'สมาร์ทโฟน' ขึ้นเมนสตรีม อุปกรณ์คู่ใจนักช้อปออนไลน์

'สมาร์ทโฟน' ขึ้นเมนสตรีม อุปกรณ์คู่ใจนักช้อปออนไลน์

ผู้บริโภคชาวไทยมีความเห็นว่าโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุด

รายงาน “Facebook 2018 Holiday Study” โดย “เฟซบุ๊ค” เผยถึงเทรนด์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการชอปปิงช่วงเทศกาลของผู้บริโภคชาวไทยว่า โทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นแหล่งค้นหา พิจารณา และตัดสินใจซื้อสินค้า โดยพฤติกรรมเช่นนี้จะพบได้มากขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ และที่น่าสนใจเส้นทางการซื้อสินค้าอาจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบเพียงครั้งเดียวภายในช่วงเวลาเดียวกัน

ชวดี วงศ์พยัต หัวหน้าฝ่ายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เฟซบุ๊ค ประเทศไทย เผยว่า ผู้บริโภคชาวไทยส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือหลักในหลายๆ กิจกรรม จากการสำรวจ 97% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชาวไทยเป็นผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน 84% เห็นว่าโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากที่สุด

ปัจจุบัน ผู้บริโภคชาวไทยใช้งานโทรศัพท์มือถือโดยเฉลี่ย 4.53 ชั่วโมงต่อวัน ใช้งานโซเชียลมีเดียโดยเฉลี่ย 3.06 ชั่วโมงต่อวัน แต่ละเดือนมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊คมากกว่า 52 ล้านคน มีผู้ใช้งานที่เข้าเฟซบุ๊คผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่า 51 ล้านคนต่อเดือน หรือคิดเป็น 98% ของจำนวนผู้ใช้งานเฟซบุ๊คต่อเดือนทั้งหมด ในแต่ละวันมีผู้ใช้เฟซบุ๊คมากกว่า 36 ล้านคน

วันหยุดนาทีทอง'ชอปปิงออนไลน์'

เฟซบุ๊คระบุว่า ช่วงไตรมาสที่ 4 ปีที่ผ่านมา(เทศกาลชอปปิงออนไลน์) คนไทยจำนวน 2 ใน 5 หรือ 39% เป็นนักช้อปที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์หลัก(โมบายเฟิร์ส) โดย 60% ของคนเหล่านั้นเป็นคนกลุ่มมิลเลนเนียล ขณะที่ 30% ยังคงเดินทางไปจับจ่ายหน้าร้าน 11% ผ่านเดสก์ท็อป และอื่นๆ 19% 

รายงานระบุว่า 42% ของนักช้อปช่วงเทศกาลชาวไทยกล่าวว่า ถ้าไม่ใช่เพราะการใช้งานโทรศัพท์มือถือพวกเขาก็คงไม่สามารถชอปปิงในช่วงเทศกาลอย่างที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จ โดยเฉลี่ยต่อปีนักช้อปแบบโมบายเฟิร์สเติบโต 20%

นอกจากนี้ จำนวน 2 ใน 3 คน หรือ 67% คิดว่าการชอปปิงช่วงเทศกาลเป็นเรื่องง่ายขึ้น 55% เห็นด้วยว่า พวกเขาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการชอปปิงในช่วงเทศกาลเพราะสะดวกกว่าการเดินทางไปชอปปิงที่หน้าร้าน นักช้อปช่วงเทศกาลเกินกว่าครึ่งเห็นด้วยว่า โทรศัพท์มือถือช่วยพวกเขาในการตัดสินใจซื้อสินค้าในช่วงเทศกาล เพราะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนมากขึ้น

รายงานชี้ว่า 44% ของกลุ่มคนที่เห็นด้วยว่าพวกเขามีพฤติกรรมการชอปปิงใหม่ๆ ในช่วงเทศกาล ระบุว่าพวกเขาเปลี่ยนมาชอปปิงผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ขณะที่ 72% ของนักช้อปชาวไทยที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์หลักกล่าวว่า พวกเขาสนใจเป็นอย่างยิ่งในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แล้วจึงค่อยไปรับสินค้าที่หน้าร้าน

