เปิดโผ '3 ค่ายมือถือ' ค่ายไหนดาวน์โหลดเร็วสุด สร้างประสบการณ์ผู้ใช้ดีสุด

เปิดโผ  '3 ค่ายมือถือ' ค่ายไหนดาวน์โหลดเร็วสุด สร้างประสบการณ์ผู้ใช้ดีสุด

เปิดสถิติ ค่ายมือถือ 'dtac โหลดเร็วสุด / TrueMove H เหมาะดูวิดีโอ /AIS ผู้นำ 4G เล่นเกมดี' 

Opensignal เผยผลสำรวจประสบการณ์ใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจาก AIS DTAC และ TrueMoveH ในช่วงระยะเวลา 90 วัน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม หรือช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563

พบว่า AIS ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำใน 4 หมวด ได้แก่ ประสบการณ์เกม, ประสบการณ์แอพพลิเคชันเสียง, ความพร้อมใช้งาน 4G และประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G ในขณะที่ TrueMove H ยังเป็นผู้นำด้านประสบการณ์วิดีโอและประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด ส่วน DTAC ครองรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดเช่นเดิม

หากมองให้ลึกลงไป ผู้ใช้งานเครือข่ายมือถือของผู้ให้บริการทั้ง 3 รายได้สังเกตเห็นถึงคุณภาพที่ลดลงในประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์มือถือด้านต่างๆ ยกเว้นด้านประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G ที่ผู้ใช้พบว่าผู้ให้บริการทั้ง 3 รายมีการปรับปรุงดีขึ้น 0.3 คะแนน

อีกทั้งประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด ที่ความเร็วของ DTAC และ TrueMove H เพิ่มขึ้นเป็น 0.3 Mbps และ 0.4 Mbps ตามลำดับ มองไปข้างหน้า ด้วยความพร้อมใช้งาน 4G ของประเทศไทยในระดับสูงนี้นับเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในมุมของประเทศที่เปิดใช้ 5G

เมื่อแยกย่อยลงมาในหมวดต่างๆ จะพบว่า DTAC คว้ารางวัลประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดติดต่อกันจากรายงาน 2 ฉบับล่าสุด ทำลายสถิติหลังจากที่เคยเสมอคู่แข่ง TrueMove H ในรายงานครั้งก่อน โดยมีความเร็วนำหน้าเล็กน้อย เพิ่มจาก 0.7 Mbps (7.8%) เป็น 0.8 Mbps (8.6%) ซึ่งไม่ยากสำหรับคู่แข่งที่จะปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดและ/หรือเพิ่มความเร็วเครือข่าย 5G พร้อมกระตุ้นยอดผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ 5G ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

TrueMove H ยังคงรักษาตำแหน่งรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด ตั้งแต่รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2562 นำหน้า AIS ที่รั้งอันดับ 2 ด้วยความเร็วที่ลดลง 0.2-1.3 Mbps แต่ยังอยู่ในสัดส่วนที่น่าพอใจเนื่องด้วยคะแนนใหม่ของ TrueMove H นั้นสูงกว่า AIS ถึง 24.5%

จากรายงานครั้งก่อน AIS ได้คะแนนนำหน้าคู่แข่งเล็กน้อยในด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงเพิ่มขึ้น 0.4-3.2 คะแนน (หรือคิดเป็น 4.3%) มากกว่าอันดับที่ 2 อย่าง DTAC ที่ได้ 74.1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ทำให้ตอนนี้ AIS ครองตำแหน่งเจ้าของรางวัลด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงอย่างต่อเนื่องจากรายงาน 3 ฉบับ นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลประเภทนี้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว

กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เดียวที่ผู้ใช้บริการเครือข่าย AIS และ TrueMove H ได้รับประสบการณ์วิดีโอในระดับดีมาก ในขณะที่ AIS ได้คะแนนประสบการณ์เกมระดับดีในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วน TrueMove H และ DTAC ได้รับคะแนนในระดับปานกลางเท่านั้น ความแตกต่างด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงของผู้ให้บริการทั้ง 3 รายในภูมิภาคนี้ค่อนข้างสูสีเนื่องจากผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสบการณ์ระดับที่ยอมรับได้ซึ่งเป็นคะแนนที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดจากในทุกภูมิภาค

ทั้งนี้ Opensignal ได้ทำการวิเคราะห์ประสบการณ์การใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจากผู้ให้บริการเครือข่ายทั้ง 3 รายในประเทศไทย ได้แก่ AIS, DTAC และ TrueMove H เป็นระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อดูวิธีการดำเนินงานของผู้ให้บริการเหล่านี้ พร้อมกันกับการวิเคราะห์ระดับประเทศ ที่ตรวจวัดประสบการณ์ของผู้ใช้งานใน 7 ภูมิภาคของประเทศเพื่อดูการดำเนินงานระดับภูมิภาค นอกจากนี้ เรายังใช้ตัวชี้วัดแบบ 5G เข้ามาเพิ่มเติมในเทคโนโลยีเครือข่ายมือถือเพื่อใช้กำหนดคะแนนโดยรวมของการวัดค่าในแต่ละส่วน