กสทฯบุกตลาดไอโอทีเจาะสมาร์ทซิตี้

กสทฯบุกตลาดไอโอทีเจาะสมาร์ทซิตี้

กสทฯเดินหน้าเปิดบริการอัจฉริยะลอร่าแวนใน 26 จังหวัด พร้อมเร่งขยายโครงข่ายทั่วประเทศภายในไตรมาส 2 ของปี 2562 มีโซลูชันให้เลือกใช้งานที่หลากหลายมุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจยั่งยืน

นายณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขาย และผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สายบมจ.กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่าบริษัทได้เร่งขยายโครงข่ายไร้สายลอร่าแวนอย่างรวดเร็วเพื่อส่งเสริมผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆทั่วประเทศ โดยขณะนี้โครงข่ายลอร่าแวน เปิดใช้งานแล้วใน 26 จังหวัด อาทิ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ น่าน นครราชสีมา และ มหาสารคาม นอกจากขยายโครงข่ายลอร่าแวนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งครบทั่วประเทศภายในไตรมาส 2 ของปี 2562

ทั้งนี้ กสทฯยังได้เปิดให้บริการลอร่าแวน บาย แคทเป็นบริการสมาร์ท โซลูชั่นผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะรูปแบบต่างๆให้ลูกค้าได้เลือกใช้อย่างหลากหลายอาทิระบบติดตามบุคคลหรืออุปกรณ์โคมไฟถนนอัจฉริยะระบบการวัดค่าอัจฉริยะมิเตอร์อัจฉริยะที่จอดรถอัจฉริยะทั้งนี้ในการรุกตลาดช่วงแรกจะเจาะกลุ่มภาครัฐ เนื่องจากมีนโยบายชัดเจนในการดำเนินงานตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่วนเอกชนจะเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของกสทฯและขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่

เขา เสริมว่า การรุกตลาดในปีที่ผ่านมา กสทฯได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักโครงข่ายลอร่าแวน รวมถึงจับมือกับสถาบันการศึกษาองค์กร สมาคมวิชาชีพที่ต้องการพัฒนาการใช้งานไอโอทีเพื่อนำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ไอโอทีต่างๆ โดยใช้จุดเด่นของลอร่าแวนที่เหมาะกับการใช้งานไอโอที เนื่องจากเป็นเครือข่ายสื่อสารไร้สายที่ครอบคลุมพื้นที่ มีอัตราการใช้พลังงานต่ำในการส่งข้อมูลมีโซลูชันที่หลากหลาย ตอบโจทย์การใช้งานด้านสมาร์ทซิตี้ของทุกจังหวัด รวมทั้งการใช้งานในภาคส่วนอื่นๆเช่น ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม 

อย่างไรก็ดี มีหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการฟาร์มเพาะเห็ดเศรษฐกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์ไอโอทีต่าง ๆเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโครงการจัดสร้างเครือข่ายสถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดน่านโดยตั้งสถานีตรวจวัดอากาศกระจายไปในทุกตำบล และรายงานผลข้อมูลแบบกึ่งเรียลไทม์ผ่านทางเว็บแอพลิเคชั่นด้วย