’พริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์’ ชูคลาวด์ยกระดับการรักษาคนไข้ยุค5จี

’พริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์’ ชูคลาวด์ยกระดับการรักษาคนไข้ยุค5จี

เดินหน้าพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุกรูปแบบบนคลาวด์ หนุนการเชื่อมต่อข้อมูลคนไข้เรียลไทม์ ลดเวลาการรักษาพยาบาล รับการมาของ 5 จี เลือก “เวิร์กเดย์” ยกเครื่องระบบการบริหารทุนมนุษย์ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยกระดับประสบการณ์บริการด้านสุขภาพผู้รับบริการ

นายสาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการให้บริการด้านเฮลธ์แคร์ภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า จากประสบการณ์ในวงการเฮลธ์แคร์มาเกือบ 30 ปี เล็งเห็นว่าการแพทย์ในยุค 5จี จะเติมคุณภาพชีวิตของผู้คนได้มากขึ้น ผู้คนจะสามารถเข้าถึงการรักษาแบบออนไลน์ สามารถเลือกหมอผ่านสมาร์ทโฟนในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น

โดยเมื่อมีอาการป่วยก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างง่ายดาย เพียงหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมา แล้วกดเรียกหมอ แอพพลิเคชั่นจะแสดงจุดที่มีหมออยู่ใกล้ที่สุด สามารถเลือกแล้วกดเรียกบริการให้หมอมาจากบ้านหรือทำการรักษาผ่านระบบออนไลน์ไม่เพียงเท่านี้ในส่วนของผู้ป่วยเองก็สามารถปรับที่อยู่อาศัยของตัวเองให้เป็นผู้ช่วยในการดูแลได้ง่ายๆด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเช่นหากผู้ป่วยล้มหรือหยุดหายใจสัญญาณจากเตียงคนไข้จะส่งไปถึงผู้ดูแลซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียของคนไข้ได้อย่างมากขณะเดียวกันการรักษาในโรงพยาบาลเองก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเทคโนโลยีชั้นสูงนี้โดยเฉพาะด้านการจัดการฐานข้อมูลคนไข้ที่บาง

พริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลทุกอย่างแล้วนำร่องกับโรงพยาบาลในเครือ 7 แห่งใน 6 จังหวัดของประเทศไทยได้แก่โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิโรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ 1 และ 2 โรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานีโรงพยาบาลพิษณุเวชโรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์และโรงพยาบาลสหเวชตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มโรงพยาบาลเครือข่ายเป็น 20 แห่งภายในปี 2566 

เขากล่าวว่า ธุรกิจด้านการรักษาพยาบาลเป็นธุรกิจที่มีฐานข้อมูลจำนวนมาก ทั้งฐานข้อมูลคนไข้ ข้อมูลภาพเอกซ์เรย์ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ และฐานข้อมูลพนักงาน เพราะเป็นธุรกิจที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานทำงานตลอดเวลา ดังนั้นบริษัทจึงได้ยกระดับนำข้อมูลทั้งหมดขึ้นไปอยู่ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้ดีขึ้น สามารถลดเวลาในการค้นหาประวัติผู้ป่วย ลดเวลาการส่งประวัติผู้ป่วย เช่นการส่งตัวผู้ป่วยข้ามโรงพยาบาลหรือแม้แต่การส่งไฟล์ขนาดใหญ่เช่นฟิล์มเอกซ์เรย์ก็สามารถทำได้ในทันทีรวมถึงเพิ่มความสะดวกให้กับแพทย์ในการเดินตรวจคนไข้ประจำวันด้วยการถือแทบเล็ตเพียงเครื่องเดียวก็ทราบข้อมูลคนไข้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ให้ความสำคัญกับระบบด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ล่าสุดติดตั้งระบบการบริหารทุนมนุษย์ประสิทธิภาพสูง (Workday Human Capital Management : HCM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคลาวด์จากเวิร์กเดย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับประสบการณ์บริการด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน การตัดสินใจครั้งนี้จะทำให้พริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์เป็นเครือข่ายบริษัทแรกในธุรกิจเฮลธ์แคร์ของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการทุนมนุษย์ 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสู่ระบบดิจิทัล(Digital Transformation) ที่สามารถปรับระบบการลงเวลาเข้างานของพนักงานให้ง่ายขึ้นด้วยการลงเวลาผ่านแอพพลิเคชั่น หรือการยื่นเอกสารลางานการขอแลกเวรการแจ้งคำสั่งงานต่างๆรวมถึงมีระบบช่วยประเมินพนักงานล้วนสามารถทำได้ผ่านแอพพลิเคชั่นซึ่งการปรับรูปแบบฐานข้อมูลอยู่บนคลาวด์และใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ถือว่าเป็นการปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของพนักงานที่ปัจจุบันใช้สมาร์ทโฟนเกือบ 100%

