แล็บ 'ไทยแอลกอฮอล์' รุกธุรกิจชีวภาพ

แล็บ 'ไทยแอลกอฮอล์' รุกธุรกิจชีวภาพ

บริษัทในเครือไทยเบฟร่วมขับเคลื่อนโครงการอีอีซีไอและเศรษฐกิจชีวภาพ ลงทุนโรงงานต้นแบบ 10 ล้านบาทขยายผลวิจัยจากแล็บสู่ระดับอุตสาหกรรมทั้งเทคโนโลยีย่อยแป้งเป็นน้ำตาลและการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเอทานอล