'ซิตี้กรุ๊ป' แข่งนวัตกรรมรับมือวิกฤติในอนาคต

'ซิตี้กรุ๊ป' แข่งนวัตกรรมรับมือวิกฤติในอนาคต

ซิตี้กรุ๊ป ร่วมกับ 11 องค์กรระดับโลกจัดโครงการ “รีสตาร์ทติ้ง ทูเก็ตเทอร์”ประกวดนวัตกรรมกลุ่มสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี ที่ช่วยเร่งการฟื้นตัวทางระบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืน หลังสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงการจ้างงาน การฟื้นฟูระบบนิเวศของธุรกิจขนาดเล็ก

"ซิตี้กรุ๊ป" ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำระดับโลก อาทิ  Airbus Bizlab, BASF, Boston Consulting group, CEMEX, IDB Lab,และ IE เป็นต้น จัดโครงการ “รีสตาร์ทติ้ง ทูเก็ตเทอร์” (Restarting Together) งานประกวดระดับโลกในการมองหาโครงการนวัตกรรมภายหลังผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากกลุ่มสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี โดยมีเป้าหมายในการเร่งการฟื้นตัวทางระบบเศรษฐกิจภายหลังผลกระทบที่ได้รับจากโรคระบาดดังกล่าว และสร้างสังคมที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ที่จะมาช่วยเร่งการฟื้นตัวทางระบบเศรษฐกิจพร้อมด้วยขีดความสามารถที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงการจ้างงาน การฟื้นฟูระบบนิเวศของธุรกิจขนาดเล็กและสร้างเครือข่ายและกลไกทางการเงินสำหรับสถานการณ์วิกฤติ

159283150261

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ช่วยให้เมืองต่าง ๆ สามารถรับมือกับวิกฤติทุกประเภทได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขอนามัย เศรษฐกิจ หรือการขับเคลื่อนในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพร้อมเผชิญหน้ากับวิกฤติที่คล้ายคลึงกันนี้ในอนาคต ซึ่งโครงการที่ได้รับการคัดเลือก 9 อันดับแรกจะได้เข้าร่วมวันนำเสนองานทางดิจิทัล (Pitchday) ในวันที่ 9 กันยายน 2563

และโครงการทั้งหมดจะได้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้แก่ตัวแทนบริษัทผู้จัดงานโดยตรง ซึ่งจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ชนะเพียง 3 อันดับให้ได้ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์กับผู้นำระดับโลกจากบริษัทผู้สนับสนุน รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรของบริษัทผู้จัดงาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและการลงทุน

159283099015

โครงการ “รีสตาร์ทติ้ง ทูเก็ตเทอร์” (Restarting Together) เป็นโอกาสอันดีสำหรับซิตี้ในการช่วยทำให้เห็นถึงความท้าทายที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ชุมชนและลูกค้าที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก ในฐานะองค์กรแห่งหนึ่ง ซิตี้มองหาโอกาสที่จะช่วยให้เห็นถึงความท้าทายที่มีต่อสังคมอันส่งผลต่อลูกค้าและสังคมของเรา รวมไปถึงความพร้อมและการสร้างงาน ตลอดจนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าสถาบันทางการเงินของซิตี้ ยังมุ่งเน้นในการส่งต่อวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือและสร้างมูลค้าให้แก่ธุรกิจของลูกค้า อันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของซิตี้คือการร่วมมือกับบริษัทสตาร์อัพ 

159283112417

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานนำเสนอได้จนถึง 30 มิ.ย.นี้ผ่านทาง www.restartingtogether.com