืชนั้นจะต้องตรวจทุกเดือน”

ตั้งเป้าสร้างบิ๊กดาต้าหนุนภาครัฐ

ขณะเดียวกัน “โนวี่” ยังตั้งเป้าหมายที่จะเป็นตัวกลางเก็บข้อมูลการเกษตรทั้งประเทศ เพื่อส่งต่อข้อมูลให้รัฐบาลใช้วางแผนแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร แต่กว่าจะถึงจุดที่หวังได้ก็ต้องมีการลงทุนมาก ทั้งการพัฒนาโปรแกรม การมีเวลาเพิ่มขึ้นในการเก็บข้อมูลให้มากที่สุด จึงจะต่อยอดสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้

160441808273

“โนวี่โดรน” ได้รับการันตีผลสำเร็จด้วยรางวัล มากมาย อาทิ รางวัลชนะเลิศการพัฒนาและออกแบบอากาศยานไร้คนขับ UAV Startup 2560, รางวัลชนะเลิศการออกแบบ Thailand Green Design Awards 2561 และการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ อาทิเช่น สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิ สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติอีกด้วย