“เรามองว่าในอีก 5-10 ปีเทคโนโลยี 5จีจะเข้ามามีบทบาทต่อการรักษาพยาบาลอย่างมาก บริษัทจึงได้เริ่มเตรียมความพร้อมด้วยการเอาฐานข้อมูลเข้าไปอยู่ในระบบคลาวด์เพราะธุรกิจด้านเฮลธ์แคร์เป็นธุรกิจที่มีฐานข้อมูลจำนวนมหาศาลทั้งฐานข้อมูลคนไข้และการจัดการข้อมูลด้านบุคลากร เบื้องต้นเราเริ่มได้เห็นถึงการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและกระบวนการบริหารจัดการ ทั้งยังมีความโปร่งใสและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยธุรกิจที่แตกต่างกันมากยิ่งขึ้น” 

ในอนาคตจะพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่การจัดการด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อตอบรับกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการนำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจ เชื่อว่าหากสามารถบริหารด้านทรัพยากรบุคคลได้มีประสิทธิภาพก็จะทำให้บุคลากรสามารถนำเวลาไปพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ ซึ่งท้ายที่สุดจะสะท้อนออกมายังงานด้านบริการ

บริษัทยังวางแผนการเติบโตด้วยการควบรวมกิจการในโรงพยาบาลระดับจังหวัดซึ่งจะเน้นจังหวัดรองที่ยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนเพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนในจังหวัดรองมากขึ้น โดยโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์จะเป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง 60 เตียงที่มีความทันสมัยด้วยความพร้อมที่จะยกระดับระบบฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลเพื่อรองรับการเข้าสู่เทคโนโลยียุค 5จีที่จะเข้ามาในเร็วๆ นี้

ปัจจุบันทุกโรงพยาบาลในเครือได้ปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลทุกอย่างให้อยู่ในรูปแบบคลาวด์มีการเชื่อมข้อมูลประวัติคนไข้ด้วยระบบดิจิทัลทำให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์ถือเป็นเครือโรงพยาบาลแห่งแรกที่นำฐานข้อมูลทุกอย่างเข้าไปอยู่ในระบบคลาวด์                                                                        

นายเจซี่ ฟอน กรรมการผู้จัดการ เวิร์กเดย์เซาท์อีสต์เอเชีย กล่าวว่า การแข่งขันแย่งชิงผู้มีความสามารถในอุตสาหกรรม เฮลธ์แคร์กำลังทวีความดุเดือดรวมถึงการย้ายตำแหน่งงานของพนักงานในอัตราสูงทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นโซลูชั่นระบบการบริหารทุนมนุษย์ประสิทธิภาพสูงของเวิร์กเดย์จะช่วยให้พริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์สามารถปลดล็อกองค์ความรู้เชิงลึกในเรื่องพนักงานเพื่อสร้างการตัดสินใจจากข้อมูลได้อย่างรอบคอบพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และผู้มีความสามารถได้ในระดับสูงสุด

เวิร์กเดย์ได้เปิดสำนักงานในประเทศไทยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ขยายการเติบโตระดับสากลเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในภูมิภาคเอเชียตลอดจนนำเสนอการบริหารจัดการทุนมนุษย์การบริหารการเงินและระบบการวิเคราะห์ตลาดใหม่