'เอไอเอส' กำจัด E-Waste ภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

'เอไอเอส' กำจัด E-Waste ภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

"คนไทยไร้ E-Waste” เป็นแคมเปญที่เอไอเอสปลุกปั้นอย่างหนักในปีนี้ โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ จูงใจ และต่อยอดไปถึงการมีจิตสำนึกที่ดีร่วมกันของสังคม เพื่อให้การรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่ระบบกำจัดอย่างถูกวิธีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น ที่ผ่านมา เอไอเอส จึงมุ่งมั่นในการลดผลกระทบที่เกิดจากของเสียในการดำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังจัดทำโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” เพื่อเป็นแกนกลางอาสารับขยะอิเล็กทรอนิกส์จากคนไทย ไปกำจัดอย่างถูกวิธีด้วยกระบวนการ Zero Landfill ทั้งระบบ ซึ่งนับตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เอไอเอส สามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากโครงข่ายและการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการรับจากคนไทยทั่วประเทศ ไปกำจัดอย่างถูกวิธี ผ่านกระบวนการที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกรวมทั้งสิ้นกว่า 710 ตัน

จูงใจผ่านแคมเปญแลกพอยท์

ปัจจุบันโครงการ คนไทยไร้ E-Waste มีภาคีเครือข่ายทั่วประเทศรวมกว่า 52 องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่จะร่วมสร้างการตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีอยู่รวมกันกว่า 2,000 จุดทั่วประเทศ

ล่าสุด เอไอเอสเปิดตัวแคมเปญใหม่ “เอไอเอส E-Waste ทิ้งรับพอยท์” ที่ร่วมภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมครั้งสำคัญไปกับเอไอเอส เปลี่ยนทุกการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นคะแนน AIS Points โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชิ้นมีค่า 5 คะแนน 1 หมายเลขสามารถรับ AIS Points ได้สูงสุด 10 คะแนนต่อวัน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 ก.ย.-31 ต.ค.นี้

ลุยกรีนพลังงานบนสถานีฐาน

นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร หัวหน้าแผนกงานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เอไอเอส เสริมว่า บริษัทมองหาแหล่งงานใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมา ได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ซึ่งปัจจุบันติดตั้งแล้ว 2 แห่ง จากทั้งหมด 9 แห่ง และติดตั้งตามสถานีฐานซึ่งปัจจุบันติดตั้งได้แล้ว 1,000 แห่ง จากฐานทั้งหมด 3 หมื่นแห่ง โดยคาดว่าในอีก3 ปี จนถึงปี 2566 จะติดตั้งสถานีฐานได้ประมาณ 6,000 แห่ง