นอกจากนี้ นักช้อปช่วงเทศกาลกล่าวว่าเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม มีผลต่อพวกเขาสำหรับการชอปปิงในช่วงเทศกาลสัดส่วน 91% และ 70% ตามลำดับ

'ไทย'ผู้นำโซเชียลคอมเมิร์ซ

ชวดีเล่าว่า ไทยเป็นตลาดที่น่าสนใจ ที่ผ่านมาเฟซบุ๊คใช้เป็นต้นแบบเพื่อพัฒนานวัตกรรมในหลายๆ บริการ โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าบนโลกโซเชียล กล่าวได้ว่าคนไทยกลายเป็นผู้นำของโลกในด้านโซเชียลคอมเมิร์ซและนวัตกรรม ขณะเดียวกันประเทศไทยเป็นตลาดโซเชียลคอมเมิร์ซที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

โดยมีลักษณะที่สำคัญต่างๆ ดังนี้ 67% ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเดือนที่ผ่านมา 52% พิจารณาโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางอันดับแรกในการค้นหาแบรนด์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ 51% ของนักช้อปออนไลน์เคยซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียโดยตรง และ 44 เปอร์เซ็นต์ ใช้บริการการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในเดือนที่ผ่านมา

“ด้วยการเติบโตการใช้งานโซเชียลมีเดียในไทยที่สูงมาก ทำให้ที่ผ่านมาทางบริษัทแม่ให้ความสนใจเข้ามาศึกษา และไทยได้เป็นประเทศต้นแบบของหลายๆ บริการสำหรับเอสเอ็มบีโดยเฉพาะด้านโซเชียลคอมเมิร์ซ”

ปัจจุบัน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกำลังเติบโตบนเฟซบุ๊ค หลายธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและสร้างประโยชน์จากการใช้งานเครื่องมือและทรัพยากรต่างๆ บนเฟซบุ๊คเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจทั้งหมด ตั้งแต่การค้นหาสินค้า การสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้า ไปจนถึงการชำระเงิน

’เฟซบุ๊ค’ยึดสื่อทรงอิทธิพล

การสำรวจพบว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยบนเฟซบุ๊คจำนวนมากถึง 4 ใน 5 ราย เริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจของพวกเขาจากเฟซบุ๊ค ที่น่าสนใจ 87% กล่าวว่าสร้างธุรกิจให้เติบโตได้จากการใช้งานเฟซบุ๊ค 73% กล่าวว่าธุรกิจของพวกเขาแข็งแกร่งมากขึ้นในปัจจุบันเพราะเฟซบุ๊ค 93% เห็นด้วยว่าแพลตฟอร์มเฟซบุ๊คช่วยให้พวกเขาสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ได้สำเร็จ

ขณะที่ 89% กล่าวว่าเฟซบุ๊คช่วยพวกเขาในการติดต่อกับลูกค้า และ 83% เห็นด้วยว่าเฟซบุ๊คช่วยสร้างโอกาสเชิงเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นของพวกเขา

การสำรวจดังกล่าว จัดทำขึ้นผ่านการสำรวจข้อมูลจากกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 18 ปีในประเทศไทยจำนวน 1,508 คน เมื่อ 16 ต.ค.-31 ธ.ค. 2560 เกี่ยวกับพฤติกรรมการชอปปิงในช่วงเทศกาลและทัศนคติต่อเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม

พร้อมระบุว่า เฟซบุ๊คมีเป้าหมายผลักดันให้ธุรกิจเอสเอ็มบีในไทยเติบโตบนโซเชียลคอมเมิร์ซ หลักๆ ที่จะให้บริการคือบิสิเนสฟีเจอร์สำหรับผู้ค้าออนไลน์ และโซลูชั่นโฆษณาสำหรับโซเชียลคอมเมิร์ซโดยเฉพาะ แน่นอนว่าจากนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะให้ความสำคัญกับโมบายเป็นหลักต่อเนื่องต่อไป