‘หัวเว่ย’ ผ่าโจทย์ความท้าทาย เมื่อโลกสู่ยุค 'เชื่อมต่ออัจฉริยะ'

‘หัวเว่ย’ ผ่าโจทย์ความท้าทาย เมื่อโลกสู่ยุค 'เชื่อมต่ออัจฉริยะ'

ปริมาณการเชื่อมต่อทั่วโลกจะมีถึง 1 ล้านล้านการเชื่อมต่อ ภายในปี 2578 เกิดการเชื่อมต่อครอบคลุมทุกหนแห่ง

2.จาก “ออฟฟิศ” สู่ “ออฟฟิศ+การผลิต” วิกฤติโควิดเปลี่ยนความต้องการผู้คนมีต่อเครือข่ายบรอดแบนด์ครัวเรือน การใช้งานขององค์กรเทคโนโลยีเชื่อมต่อพัฒนาไปไกลกว่าแค่การใช้งานในออฟฟิศ รองรับได้ทั้งออฟฟิศและการผลิต สิ่งที่องค์กรมุ่งเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เปลี่ยนจากออฟฟิศดิจิทัลสู่การผลิตดิจิทัล การทำธุรกรรมดิจิทัล และการบริหารจัดการแบบดิจิทัล

3.จากการทุ่มเทให้ดีที่สุด สู่บริการเชิงกำหนดที่หลากหลาย อุตสาหกรรมต่างๆ มีความหลากหลายตามรูปแบบการให้บริการ และความต้องการใช้งานเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ หากบริการที่ต่าง คือ สิ่งที่มีอยู่เป็นปกติขณะนี้ ประสบการณ์ใช้งานรูปแบบเชิงกำหนด คือ สิ่งที่จำเป็นต้องมีต่อจากนี้ ผู้ให้บริการเครือข่ายจึงต้องเปิดประตูให้ตลาดอุตสาหกรรมแนวดิ่ง ด้วยการมอบบริการเชิงกำหนดที่หลากหลาย

4.จากเมกะไบต์สู่กิกะไบต์ผ่านตัวกลางใดก็ได้ เทคโนโลยีการเข้าถึงการเชื่อมต่อหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ ไวไฟ ใยแก้วนำแสง และความหลากหลายรูปแบบการบริการ หมายความว่า เทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้าถึงการเชื่อมต่อแบบหลายช่องทาง ยังคงมีอยู่ต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า และด้วยความทุ่มเทร่วมกันของทั้งภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี 4จี 5จี ไวไฟ และเทคโนโลยีใยแก้วนำแสง ปัจจุบันจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่ความเร็วระดับกิกะไบต์ได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่

5.จากการดำเนินงานและการบำรุงรักษา โดยใช้คนสู่ระบบอัตโนมัติขั้นสูง เทคโนโลยี 5จี ทำให้การดำเนินงานและการบำรุงรักษาเครือข่าย (O&M) ซับซ้อนกว่า 4จี กระบวนการ O&M ที่ใช้คน จะไม่มีศักยภาพเพียงพอรับมือกับความซับซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ และจะเปลี่ยนไปสู่การใช้ระบบอัตโนมัติขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วยบิ๊กดาต้า และเอไอ เพื่อทำให้การตัดสินใจในกระบวนการ O&M เรียบง่ายมากขึ้น

เครือข่ายที่่รองรับต้องมีความเร็วสูง 

ความเปลี่ยนแปลงทั้ง 5 เรื่องสร้างความต้องการใหม่ๆ ต่อเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ ซึ่งต้องได้รับการอัพเกรดขึ้นไปเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ความต้องการแรก คือ เครือข่ายระดับกิกะไบต์ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพราะแบนด์วิธ คือ โครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อในระดับกิกะไบต์ที่ครอบคลุมทุกที่จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับวิดีโอความละเอียดสูงระดับอัลตร้า เอชดี แอพพลิเคชั่น วีอาร์ เออาร์ เชิงอุตสาหกรรม กล้องเอไอ และโดรน

ความต้องการที่สอง คือ ประสบการณ์ใช้งานเชิงกำหนด เช่น การทำงานจากบ้านและการเรียนออนไลน์ รวมถึงการใช้งานในองค์กร เช่น การผลิตที่ปลอดภัยและวางใจได้ และความต้องการที่สาม คือ ระบบอัตโนมัติขั้นสูง เนื่องจากการพัฒนาเครือข่ายในแง่ขนาดและความซับซ้อน เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า และเอไอ ต้องได้รับการนำไปใช้เพื่อให้เกิดเป็นระบบอัตโนมัติขั้นสูงได้สำเร็จ