'ไทย' ยืนหนึ่งจัดส่งสินค้าเร็วสุดในอาเซียนช่วงโควิด

'ไทย' ยืนหนึ่งจัดส่งสินค้าเร็วสุดในอาเซียนช่วงโควิด

“ไอไพรซ์” เปิดผลสำรวจล่าสุด เผยตลาดไทยจัดส่งสินค้าได้เร็วสุดในอาเซียนช่วงวิกฤติโควิด-19 ชี้ยิ่งส่งเร็ว ยิ่งผลตอบรับดี อากาศแบบร้อนชื้น ส่งผลต่อความล่าช้า

บริษัทพบว่า ประเทศไทยมีระยะเวลาจัดส่งสินค้าเร็วที่สุดในภูมิภาค แม้จากข้อมูลจะชี้ว่าสิงคโปร์คือตลาดอีคอมเมิร์ซที่มีระยะเวลาจัดส่งสินค้าโดยเฉลี่ยเร็วที่สุดทั้งก่อนและช่วงปิดประเทศ โดยมีอัตราความล่าช้าโดยเฉลี่ยที่ 15% จาก 1.3 วัน เป็น 1.5 วัน

แต่ทั้งนี้ ถ้าวัดกันตามขนาดพื้นที่แล้วจะเห็นว่า แท้จริงแล้วประเทศไทยต่างหากที่เป็นตลาดอีคอมเมิร์ซที่มีระยะเวลาจัดส่งสินค้าโดยเฉลี่ยเร็วที่สุดทั้งก่อนและช่วงปิดประเทศ จาก 1.8 วัน เป็น 2 วัน และมีอัตราความล่าช้าโดยเฉลี่ยที่ 11% ซึ่งต่ำสุดในสี่ประเทศ เหตุผลคาดว่าเป็นเพราะตลาดอีคอมเมิร์ซประเทศไทยมีการแข่งขันด้านการจัดส่งสินค้ามาช้านาน จึงไม่แปลกที่ผู้ให้บริการจะมีกลยุทธรับมือที่แม้จะได้รับผลกระทบบ้างช่วงโควิด แต่ก็อยู่ในระดับที่รับมือไหว

จากการเปรียบเทียบความเร็วในการจัดส่งสินค้าช่วงก่อนปิดประเทศ พบด้วยว่า มาเลเซียคือตลาดอีคอมเมิร์ซที่มีระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเร็วเป็นอันดับที่ 3 จาก 4 ประเทศ เฉลี่ย 2.1 วัน แต่ช่วงปิดเมืองระยะเวลาจัดส่งสินค้ากลับล่าช้ามากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 โดยมีอัตราความเร็วในการจัดส่งเฉลี่ยที่ 4.6 วัน หรือช้าลงถึง 119% ซึ่งใกล้เคียงกับระยะเวลาการจัดส่งล่าช้าในตลาดอินโดนีเซียที่มีความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าช่วงปิดประเทศตามมาเป็นอันดับสอง จากเดิมเฉลี่ย 2.3 วัน เพิ่มเป็น 3 วัน ช่วงปิดประเทศ หรือล่าช้าขึ้นถึง 30%

อย่างไรก็ดี อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้า อาจสืบเนื่องมาจากความแตกต่างของสภาพอากาศที่ทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียต่างก็มีเกาะน้อยใหญ่จำนวนมาก ทำให้ทั้งสองประเทศมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น ควบคู่ไปกับจำนวนการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นกว่า 60% ช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. อ้างอิงจากข้อมูลวิจัยตลาดของไอไพรซ์ที่เก็บข้อมูลจากจำนวนการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอาเซียน ซึ่งโดยรวมแล้วปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าล่าช้ากว่าเดิม